دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2017-03-28T14:22:46+01:00 text/html 2017-03-28T09:42:16+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده معرفی کتاب- http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1628 <h1 class="white" itemprop="name" style="text-align: center; box-sizing: border-box; transition: 0.3s; margin: 0px 0px 15px; font-weight: normal; line-height: 1.3em; padding: 0px;"><a href="http://fidibo.com/book/2303-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000000">رقص مادیان‌ها</font></a></h1><ul class="bov-list" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><li class="white" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s; line-height: 2em; text-align: right;"><div itemprop="aggregaterating" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Aggregaterating" style="box-sizing: border-box; transition: width 0.4s ease, margin 0.4s ease;"><div class="star-rating-rtl rating-xs rating-disabled" style="box-sizing: border-box; transition: width 0.4s ease, margin 0.4s ease; cursor: not-allowed; direction: ltr !important;"><div class="rating-container-rtl rating-gly-star" data-content="" style="box-sizing: border-box; transition: width 0.4s ease, margin 0.4s ease; display: inline-block; vertical-align: middle; padding-left: 2px; position: relative; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000000"><div class="rating-stars" data-content="" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.25s ease-out; position: absolute; left: 0px; top: 0px; white-space: nowrap; overflow: hidden; width: 0px;"></div></font></div></div></div></li><li class="author_title white" style="text-align: center; box-sizing: border-box; transition: 0.3s; line-height: 2em;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000000"><span class="title-list" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s;">نویسنده</span>&nbsp;:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s;">محمد چرم‌شیر</span></font></li><li class="author_title white" style="text-align: center; box-sizing: border-box; transition: 0.3s; line-height: 2em;"><font face="Mihan-Nassim" color="#000000" size="4"><span style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s;"><h2 style="text-align: center; box-sizing: border-box; transition: 0.3s; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: rgb(59, 76, 86); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; outline: none; padding: 0px;">درباره کتاب:</h2></span></font></li><li class="author_title white" style="text-align: center; box-sizing: border-box; transition: 0.3s; line-height: 2em;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img id="bov-image" itemprop="image" class="img-responsive" src="http://cdn.fidibo.com//images/books/2303_30664_normal.jpg" alt="رقص مادیان‌ها"></font></div></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همیشه بذارین مردها خیال کنن خیلی مَردن. حتی وقتی قد قاطرم مردونگی سرشون نمی‌شه. وقتی می‌آن خونه، جلوی در واساده باشین. چشم‌هاتون بخنده، حتی اگه تا وقت اومدنش یه‌ریز گریه کرده باشین. یه جوری نفس بکشین که انگار با اومدن اون،‌ هوای خونه تازه شده؛ حتی اگه از بوی عرقش عُق‌تون می‌گیره.</font></span></div> text/html 2017-03-28T07:00:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده مقاله5-بیانیه‌ها و توصیه‌نامه‌های مرتبط با رفع تبعیض در آموزش http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1627 <div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(240, 249, 248); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دكترمحدثه محب‌حسینی</span></div><div><table border="0" cellspacing="5" bordercolorlight="#669999" bordercolordark="#336666" cellpadding="5" width="95%" align="center" style="text-align: center; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><tbody><tr><td bgcolor="#f0f9f8" style="text-align: center; vertical-align: top;"><br></td><td bgcolor="#f3ffed" style="text-align: center; vertical-align: top;"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1201" target="_blank" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font size="3"><u>بیانیه‌ها و توصیه‌نامه‌های مرتبط با رفع تبعیض در آموزش</u></font></a></td><td bgcolor="#f9f7e5" style="vertical-align: top;"><p align="right"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: medium; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(249, 247, 229);">95/12/18</span></div> text/html 2017-03-28T02:59:53+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده معرفی کتاب-آموزش ریاضیات در هفت كشور http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1626 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(230, 218, 210); color: rgb(65, 70, 77); font-family: &quot;B nazanin&quot;; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: -webkit-right;">آموزش ریاضیات در هفت كشور(95/11/10)&nbsp;</span></div><span style="color: rgb(65, 70, 77); font-family: &quot;B nazanin&quot;; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(230, 218, 210);"><div style="text-align: center;">تالیف: National Center