هنر نمایش یا همان تئاتر دارای سبک و روشهای خاصی در دنیای هنرهای نمایشی میباشد که در ادامه به تعدادی از آنها میپردازم …

لازم به ذکر است که این سبکها مختص و منحصر به هنر نمایش نمیباشد و در اصل یک سبک و روش و تکنیکی است که تمامی هنرها را در بر میگیرد و هنر نمایش نیز چون سایر هنرها از این سبکها متاثر میباشد و در سراسر دنیا و کشور خودمان اجرا میشود … اما بسیار دیده ام که بسیاری که ادعای کارگردانی میکنناد  حتی تفاوت بین رئالیسم و سورئالیسم را نمیدانند … و تاکیدم بر توضیح مختصر این سبکها در حوزه سبکهای نمایشی و انواع سبک تئاتر میباشد

علی اکبر خداشناس

سبکهای هنری یا بهتر است بگویم سبکهای نمایش به شرح زیر میباشند :

اکسپرسیونیسم   ( Expressionism)

تئاترپوچی   (Absurd)

دادائیسم   (Dadaism)

رومانتیسم   (Romanticism)

رئالیسم   (Realism)

سمبولیسم   (Symbolim)

سورئالیسم   (Surrealism)

 

حال به توضیح مختصر هر کدام میپردازیم