دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2017-04-28T02:12:32+01:00 text/html 2017-04-26T23:25:15+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین تكوین طبقه كارگر در انگلستان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1766 <font face="Mihan-Nassim" size="4">عنوان : تكوین طبقه كارگر در انگلستان</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;ناشر : آگاه</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;شابک : 9789644163760&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">نویسنده : ادوارد پالمر تامپسون&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مترجم : محمد مالجو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">قطع : وزیری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">نوع جلد : جلد سخت</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;تعداد صفحات : 952&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">وزن : 1540&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">نوبت چاپ : 1 سال چاپ : 1396&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">گروه : علوم اجتماعی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">قیمت : 750000 ریال </font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://agahpub.ir/largepic/1147884929955%20(1).jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دوارد پالمر تامپسون در تكوین طبقه كارگر در انگلستان، برخلاف سایر نحلههای تاریخنگاری، از منظر خبرگان و نخبگان و نهادهای قدرت به تاریخ نمینگریست. نگاه او به تاریخ از "پایین" بود، از منظر فرودستان و تهیدستان. عبارت مشهورش را همه خواندهایم: "میكوشم" قربانیان گذشته را "از خفت فراوانی كه نسلهای بعدی بارشان كردهاند برهانم". تاریخ اجتماعی برای او مطالعه سنتها و مبارزههای مردم عادی بود و ازاینرو سیاست را نه منازعه میان نخبگان رقیب بلكه غالباً تضاد طبقاتی میان فرادستان و فرودستان میدانست.... تامپسون اگر به روایت كلان میرسید، تكیهاش بر گستردگی دادههای ُخرد بود، انبوهی از دادههای تجرب ِی كاویدهشده. در این روای ِت كلان میشد صدای بیصدایان را شنید. صدای تهیدستان و فرودستان.... ترجمه فارسی تكوین طبقه كارگر در انگلستان گرچه پس از پنجاهواندی سال به دست خوانندگان &nbsp;تكوین طبقه كارگر در انگلستان گرچه پس از پنجاهواندی سال به دست خوانندگان فارسیزبان میرسد، اما سالهاست كه میتوان ردپای تامپسون را در كار تنی چند از مورخانی یافت كه پژوهششان درباره گذشتههای دور و نزدیك ایران بوده است.... در تاریخنگاری ایران كه عمدتاً تختهبند تاریخنگاریهای ملیگرایانه و آیینی و استالینی بوده است، ترجمه فارسی اثر بزرگ تامپسون ستودنی است. (برگرفته از پیشگفتار یرواند آبراهامیان بر ترجمه فارسی)</font></div> text/html 2017-04-26T15:00:03+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین نظام آموزشی در پاکستان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1770 <p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">نام پروژه ::&nbsp;</strong>نظام آموزشی پاکستان<img class="alignleft size-medium wp-image-9569" alt=" نظام آموزشی \h;sjhk" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/pakistan1-195x200.jpg" width="195" height="200" srcset="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/pakistan1-195x200.jpg 195w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/pakistan1-50x50.jpg 50w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/pakistan1.jpg 250w" sizes="(max-width: 195px) 100vw, 195px" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;">&nbsp;نظام آموزشی \h;sjhk<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/3.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">حجم فایل ::&nbsp;</strong>426&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">کیلو بایت</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/8.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">دسته بندی:</strong>: رشته علوم تربیتی و آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/5.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرمت :</strong>:&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">pdf</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/4.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">صفحات</strong>&nbsp;::66<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width="17" height="17" border="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><b style="box-sizing: inherit; position: relative;">ناشر:&nbsp;</b>دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/9.jpg?f8d60d" width="19" height="16" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/7.gif?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">منبع :</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">بازارچه تحقیقاتی</strong></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فهرست:</strong></span><br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ملاحظات<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">جمعیت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاستهای آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">تاریخچه و ساختار نظام آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دانشگاهی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دبستانی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پایه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش ابتدایی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش متوسطه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش عالی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش معلمان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش ضمن خدمت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش استثنایی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش بزرگسالان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش زنان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش علوم مذهبی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اصول و اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اولویت ها و علایق آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدیریت آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">قوانین آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">&nbsp;بودجه وهزینه های آموزشی</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">لینک مستقیم</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><a href="http://dl.bazar4h.ir/up/n/pakistan.rar" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(71, 150, 179); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/04/pdf-copy.jpg?f8d60d" width="186" height="92" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px auto;"></a></p><div class="apss-social-share apss-theme-6 clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><div class="apss-facebook apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-twitter apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http%3A%2F%2Fbazar4h.