دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2018-07-21T13:43:43+01:00 text/html 2018-07-05T23:11:57+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی دیدار با استاد شعبان لشگری http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2116 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">استاد شعبان لشگری بنیانگذار سبک وحشی فریاد</span></div><style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class="embed-container"><iframe src="http://mp4.ir/embed.aspx?Watch=57929-269785851" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div> text/html 2018-06-28T21:49:29+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی محله های معروف تهران و علت نام گذاری آنها http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2115 <h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 3px 3px 5px; font-family: Nassim; line-height: 41.4px; clear: both;"><br></h1><h3 class="lead" style="box-sizing: border-box; font-family: Nassim; font-weight: normal; line-height: 24px; color: rgb(40, 30, 30); margin: 20px 3px 2px; font-size: 20px;">خبرگزاری تسنیم: شاید هر روز نام چند محله تهران را بشنویم بی آنکه بدانیم چرا به این نام ها معروف شده اند. در این مقاله اطلاعاتی درباره نام برخی محله های تهران گردآوری شده که در ادامه می خوانید.</h3><ul class="list-inline details" style="box-sizing: border-box; margin: 15px -5px 10px 0px; padding-left: initial; list-style: none; padding-right: 0px; overflow: hidden; font-size: 15px; font-family: Nassim;"><br></ul><div class="sharer" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-family: Nassim; font-size: 14px;"><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87+%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81+%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%b9%d9%84%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%85+%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim%20http://tn.ai/720243" title="twitter" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big twitter-big" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -120px; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87+%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81+%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%b9%d9%84%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%85+%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim&amp;u=http://tn.ai/720243" title="facebook" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big facebook-big" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -80px; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a><a href="mailto:?subject=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%20-%20Tasnim&amp;body=http://tn.ai/720243" title="mail" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big mail-big" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -160px; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Nassim; font-size: 14px;"><figure style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 15px; position: relative;"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/04/720243/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139112130001934.jpg" class="img-responsive " width="800" height="557" alt="محله های معروف تهران و علت نام گذاری آنها" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></a></figure></div><div class="story" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; width: 614.984px;"><p style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">به گزارش گروه سایر رسانه‌های تسنیم، وجه تسمیه برخی محله‌های معروف تهران به شرح ذیل است:</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">سید خندان</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">سید خندان نام ایستگاه اتوبوسی در جاده قدیم شمیران بوده است. سیدخندان پیرمردی دانا بوده که پیش گویی های او زبانزد مردم در سی یا چهل سال پیش بوده است. دلیل نامگذاری این منطقه نیز احترام به این پیرمرد بوده است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">فرمانیه</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">در گذشته املاک زمین های این منطقه متعلق به کامران میرزا نایب السلطنه بوده&nbsp; و بعد از مرگ وی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما&nbsp; فروخته شده است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">فرحزاد</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">این منطقه به دلیل آب و هوای فرح انگیزش به همین نام معروف شده است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">شهرک غرب</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify;"><font color="#404040" face="Nassim"><span style="font-size: 18px;">دلیل اینکه این محله به نام شهرک غرب معروف شد ساخت مجتمع های&nbsp; مسکونی این منطقه با طراحی و معماری مهندسان آمریکایی و به مانند مجتمع های مسکونی آمریکایی بوده و در گذشته نیز محل اسکان بسیاری از خارجی ها بوده است.