for Education Statistics&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(65, 70, 77); font-family: &quot;B nazanin&quot;; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(230, 218, 210);"><div style="text-align: center;">مترجمان: مهرداد اصفهانی، سیدمسعود حاجی‌سیدحسینی‌فرد، محرم نقی‌زاده&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.talif.sch.ir/group/pic/71b.jpg" alt="" border="0"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-size: 16px;">معرفی کتاب:</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;">این كتاب حاصل پژوهش تطبیقی و بین‌المللی در فرهنگ آموزش ریاضی در كشورهای ژاپن، آلمان و آمریكاست. نتایج این پژوهش تفاوت‌های آموزش ریاضی را در كشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می‌دهد و ریشه‌های موفقیت و ناكامیابی آن‌ها را به طور مقایسه‌ای تبیین‌می‌كند. داده‌های پژوهش مبتنی بر تجزیه و تحلیل كلاس‌های درس ریاضی در سه كشور یادشده است. انتشارات مرآت چاپ اول این اثر 192 صفحه‌ای را همراه با یك لوح فشرده در سال 1394 به قیمت 15000 تومان در اختیار فعالان عرصه تعلیم و تربیت قرار داد.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</span></div></div></span> text/html 2017-03-28T00:22:08+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده لیلة الرغائب ( شب آرزوها ) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1633 <p align="justify"> <br></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از جمله شبهای بزرگ و با عظمت ماه رجب شب جمعه اول این ماه است.معروف به لیلة الرغائب، اعمال مخصوصی در این شب ذکر شده که به واسطه آن اعمال برکات و پاداش فراوان بر انسان سرازیر می‏شود.</font></span></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">رغائب جمع رغیبه است به معنی «امرٌ مرغوب فیه عکاء کثیر» یعنی شبی که در آن عطاها و مواهب فراوان بدست می ‏آید در حدیث است شب جمعه اول این ماه احیاء و بیداری و نیایش فضیلت ویژه دارد و موجب دست‏یابی به عطایای ارزشمند حضرت پروردگار است، در حدیث است که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: ملائکه این شب را به این نام نهادند و محدثان در کتاب‏های دعا نمازی با کیفیت مخصوصی در این شب ذکر کرده‏ اند که پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: هر کس این نماز را در این شب انجام دهد ثواب این نماز به نیکوترین صورت با روی خندان و درخشان و با زبانی فصیح در شب اول قبر در حضور این فرد ظاهر شود و به او می‏ گوید: ای دوست من مژده می ‏دهم تو را که از هر شدّت و سختی نجات یافتی، نمازگزار می‏گوید: تو کیستی که من تاکنون چنین صورتی زیبا با چنین جلوه ‏ای ندیدم و سخنی شیرین‏تر از کلام تو نشنیده ‏ام و بویی بهتر از بوی تو نبوئیدم در پاسخ می‏گوید: من همان نماز لیلة الرغائبم که شما انجام دادی. امشب آمده‏ ام نزدت باشم تا حق را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود من در عرصه قیامت سایه بر سر تو خواهم افکند پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد.</font></p> text/html 2017-03-27T10:15:26+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده ۲.برنامه NetBalancer http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1625 <p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: wpyar-BYekan; font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>برنامه&nbsp;NetBalancer</strong></span></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: wpyar-BYekan; font-size: 16px;"><a href="http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943282.jpg" style="background: transparent; transition: all 0.2s linear; color: rgb(240, 146, 23); outline: none 0px; text-decoration: none;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11030 disappear appear" src="http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943282-300x207.jpg" alt="pc943282" width="300" height="207" srcset="http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943282-300x207.jpg 300w, http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943282.jpg 593w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin: auto auto 20px; float: none; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; display: block; outline: transparent solid 1px;"></a></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برنامه&nbsp;NetBalancer وظیفه مراقبت از نرم افزارهایی که روی سیستم خود نصب کردید را دارد به این نحو که گزارشی از نرم افزارهایی که از اینترنت استفاده می کنند به شما معرفی میکند و مقدار مصرفشان را برای شما مشخص می نماید تا بتوانید مانع از اتصال آن نرم افزارها شوید و به این طریق&nbsp;به اینترنت خود سرعت ببخشید.