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F&amp;via=bazar4h" title="Share on Twitter" target="_blank" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-google-plus apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-google-plus" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-linkedin apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on LinkedIn" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;summary=%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%3A%3A+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%A0%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A+%5Ch%3Bsjhk%0D%0A+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81..." style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-linkedin" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-digg apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Digg" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2%20&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-digg" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div></div><div class="metas" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><small class="postmetadata" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-size: 11.9px;"><span class="fa fa-folder-open-o" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;دسته&nbsp;<a href="http://bazar4h.ir/category/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/" rel="category tag" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(82, 172, 204); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;">نظام آموزشی کشورها</a></small></div> text/html 2017-04-26T12:18:04+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین برگزاری جشن عید بزرگ مبعث http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1765 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">هُوَ الّذی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ. (جمعه: 2)</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اوست خدایی که در میان جمعیت درس نخوانده، پیامبری را از خود آنان مبعوث کرد، تا آیات الهی را بر آنان بخواند و آنان را پاک سازد و کتاب و حکمت تعلیم دهد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به همت دانشجو معلمان،جشن با شکوه عید مبعث " پیامبر مهربانی ها " با حضور گسترده دانشجومعلمان در روز دو شنبه مورخ 96/02/04 در نمازخانه پردیس برگزار گردید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این جشن برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی حاج آقای شعبانی نماینده نهاد رهبری در دانشگاه، مولودی خوانی و پخش کلیپ برگزار گردید.</font></p><p style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s9.picofile.com/file/8293226100/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB_2_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="400" height="300" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293226100/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB_2_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></p><p style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8293226092/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB_1_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="400" height="300" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8293226092/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB_1_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></p> text/html 2017-04-26T06:34:14+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین قابل توجه دانشجو معلمان علاقه مند به شرکت کننده در بیست­ و­هفتمین جشنواره فرهنگی و اجتماعی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1764 <h1 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">قابل توجه دانشجو معلمان علاقه مند به شرکت کننده در بیست­ و­هفتمین جشنواره فرهنگی و اجتماعی</font></h1><h1 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به گزارش تیم خبرنگاران علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان به نقل از روابط عمومی پردیس حکیم فردوسی البرز به &nbsp;اطلاع علاقه مندان به شرکت در جشنواره بیست و هفتم می رساندثبت ­نام دانشجو معلمان با مراجعه به این سامانه به نشانی sajfa.cfuy.ac.ir امکان­ پذیر می­ باشد.</font></h1><h1 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">· دانشجو معلمان از تاریخ 96/2/9 به مدت 10 روز فرصت دارند با مراجعه به سایت sajfa.cfuy.ac.ir در سامانه جامع &nbsp;فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی(سجفا) &nbsp;نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام در این سامانه برای شرکت کنندگان بیست و هفتمین جشنواره الزامی بودهو شرط لازم برای حضور در این دوره از جشنواره می­ باشد.</font></h1><h1 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">· &nbsp;برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه فرمایید.</font></h1><div style="text-align: center;"><a href="http://sajfa.cfu.ac.ir/" target="_blank" title="سجفا"><font size="6">http://sajfa.cfu.ac.ir/</font></a></div> text/html 2017-04-25T17:48:23+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین شهرزاد 2 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1763 <div id="14931588917356353"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/8u05Z?data[rnddiv]=14931588917356353&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-04-25T14:03:26+01:00 elmfarhang.mihanblog.com ایجاد کننده کارگاه گفتمان انقلاب اسلامی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1762 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">به گزارش تیم خبرنگاران علم فرهنگ به نقل روابط عمومی بسیج دانشجویی بنت الهدی صدر، کارگاه گفتمان انقلاب اسلامی،با محوریت تفاوت گفتمان لیبرال دموکراسی و انقلاب اسلامی با حضور جناب آقای قنبرلو در سالن کنفرانس پردیس شهید رجایی و با حضور دانشجویان پردیس بنت الهدی برگزار گردید.</span></div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین علم فرهنگ" src="http://s9.picofile.com/file/8293134042/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_1_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="400" height="225" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293134042/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_1_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div style="text-align: justify;">/</div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین علم فرهنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8293134050/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_2_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="400" height="225" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8293134050/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_2_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-04-25T03:41:02+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین مناظره با عنوان آیا چرخ سانتروفیوژ ها با اقتصاد می چرخد؟ http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1761 <span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: justify;">پیرو مصوبه ی جلسه ( 15/01/1396 ) شورای فرهنگی شهید رجایی، روز یکشنبه مورخ 3 اردیبهشت 1396 تشکّل بسیج دانشجویی پردیس شهید رجایی جهت ارتقا بصیرت سیاسی و آگاهی دانشجومعلمان جلسه ی مناظره ای با موضوع برجام برگزار نمود؛ این نشست با حضور مسئولین، کارکنان، اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و مسئولین ناحیه ی بسیج دانشجویی در نمازخانه پردیس برگزار گردید. دکتر فرهاد درویشی استاد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان موافق برجام و دکتر محمد رضا خانلری استاد فیزیک آن دانشگاه نیز به عنوان مخالف به مناظره دعوت شده بودند. مناظره در جوی دوستانه و صمیمی و با هدف آموزش توسعه سیاسی به حاضران و تمرین تسامح برپا گردید. در ابتدا اساتید موافق و مخالف هریک 15 دقیقه دیدگاه های خود را در باره برجام بیان نمودند، و سپس دانشجویان سوالات خود را مطرح کردند، که اساتید سوالات را پاسخ داده و تحلیل نمودند.&nbsp;</span><div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s9.picofile.com/file/8293078150/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_2_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="400" height="240" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293078150/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_2_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s9.picofile.com/file/8293078126/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_1_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="400" height="266" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293078126/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_1_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></div></div> text/html 2017-04-25T03:39:04+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین دوره آموزشی کوتاه مدت نماز http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1760 <div style="text-align: justify;"><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در راستای عمل به آیه ی&nbsp;<strong>"الذین ان مکناهم فی الارض اقاموالصلاه"</strong>&nbsp;و با هدف توانمند سازی و ارتقاء شایستگی های معلمی و آمادگی دانشجومعلمان در انتقال معارف نورانی نماز به دانش آموزان در آغاز رسالت مهم معلمی و پیرو توافق نامه به عمل آمده بین دکتر مهرمحمدی و حاج آقا قرائتی دوره ی آموزشی کوتاه مدت نماز با مشارکت دانشگاه و ستاد اقامه نماز برگزار می گردد.