</span></font></p><div style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px; text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2018-06-13T18:18:06+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی قلعه حسن صباح http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2111 <div class="portlet-content container" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; width: 853px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: none; box-shadow: none; border-radius: 0px; text-shadow: none; line-height: normal; text-align: right;"><div class="asset-full-content default-asset-publisher show-asset-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="asset-user-actions clearfix" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="asset-user-actions clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">قلعه الموت را مردم محل « قلعه حسن » می‌نامند. این قلعه از دو بخش غربی و شرقی تشکیل شده است. قسمت باختری که دارای ارتفاع بیش‌تری است به نام جورقلا (یعنی قلعه بالا) و پیلاقلا (یعنی قلعه بزرگ) خوانده می‌شود. طول قلعه حدود صد و بیست متر و عرض آن در نقاط مختلف بین ده تا سی و پنج متر متغیر است.</div><div class="asset-user-actions clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">دیوار شرقی قلعه بالا یا قلعه بزرگ که از سنگ و ملاط گچ ساخته شده است، کم‌تر از سایر قسمت‌ها آسیب دیده است. طول آن حدود ده متر و ارتفاع آن بین چهار تا پنج متر است. در طرف جنوب، در داخل صخره اتاقی کنده شده که محل نگهبانی بوده است. در جانب شرقی این اتاق، دیواری به ارتفاع دو متر وجود دارد که پی آن در سنگ کنده شده و پشت کار آن نیز از سنگ گچ بنا شده است و نمای آن از آجر است. در جانب شمال غربی قلعه بالا نیز دو اتاق در داخل سنگ کوه کنده‌اند. در اتاق اول، چاله آب کوچکی قرار دارد که اگر آب آن را به طور کامل تخلیه کنند، دوباره پرآب می‌شود.</div><div class="asset-user-actions clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">لینک کلیپ:</div></div><div class="asset-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; clear: right;"><div class="asset-full-content-body" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="main-content" style="box-sizing: border-box; margin: 25px 0px 0px; padding: 10px 0px; min-height: 10px; position: relative; border-top: 1px solid rgb(211, 204, 204); text-align: justify !important; line-height: 1.5 !important;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://dppmedia.irib.ir/qazvin/video/flv/ghsabah.mp4" target="" title="">http://dppmedia.irib.ir/qazvin/video/flv/ghsabah.mp4</a></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-06-13T18:01:31+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی موسیقی در استان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2107 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 1.5rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right;"><br></h1><div><div class="GImg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: center; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; width: 743px; display: table;"><img class="js_lazy" alt="موسیقی در استان قزوین " align="absmiddle" src="http://img.tebyan.net/big/1387/09/5422419130774755195671751232269223931193.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right; font-size: unset; color: unset; max-width: 100%; height: auto; float: none; display: inline;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;">موسیقی رایج در شهر&nbsp;<a href="https://article.tebyan.net/82656/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 110, 151); text-decoration-line: none; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: 1rem; line-height: 2; cursor: pointer;">قزوین&nbsp;</a>تفاوت چندانی با موسیقی دستگاهی ایران ندارد. در گذشته، این آوازها و دستگاه ها در مکتب های متفاوت از جمله «مکتب خراسان»، «مکتب&nbsp;<a href="https://article.tebyan.net/82650/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 110, 151); text-decoration-line: none; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: 1rem; line-height: 2; cursor: pointer;">تهران</a>» و ... اجرا می شد. در آن زمان، مکتب دیگری تحت عنوان «مکتب قزوین» وجود داشت که امروزه فراموش شده است. این مکتب تا اواخر دوران قاجاریه رایج بود. در آن زمان، اقبال سلطان ملقب به «اقبال آذر» که از اساتید مسلم آواز ایران به حساب می آید، از قزوین به شهر&nbsp;<a href="https://article.tebyan.net/82651/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 110, 151); text-decoration-line: none; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: 1rem; line-height: 2; cursor: pointer;">تبریز&nbsp;</a>مهاجرت کرد و در آن جا با تلفیق این شیوه آوازی و موسیقی آذری، «مکتب تبریز» را پایه گذاری می نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;">در مناطق دیگری استان قزوین، موسیقی «مقامی» رایج است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">بیشترین کاربرد موسیقی در این استان، به هنگام مراسم عروسی است و سازهای مورد استقاده عبارت اند از:</span>&nbsp;سرنا، دهل، دایره و گاهی نی.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: 1rem; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;">مقاماتی که در هنگام مراسم عروسی نواخته می شوند عبارت اند از:</p></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">قاسم آبادی:&nbsp;</span>برای رقص قاسم آبادی نواخته می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">هوبل بانو:&nbsp;</span>برای نوعی رقص دسته جمعی نواخته می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">شیرین لیلی:</span>&nbsp;آهنگی است برای نوعی رقص به همین نام.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">هیَنبا:&nbsp;</span>برای نوعی رقص دسته جمعی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">ساز غم:</span>&nbsp;هنگام بردن عروس از منزل پدرش نواخته می شود و سوزناک است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">رایی:&nbsp;</span>نوعی آهنگ که هنگام چوب بازی نواخته می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">سوزه سوز:&nbsp;</span>برای نوعی رقص جمعی با همین نام نواخته می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">شتر برخیزان:&nbsp;</span>نوازندگان موسیقی محلی منطقه پس از آن که مدت زیادی از زمان نواختن یک قطعه می گذرد، با نواختن قطعه شتر بر خیزان مجدد به مقام اول بازگشته، آن را دوباره تکرار می کنند و یا مقام دیگری را آغاز می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;">در مناطق مختلف این استان، تعزیه خوانی نیز رواج دارد و در آن بیشتر گوشه های موسیقی دستگاهی اجرا می شود. تعزیه خوان ها بدون آن که اطلاعی از نام دستگاه ها و گوشه ها داشته باشند، شیوه های خواندن را سینه به سینه از پدران خود آموخته اند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">منبع: میراث فرهنگی استان قزوین</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; font-size: unset; line-height: 2;">تهیه و تنظیم: زهره پری نوش</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><br></p></div> text/html 2018-06-09T17:32:40+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نخستین نشست موسیقی تاتی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2106 <div>باسمه تعالی</div><div>گزارش ویدئویی از نخستین نشست موسیقی تاتی را لینک زیر ببینید&nbsp;</div><div><br></div><div>با ما در انجمن علم فرهنگ همراه باشید.</div><div><br></div> <div id="15285656239308360"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/v68QR?data[rnddiv]=15285656239308360&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-06-03T21:43:57+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی جوشن کبیر http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2105 <div id="15280622279992154"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Dln1t?data[rnddiv]=15280622279992154&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-05-28T20:12:31+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نقد ادعای زن ستیزی فردوسی و شاهنامه 2 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2104 <span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چگـونه انـد گـردان وجنگ آوران «بانو گشنسب» دختر رستم و همسر « گیو» نیز از زنان بیباک و رزمجوییبود که در شاهنامه فردوسی فراوان از او یاد شده است. چنین آمده است که او به اندازهای زورمند و دلیر بود که کمتر مردی توانایی رویارویی با او را داشته است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br> text/html 2018-05-28T20:04:50+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نقد ادعای زن ستیزی فردوسی و شاهنامه http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2102 <span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فردوسی و پانترکیسم: خوشبختانه، ،به هیچ عنوان نمی توان فردوسی بزرگ را ترک،تازی،اروپایی و از هیچ نژاد دیگری نامید جز نژاد پاک ایرانیان.امروزه پانترکان هم که می ببینند نه می توانند این بزرگمرد را مصادره کنند(وی را ترک بنامند!!!)،ونیز به مشاهده ی&nbsp; سروده هایی از این نیک مرد که هویت حقیقی&nbsp; ترکان را می نمایاند،می نشینند،از سر ناچاری منفجر می شوند وچاره ای جز دروغ و توهین و تحقیر و تهمت به وی را سرراه خودنمی بینند.اکنون این توهین ها و تهمت هارا در زیر بررسی می کنیم تا بنگریم که آیا واقعا فردوسی بزرگ،چنین کارها و ویژگی هایی که از سوی پانترکان بیان می شود را در کارنامه ی خود داراست یا خیر؟ ادعاهای پانترکیستان پیرامون فردوسی را در چند بخش باید بررسی کنیم که در این بخش(بخش 1) فقط ادعای زن ستیزی فردو.سی و شاهنامه را نقد می کنیم. &nbsp; - ازمهمترین ادعاهای پانترکان برای تخریب شاهنامه و فردوسی بزرگ،تبلیغات آنان پیرامون «زن ستیز بودن فردوسی» است و هم چنین در تلاش های خود این بزرگوار را ضد زن می شناسانند و با آوردن چند بیت نامعتبر وی را تحقیر کننده ی شخصیت &nbsp;زن می نامند. بررسی:نخست ذکر یک نکته مهم است،که پانترکان برای اثبات این ادعای خود یک یا چند پاره را یادمی کنند و آ ن را سندی بر ادعای خود می دانند.برای بیان آن نکته نخست این چند پاره(بیت) را با هم ببینیم: به اختر كسی دان كه دخترش نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو دختر بود روشن اخترش نیست چه آموزم به شبستان شاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دانش زنان كی نمایند راه دل زن همان دیو را هست جای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زگفتار باشند جوینده رای اگر در نهانی سخن دیگر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پژوهندهء راز با مادر است زن و اژدها هر دو در خاك به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جهان پاك از این دو ناپاك به &nbsp; &nbsp; &nbsp; زنان را ستائی سگان را ستــــای که یک سگ به از صد زن پـارســای &nbsp; &nbsp; پس پــرده هــرکه دختـر بـــود &nbsp; اگــر تاجــدار است بد اختــر بــود &nbsp;چوزن زاددختر ،دهیدش به گــرگ &nbsp; که نامش ضعیف است وننگش بزرگ &nbsp; &nbsp; مرا گفت چون دختر آمد پدید بیایتش اندر زمان سر برید &nbsp; و... بهرام روشن&nbsp; ضمیر در پژوهشی به نام زن ستیزی در شاهنامه!!!!