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مخاطب این دوره دانشجو معلمان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان قزوین(هر دو پردیس) &nbsp;با اولویت دانشجو معلمان سال 1392 که در شرف فارغ التحصیلی می باشند.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مدت و شیوه آموزش:</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">16 ساعت حضوری&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سرفصل آموزشی: نماز شناسی، شیوه های دعوت به نماز و پاسخ به شبهات</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این دوره در 20, 21 و 22 &nbsp;اردیبهشت 1396 در پردیس بنت الهدی صدر برگزار خواهد شد.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;حضور کلیه دانشجومعلمان ورودی 92 الزامی است،ضمنا در پایان گواهینامه ضمن خدمت به مدت 16 ساعت طبق ضوابط اعطا می گردد.</font></p></div> text/html 2017-04-25T03:28:46+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین برگزاری مراسم دعای کمیل در امامزاده حسین (ع) توسط دانشجومعلمان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1758 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برگزاری مراسم دعای کمیل در امامزاده حسین (ع) توسط دانشجومعلمان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">به گزارش تیم خبرنگاران علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان مراسم دعای کمیل پنجشنبه شب مورخ 96/01/31 با حضور جمعی از دانشجو معلمان پردیس بنت الهدی صدر در امامزاده حسین (ع) شهر قزوین از ساعت 20الی 22 برگزار گردید. در پایان مراسم، دانشجو معلمان با حضور در گلزار شهدا ، با شهدا تجدید میثاق نمودند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">.</span></div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8293075718/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_3_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="500" height="356" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8293075718/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_3_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">.</span></div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8293075750/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_4_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="500" height="352" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8293075750/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_4_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div> text/html 2017-04-25T03:13:45+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین پیادروی دانشجو معلمان در بوستان فدک و بازدید از دهکده طبیعت http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1757 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پیادروی دانشجو معلمان در بوستان فدک و بازدید از دهکده طبیعت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به گزارش تیم خبرنگاران علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان دانشجو معلمان پردیس بنت الهدی صدر صبح روز جمعه مورخ 96/02/01 ، با حضور در تپه نورالشهدا و زیارت شهدای گمنام ، با شهدا تجدید میثاق نموده. سپس به مناسبت هفته سلامت از تپه نورالشهدا تا دهکده طبیعت در بوستان فدک پیاده روی کردند و بعد از صرف صبحانه از دهکده طبیعت بازدید بعمل آوردند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">.</span></div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8293075684/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_1_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="500" height="362" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8293075684/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_1_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" src="http://s9.picofile.com/file/8293075692/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_2_.jpg" alt="دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ" width="500" height="353" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293075692/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_2_.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></div> text/html 2017-04-21T02:58:10+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین نظام آموزشی مالزی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1786 <p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">نام پروژه ::&nbsp;</strong>نظام آموزشی مالزی<img class="alignleft size-full wp-image-9551" alt="نظام آموزشی مالزی" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/malaysia1.jpg" width="200" height="124" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/3.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">حجم فایل ::&nbsp;</strong>975&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">کیلو بایت</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/8.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">دسته بندی:</strong>: رشته علوم تربیتی و آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/5.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرمت :</strong>:&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">pdf</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/4.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">صفحات</strong>&nbsp;::158<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width="17" height="17" border="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><b style="box-sizing: inherit; position: relative;">ناشر:&nbsp;</b>دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/9.jpg?f8d60d" width="19" height="16" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/7.gif?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">منبع :</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">بازارچه تحقیقاتی</strong></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فهرست:</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);">ملاحظات جغرافیای ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ملاحظات سیاس ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ملاحظات اقتصاد ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اقتصاد مبتنی بر دانش در مالزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">جایگاه فعلی مالزی در اقتصاد دانش محور<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">(KDI) شاخص توسعه اقتصاد دانش محور<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ارتباطا ت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">201996- فناوری اطلاعات در برنامه هفتم مالزی 2000وجمعی ت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاستهای آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش همگان ی .<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدیریت آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">همکاری های آموزشی.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سرمایه گذاری آموزشی.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">وردهای آموزشی.35 Ĥ دست<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دبستان ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اصول آموزشی.