می گوید که کسانی که قصد تخریب فردوسی را دارند،با آوردن همین چند بیت،ادعای خودرا اثبات می کنند اما باید دانست که پیرامون شاهکار سترگی چون شاهنامه(که هیچگاه ترکان آن را نخواهند داشت) نمی توان با آوردن فقط چند بیت،یک مسئله را در باره ی آن ثابت نمود.به این کار در دانشِ «منطق» می گویند«تعمیم جز به کل».هیچگاه تعمیم جز به کل در علمِ منطق پذیرفته نیست.پانترکان نیز با نشان دادن چند بیت، در واقع،جزء را به کل(شاهنامه ی سترگ) تعمیم(عمومیت) می دهند و این هیچ گاه پذیرفتنی نیست.اصلا از کجا معلوم این پاره ها (اگرحقیقت داشته باشند،که در ادامه غیر واقعی بودن آنان را اثبات می کنیم) در داستانی از شاهنامه و به نقل از ترکان و تازیان نباشد؟مگر ترکان زن ستیز ی خودرا در صفحات تاریخ نشان نداده اند؟پدیده ی لواط،پدیده ای ترکی است،آیا این عمل شَنیع توجیهی بر زن ستیز بودن آنان نیست؟آیا اگر واقعا شاهنامه دارای زن ستیزی و مفاسد اخلاقی بود چرا جزء سه شاهکار ادبی یونسکو برگزیده شد؟آیا پژوهش!های پانترکان معتبر تر است یا دانشمندان یونسکو؟در زیر بررسی ابیات دروغین یا جعلی شاهنامه را پیرامون زن ستیزی فردوسی بزرگ می خوانید: [منبع:سایت شورای گسترش زبان فارسی،نوشته ی ابوالفضل خطیبی] درست است كه به لحاظ كمّی حجم بسیار كمتری از شاهنامه به زنان ـ در مقایسه با مردان ـ اختصاص یافته، ولی نقش برجسته آنان را در بسیاری از داستانهای شاهنامه به هیچ روی نمی‌توان نادیده انگاشت. گردآفرید و گردیه نمونه‌های كم‌مانندی از زنان سلحشور و بی‌باكند. فرانك هوشمندانه و فداكارانه پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاك و ضحاكیان می‌پروراند و هموست كه سرانجام با به بند كشیدن ضحاك، ایران را از فرمانروایی ستمگرانه و چند صد ساله او می‌رهاند. در حالی كه ایرج به دست برادرانش سلم و تور كشته می‌شود، نسل شاهی ایران از طریق دختر او، ماه‌آفرید به نواده‌اش منوچهر، پسر پشنگ منتقل می‌شود. در داستانهای مهیج و دل‌آنگیز عشقی ـ حماسی شاهنامه مانند زال و رودابه، بیژن و منیژه، كیكاوس و سودابه، كتایون و گشتاسب، بهرام‌گور و آزاده، زنان نقشهای برجسته‌ای ایفاد می‌كنند. همای دختر بهمن به پادشاهی ایرانشهر می‌رسد و تاج شاهی بر سر می‌نهد.حال پانترکان بی هویت و دارای عقده ی هویت خواهی،بفرمایند در کدامین اثر ترکی!!!!اشعری پیرامون عشق و عاشقی مردان و زنان آمده است؟آن طور که در شاهنامه برای زال و رودابه،رستم و تهمینه و... آمده است؟کسی که از هویت و فرهنگ دیگران خرده می گیرد،خود باید در بساطش چیزی داشته باشد؟آیا ترکان اثری ادبی حتا پیش از 500یا 600 سال پیش دارند که بخواهند پیرامون اثری 1000 ساله عربده ی دروغ سر بدهند؟آه... امان از دست عقده ای بودن.امان ازدست عقده ی فرهنگ و تمدن داشتن.امان از دست عقده ی داشتن اثری ادبی درخور در تاریخ قوم خود!!!!!!!!امان از دست یونجه خوردن.....</span> text/html 2018-05-25T13:33:43+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی یازده ستاره سالار عقیلی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2101 <div class="post-content" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(63, 63, 63); text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 2.1em; overflow-x: hidden; clear: both;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">دانلود آهنگ جدید&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">سالار عقیلی</span>&nbsp;یازده ستاره</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">Download New Music&nbsp;Salar Aghili&nbsp;۱۱ Setareh</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">آهنگ جدید سالار عقیلی بنام یازده ستاره</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من نامت طنین انداز شد ایران من ایران من</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">تاریخ از روز ازل شعری که میخواند تویی آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند تویی</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ترانه: احسان افشاری, موزیک و تنظیم: بابک زرین</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><a href="http://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh.jpg" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(79, 79, 79); transition: all 0.3s;"><img class="alignnone wp-image-33219 size-medium" title="دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی یازده ستاره" src="http://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh-300x300.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی یازده ستاره" width="300" height="300" srcset="https://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh-300x300.jpg 300w, https://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh-150x150.jpg 150w, https://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh-75x75.jpg 75w, https://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh-225x225.jpg 225w, https://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh-260x260.jpg 260w, https://www.bibakmusic.com/wp-content/uploads/2018/05/Salar-Aghili-11-Setareh.