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">دستاوردهای آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">نهادهای مرکزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آمار تحصیلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش ابتدائ ی .<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاست های آموزشی .<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ارزشیابی تحصیلی.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدارس ابتدایی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سرمایه گذاری آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آمار تحصیلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش متوسط ه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مقطع مقدماتی متوسطه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مقطع تکمیلی متوسطه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آمار تحصیلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دانشگاه ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دانشگاهی با مدارک داخلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دانشگاهی با مدارک خارجی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش عالی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مقاطع تحصیلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سال تحصیلی دانشگاهی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">دانشگاهها<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">پذیرش تحصیلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">پذیرش دانشجویان خارجی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش در کالج<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">کالج های دولتی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">کالج های فنی و حرفه ای<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش فنی و مهندسی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش علوم انسانی و نظری<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اقدامات آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ارزشیابی مدارک تحصیلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">پژوهش و تحقیقات<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">توسعه فناوری<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش فنی و حرفه ا ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">انواع مدارس<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">راهبردهای آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش مهارتهای پایه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش معلما ن<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">گواهینامه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مواد آموزشی معلمان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">دانش سراهای تربیت معلم<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">نهادهای مرکزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">نسبت معلمین به دان شآموزان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">خدمات حمایتی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش ضمن خدمت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش بزرگسالا ن<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاست های گسترش سواد آموزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">نرخ باسوادی بزرگسالان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش غیر رسم ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدارس خصوصی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">دپارتمان آموزش خصوصی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاستهای آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">نهادهای مرکزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">رسالتهای آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش غیر انتفاع ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">تاریخچه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">( PES ) مدارس غیرانتفاعی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">( PHEIS ) آموزش عالی غیرانتفاعی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اعطای گواهینامه و دیپلم داخلی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی و مقررات ورودی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اعطای گواهینامه و دیپلم خارجی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هیأت های آماده سازی دانشجویان برای امتحانات تخصصی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هیأت های برگزارکننده آزمون های فنی و حرفه ای<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هیأت های مسؤل برگزاری آزمون های علمی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">دانشگاههای غیر انتفاعی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مجتمعهای آموزشی دانشگاههای خارجی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مزیتهای آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ویژگی ها و مشخصه ها<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش استثنای ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش عالی از راه دو ر<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هیأت های برگزاری آزمون آکادمیک<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">نهادهای آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدارس بین الملل<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدارس هوشمند<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرهنگستان مرکزی هنر مالزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">دوره های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار دوره ها ی آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">همکاری های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">همکاری با دانشگاههای خارج ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاست های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">تسهیلات آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اصلاحات آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">توسعه آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مزایای آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اصول و اهداف آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اولویتها و علایق آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">همکاریهای بین المللی آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های مشترک دانشگاهی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری.<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های آموزشی حمایتی دانشجویان مقیم مالزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختا ر کنونی نظام آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">برنامه های جدید آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">قوانین آموزش ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدیریت آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه زندگی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه های اقامتی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه های تحصیلی آموزش عال ی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه های جانبی سالیانه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه های تحصیلی مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">هزینه های مقدماتی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">&nbsp;هزینه آموزش زبان</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">لینک مستقیم</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><a href="http://dl.bazar4h.ir/up/n/malasy.rar" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(71, 150, 179); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/04/pdf-copy.jpg?f8d60d" width="186" height="92" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px auto;"></a></p><div class="apss-social-share apss-theme-6 clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><div class="apss-facebook apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-twitter apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http%3A%2F%2Fbazar4h.