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%; max-height: 100%;"></a></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span id="more-33218" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">متن&nbsp;آهنگ یازده ستاره از سالار عقیلی</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من نامت طنین انداز شد ایران من ایران من</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">ey jan o ey janan man ey eshgh javidan man namat tanin andaz shod iran man&nbsp;iran man</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">تاریخ از روز ازل شعری که میخواند تویی آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند تویی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">tarikh az roz azal sheri ke mikhamad toyi an soye bord o bakhtha nami ke mimanad toyi</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران با تو هم پیمان شدن زیباست عشق نو در سینه پرجاست با تو فردا شکل یک رویاست</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran ba to ham peyman shodan zibast eshgh to dar sine barjast ba to farda shekl yek royast</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی با تو هستم در غم و شادی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran ey sedaye sorkh azadi asheghi ra yad ma dadi ba to hastam dar gham o shadi</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش ققنوس میتوان شد در شعله های آتش</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">bayad ke dar hayaho golkard chon siyavash ghoghnos mitavan shod dar sholehaye atash</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم از موج ها بپرسید با صخره چند چندیم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">dar pich o tab tofan daryaye sarbolandim az mojha beporsid ba sakhrechand chandim</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">bad az hezar o yek shab ba hemati dobare dar sahne miderakhshim ba yazdah setare</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران با تو هم پیمان شدن زیباست عشق نو در سینه پرجاست با تو فردا شکل یک رویاست</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran ba to ham peyman shodan zibast eshgh to dar sine barjast ba to farda shekl yek royast</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی با تو هستم در غم و شادی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran ey sedaye sorkh azadi asheghi ra yad ma dadi ba to hastam dar gham o shadi</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران …</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;">ترانه&nbsp;آهنگ یازده ستاره از سالار عقیلی</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش ققنوس میتوان شد در شعله های آتش</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">bayad ke dar hayaho golkard chon siyavash ghoghnos mitavan shod dar sholehaye atash</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم از موج ها بپرسید با صخره چند چندیم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">dar pich o tab tofan daryaye sarbolandim az mojha beporsid ba sakhrechand chandim</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">bad az hezar o yek shab ba hemati dobare dar sahne miderakhshim ba yazdah setare</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران با تو هم پیمان شدن زیباست عشق نو در سینه پرجاست با تو فردا شکل یک رویاست</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran ba to ham peyman shodan zibast eshgh to dar sine barjast ba to farda shekl yek royast</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی با تو هستم در غم و شادی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran ey sedaye sorkh azadi asheghi ra yad ma dadi ba to hastam dar gham o shadi</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;">ایران …</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; min-height: 20px; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);">iran</span></p></div><div class="box-download" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 9.90625px 35px; padding: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><div class="download-links row" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(234, 33, 98) rgb(245, 244, 244) rgb(245, 244, 244); border-image: initial; background: transparent; width: 475.547px; overflow: hidden; position: relative; min-height: 65px;"><ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; list-style: none;"><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px; padding: 10px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><a href="http://sv2.bibakmusic.com/Music/97/ordibehesht/1/Salar%20Aghili%C2%A011%20Setareh%20320%20.mp3" title="دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی یازده ستاره با کیفیت 320" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 2px; padding: 9px 14px; vertical-align: baseline; border: 1px solid rgb(84, 23, 182); background: none 0% 0% repeat scroll rgb(182, 23, 118); text-decoration-line: none; color: rgb(245, 245, 245); transition: all 0.5s; border-radius: 0px; font-family: Yekan, tahoma;">آهنگ با کیفیت 320</a></li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px; padding: 10px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><a href="http://sv2.bibakmusic.com/Music/97/ordibehesht/1/Salar%20Aghili%C2%A011%20Setareh%20128%20.mp3" title="دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی یازده ستاره با کیفیت 128" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 2px; padding: 9px 14px; vertical-align: baseline; border: 1px solid rgb(84, 23, 182); background: none 0% 0% repeat scroll rgb(182, 23, 118); text-decoration-line: none; color: rgb(245, 245, 245); transition: all 0.5s; border-radius: 0px; font-family: Yekan, tahoma;">آهنگ با کیفیت 128</a></li></ul></div></div><center style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><audio controls="controls" preload="none" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; display: inline-block;"></audio></center><div id="showcodes" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 9.90625px; padding: 10px 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: rgb(234, 33, 98); font-family: thm; border-radius: 3px; text-align: center; color: rgb(249, 247, 247);">کد پخش آنلاین این موزیک برای وبلاگ و سایت شما</div><aside class="post-info row" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; width: 495.359px; overflow: hidden; padding: 0px 10px; margin: 10px auto;"><div class="row" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; width: 475.359px; overflow: hidden;"><div class="like-dislike" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; float: left; width: 250px;"><div class="likes" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 6px 10px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: rgb(76, 76, 76); box-shadow: rgb(237, 237, 237) 2px 2px inset; border-radius: 3px; min-width: 38%; height: 30px; float: left; color: rgb(255, 255, 255);"><div class="pasargad-post-like" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.bibakmusic.com/33218/music-salar-aghili-11-setareh.html#" title="این مطلب را پسندیدم." data-post_id="33218" rel="nofollow" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(79, 79, 79); transition: all 0.3s;"><span style="font-family: SYekan, tahoma;"></span></a></div></div></div></div></aside> text/html 2018-05-25T12:54:11+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی ابواسحاق جویباری http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2099 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><b>ابواسحاق ابراهیم بن محمد بخاری جویباری</b>&nbsp;یا&nbsp;<b>محمدابراهیم بن محمد</b>&nbsp;از پیشگامان سرودن&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1" title="شعر" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شعر</a>&nbsp;به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="فارسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فارسی</a>&nbsp;بوده‌است. اولین شغل وی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C" class="mw-disambig" title="زرگری" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زرگری</a>&nbsp;بوده است. او در روزگار<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="سامانیان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سامانیان</a>&nbsp;می‌زیسته‌است. شعر زیر از اوست:</p><div class="poem" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><table class="nastaliq" style="font-size: 21px; line-height: 42px; font-family: IranNastaliq, &quot;Urdu Emad Nastaleeq&quot;, &quot;Noto Nastaliq Urdu&quot;, &quot;Urdu Typesetting&quot;, &quot;Jameel Noori Nastaleeq&quot;, &quot;Nafees Nastaleeq&quot;, &quot;Nafees Nastaleeq v1.01&quot;, Nafees, &quot;Pak Nastaleeq&quot;, PDMS_Jauhar, sans-serif; margin: 0px auto;"><tbody><tr><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">به ابر پنهان کرد آفتاب تابان را</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">به سبزه بنهفت آن لاله برگ خندان را</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">به سوی هر دو مهش برد و شاخ ریحان بود</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">به شاخ مورْد به پیوست شاخ ریحان را</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">بتی که خسته‌دلان را به بوسه درمان‌است</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">دریغ دارد از این درددیده درمان را</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">به ابر نیسان مانم کنون من از غم او</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">سزد که صنعت خوبست ابر نیسان را</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">به یک گذر که سحرگاه بر گلستان کرد</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">بهشت کرد سراسر همه گلستان را</span></td></tr></tbody></table></div><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"></span><span class="mw-headline" id="منابع">منابع</span></h2><div class="reflist references-small" style="font-size: 12.6px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"></div><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E %3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E %3C/svg%3E&quot;);"><li style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%82%DB%8C" class="mw-redirect" title="محمد دبیر سیاقی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">محمد دبیر سیاقی</a>، پیشاهنگان شعر پارسی، شرکت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="انتشارات علمی و فرهنگی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انتشارات علمی و فرهنگی</a></li><li style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7" class="mw-redirect" title="لغتنامه دهخدا" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">لغتنامه دهخدا</a></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">https://fa.wikipedia.org/</span></font></li></ul>