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b2%25db%258c%2F&amp;via=bazar4h" title="Share on Twitter" target="_blank" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-google-plus apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-google-plus" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-linkedin apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on LinkedIn" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c/&amp;summary=%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%3A%3A+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%0D%0A+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%3A%3A++975+%DA%A9%D9%8A%D9%84%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA%0D%0A+..." style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-linkedin" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-digg apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Digg" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2%20&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c/&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-digg" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div></div><div class="metas" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><small class="postmetadata" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-size: 11.9px;"><span class="fa fa-folder-open-o" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;دسته&nbsp;<a href="http://bazar4h.ir/category/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/" rel="category tag" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(82, 172, 204); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;">نظام آموزشی کشورها</a></small></div> text/html 2017-04-21T02:57:05+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین نظام آموزشی در مکزیک http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1785 <p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">نام پروژه ::&nbsp;</strong>&nbsp;نظام آموزشی مکزیک<img class="alignleft size-medium wp-image-9553" alt=" نظام آموزشی مکزیک" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/mexico1-200x181.jpg" width="200" height="181" srcset="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/mexico1-200x181.jpg 200w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/mexico1.jpg 225w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/3.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">حجم فایل :: 389&nbsp;</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">کیلو بایت</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/8.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">دسته بندی:</strong>: رشته علوم تربیتی و آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/5.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرمت :</strong>:&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">pdf</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/4.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">صفحات</strong>&nbsp;::45<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width="17" height="17" border="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><b style="box-sizing: inherit; position: relative;">ناشر:&nbsp;</b>دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/9.jpg?f8d60d" width="19" height="16" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/7.gif?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">منبع :</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">بازارچه تحقیقاتی</strong></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فهرست:</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);">ملاحظات<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">جمعیت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاست های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش همگانی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پایه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش متوسطه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش عالی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دانشگاهی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش معلمان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش از راه دور<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش بزرگسالان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">&nbsp;مدیریت آموزشی</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">لینک مستقیم</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><a href="http://dl.bazar4h.ir/up/n/mexico.rar" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(71, 150, 179); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/04/pdf-copy.jpg?f8d60d" width="186" height="92" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px auto;"></a></p><div class="apss-social-share apss-theme-6 clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><div class="apss-facebook apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-twitter apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http%3A%2F%2Fbazar4h.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25d9%258a-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25b2%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F&amp;via=bazar4h" title="Share on Twitter" target="_blank" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-google-plus apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-google-plus" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-linkedin apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on LinkedIn" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;title=%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;summary=%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%3A%3A+%C2%A0%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A+%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%0D%0A+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%3A%3A+389%C2%A0+%DA%A9%D9%8A%D9%84%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA..." style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-linkedin" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-digg apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Digg" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2%20&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;title=%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-digg" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div></div><div class="metas" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><small class="postmetadata" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-size: 11.9px;"><span class="fa fa-folder-open-o" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;دسته&nbsp;<a href="http://bazar4h.ir/category/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/" rel="category tag" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(82, 172, 204); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;">نظام آموزشی کشورها</a></small></div> text/html 2017-04-20T15:59:11+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین نظام آموزشی در هندوستان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1787 <p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">نام پروژه ::&nbsp;</strong>نظام آموزشی هندوستان<img class="alignleft size-medium wp-image-9525" alt="نظام آموزشی هندوستان" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/8888-200x182.jpg" width="200" height="182" srcset="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/8888-200x182.jpg 200w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/8888.jpg 250w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/3.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">حجم فایل :: 1.43 کیلو بایت</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/8.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">دسته بندی:</strong>: رشته علوم تربیتی و آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/5.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرمت :</strong>:&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">pdf</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/4.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">صفحات</strong>&nbsp;::190<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width="17" height="17" border="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><b style="box-sizing: inherit; position: relative;">ناشر:&nbsp;</b>دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/9.jpg?f8d60d" width="19" height="16" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/7.gif?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">منبع :</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">بازارچه تحقیقاتی</strong></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">&nbsp;</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">لینک مستقیم</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><a href="http://dl.bazar4h.ir/up/n/india.rar" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(71, 150, 179); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/04/pdf-copy.jpg?f8d60d" width="186" height="92" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px auto;"></a></p><div class="apss-social-share apss-theme-6 clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><div class="apss-facebook apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-twitter apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http%3A%2F%2Fbazar4h.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25d9%258a-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F&amp;via=bazar4h" title="Share on Twitter" target="_blank" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-google-plus apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-google-plus" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-linkedin apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on LinkedIn" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;summary=%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%3A%3A+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A+%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%0D%0A+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%3A%3A+1.43+%DA%A9%D9%8A%D9%84%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9..." style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-linkedin" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-digg apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Digg" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2%20&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-digg" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div></div><div class="metas" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><small class="postmetadata" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-size: 11.9px;"><span class="fa fa-folder-open-o" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;دسته&nbsp;<a href="http://bazar4h.ir/category/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/" rel="category tag" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(82, 172, 204); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;">نظام آموزشی کشورها</a></small></div> text/html 2017-04-20T15:55:58+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین نظام آموزشی در اندونزی(رایگان) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1784 <p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">نام پروژه ::&nbsp;</strong>نظام آموزشی اندونزی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/3.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">حجم فایل :: 814&nbsp;</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">کیلو بایت</strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9528" alt="نظام آموزشی اندونزی" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/indone-150x150.jpg" width="150" height="150" srcset="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/indone-150x150.jpg 150w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/indone-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/8.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">دسته بندی:</strong>: رشته علوم تربیتی و آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/5.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرمت :</strong>:&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">pdf</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/4.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">صفحات</strong>&nbsp;::155<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width="17" height="17" border="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><b style="box-sizing: inherit; position: relative;">ناشر:&nbsp;</b>دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/9.jpg?f8d60d" width="19" height="16" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/7.gif?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">منبع :</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">بازارچه تحقیقاتی</strong></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فهرست:</strong></span><br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ملاحظات<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ارتباطات<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">جمعیت<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">سیاست های آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">ساختار آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش همگانی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پیش دبستانی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش پایه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش ابتدایی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش متوسطه<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش عالی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش معلمان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش غیررسمی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش عالی از راه دور<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش فنی حرفه ای<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش بزرگسالان<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">آموزش استثنایی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اصول و اهداف آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">اولویت ها و علایق آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">قوانین آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">مدیریت آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;">&nbsp;هزینه های آموزشی</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">لینک مستقیم</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><a href="http://dl.bazar4h.ir/up/n/indonezia.rar" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(71, 150, 179); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/04/pdf-copy.jpg?f8d60d" width="186" height="92" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px auto;"></a></p><div class="apss-social-share apss-theme-6 clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><div class="apss-facebook apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-twitter apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http%3A%2F%2Fbazar4h.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25d9%258a-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F&amp;via=bazar4h" title="Share on Twitter" target="_blank" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-google-plus apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-google-plus" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-linkedin apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on LinkedIn" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;summary=%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%3A%3A+%D9%86%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%0D%0A+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%3A%3A+814%C2%A0+%DA%A9%D9%8A%D9%84%D9%88+%D8%A8%D8%A7..." style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-linkedin" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-digg apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Digg" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2%20&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-digg" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div></div><div class="metas" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><small class="postmetadata" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-size: 11.9px;"><span class="fa fa-folder-open-o" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;دسته&nbsp;<a href="http://bazar4h.ir/category/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/" rel="category tag" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(82, 172, 204); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;">نظام آموزشی کشورها</a></small></div> text/html 2017-04-20T15:12:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانشجویان فرهنگیان قزوین نظام آموزشی در ایران http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1800 <p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">نام پروژه ::&nbsp;</strong>نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران<img class="alignleft size-medium wp-image-9532" alt="نظام آموزشی ایران" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/parsipdf11-200x168.jpg" width="200" height="168" srcset="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/parsipdf11-200x168.jpg 200w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/parsipdf11-190x160.jpg 190w, http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2013/03/parsipdf11.jpg 238w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/3.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">حجم فایل ::1.01&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">کیلو بایت</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/8.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">دسته بندی:</strong>: رشته علوم تربیتی و آموزشی<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/5.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">فرمت :</strong>:&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">pdf</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/4.png?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">صفحات</strong>&nbsp;::175<br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://www.irpdf.com/modules/Books/images/Publisher.gif" width="17" height="17" border="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><b style="box-sizing: inherit; position: relative;">ناشر:&nbsp;</b>دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/9.jpg?f8d60d" width="19" height="16" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)</strong><br style="box-sizing: inherit; position: relative;"><img alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/09/7.gif?f8d60d" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">منبع :</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">بازارچه تحقیقاتی</strong></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: inherit; position: relative;">لینک مستقیم</strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><a href="http://dl.bazar4h.ir/up/n/iran.rar" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(71, 150, 179); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://bazar4h.ir/wp-content/uploads/2012/04/pdf-copy.jpg?f8d60d" width="186" height="92" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" style="box-sizing: inherit; position: relative; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px auto;"></a></p><div class="apss-social-share apss-theme-6 clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><div class="apss-facebook apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-twitter apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http%3A%2F%2Fbazar4h.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25d9%258a-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F&amp;via=bazar4h" title="Share on Twitter" target="_blank" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-google-plus apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-google-plus" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-linkedin apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on LinkedIn" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;summary=%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%3A%3A+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%0D%0A+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%3A%3A..." style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-linkedin" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div><div class="apss-digg apss-single-icon" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; border-bottom: 0px; margin-bottom: 20px; display: inline-block;"><a rel="nofollow" title="Share on Digg" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2%20&amp;url=http://bazar4h.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/&amp;title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%29" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word; display: block; float: left; height: 30px; margin: 5px; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle; line-height: 30px; background: none !important;"><div class="apss-icon-block clearfix" style="box-sizing: inherit; position: relative; background: none; vertical-align: middle; line-height: 46px; display: inline-block;"><span class="fa fa-digg" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 17px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; color: rgb(138, 138, 138);"></span></div></a></div></div><div class="metas" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: Abel; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(206, 206, 206);"><small class="postmetadata" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-size: 11.9px;"><span class="fa fa-folder-open-o" style="box-sizing: inherit; position: relative; font-family: FontAwesome; display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;دسته&nbsp;<a href="http://bazar4h.ir/category/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/" rel="category tag" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-color: transparent; color: rgb(82, 172, 204); text-decoration-line: none; word-wrap: break-word;">نظام آموزشی کشورها</a></small></div>