(&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><a href="https://netbalancer.com/downloads/NetBalancerSetup.exe" target="_blank" style="background: transparent; transition: all 0.2s linear; color: rgb(128, 0, 0); outline: none 0px; text-decoration: none;">دانلود این نرم افزار</a></strong></span>)</font></p> text/html 2017-03-27T05:11:37+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده مقاله4-فهم، پرسش و كلاس درس ازمنظر گادامر http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1624 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: medium; background-color: rgb(240, 249, 248);">دكترنرگس سجادیه</span></div><br><div style="text-align: center;"><table border="0" cellspacing="5" bordercolorlight="#669999" bordercolordark="#336666" cellpadding="5" width="95%" align="center" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><tbody><tr><td bgcolor="#f0f9f8" style="text-align: center; vertical-align: top;"><br></td><td bgcolor="#f3ffed" style="text-align: center; vertical-align: top;"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1205" target="_blank" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font size="3"><u>فهم، پرسش و كلاس درس ازمنظر گادامر: تبیینی پرسش‌محور از فرآیندتدریس</u></font></a></td><td bgcolor="#f9f7e5" style="vertical-align: top;"><p align="right"><br></p></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: medium; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(249, 247, 229);">95/12/22</span></div> text/html 2017-03-26T20:09:18+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده معنویت در رهبری آموزشی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1623 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(230, 218, 210); color: rgb(65, 70, 77); font-family: &quot;B nazanin&quot;; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: -webkit-right;">معنویت در رهبری آموزشی&nbsp;</span></div><span style="color: rgb(65, 70, 77); font-family: &quot;B nazanin&quot;; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(230, 218, 210);"><div style="text-align: center;">نویسنده: پل هوستون&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(65, 70, 77); font-family: &quot;B nazanin&quot;; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(230, 218, 210);"><div style="text-align: center;">مترجمان: دكترعبدالمحمد طاهری، بهاره كوهمره‌حسینی&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.talif.sch.ir/group/pic/72b.jpg" alt="" border="0"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-size: 16px;">معرفی کتاب:</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; text-align: justify;">این كتاب كه برای معلمان و مدیران قابل بهره‌مندی است، توسط انتشارات آوای‌نور در سال 1395 روانۀ بازار نشر شد.&nbsp;</span></div></span> text/html 2017-03-26T19:05:51+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده نرم افزار Sandboxie http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1622 <p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>نرم افزار&nbsp;Sandboxie</strong></span></font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px;"><a href="http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943281.jpg" style="background: transparent; transition: all 0.2s linear; color: rgb(240, 146, 23); outline: none 0px; text-decoration: none;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11029 disappear appear" src="http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943281-300x116.jpg" alt="pc943281" width="300" height="116" srcset="http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943281-300x116.jpg 300w, http://newharf.com/wp-content/uploads/2015/06/pc943281.jpg 596w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin: auto auto 20px; float: none; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; display: block; outline: transparent solid 1px;"></font></a></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برنامه&nbsp;Sandboxie در نوع خود یک نرم افزار بی نظیری است زمانی که برنامه ایی حاوی فایل های مخرب باشد این نرم افزار حفاظت سیستم شما را بر عهده خواهد گرفت. در واقع این نرم افزار یک محیط عملیاتی را برای شما فراهم خواهد کرد تا بدون هیچ ترسی هر برنامه ایی را روی سیستم خود باز کنید و در یک مکانی دور از پوشه های شخصی می توانید به بررسی آن برنامه ایی که دانلود کرده اید بپردازید به عبارت واضح تر اینکه اگر برنامه ایی دانلود کردید و حاوی ویروسی بود اثری روی فایل و پوشه های شما نخواهد داشت و با استفاده از این نرم افزار می توانید از مرورگر خود به صورت محفوظ و حفاظت شده استفاد کنید.&nbsp;(<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><a href="http://www.sandboxie.com/SandboxieInstall.exe" target="_blank" style="background: transparent; transition: all 0.2s linear; color: rgb(128, 0, 0); outline: none 0px; text-decoration: none;">دانلود این نرم افزار</a></strong></span>)</font></p> text/html 2017-03-26T16:00:44+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده چنین گفت زرتشت http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1621 <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(90, 101, 117); text-decoration: none;">&nbsp;</a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(90, 101, 117); text-decoration: none;">داریوش آشوری</a><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;می‌گوید:</span></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">"کوششِ من در [ترجمه این اثر] در این جهت بوده است که نهایتِ وفاداری به متنِ اصلی را با نهایتِ پایبندی به روانی و سادگی و آراستگی زبانِ ترجمه به هم درآمیزم، چنان که گویی این اثر، به این زبان [فارسی] نوشته شده است و یا اگر بنا بود به این زبان نوشته شود، این چنین نوشته می‌شد."</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img title="چنین گفت زرتشت" alt="چنین گفت زرتشت" src="http://cdn.time.ir/MediaServer/Cu5ps1Hw4n98y6GGyZh4k0/52_0_2017_2_200_0_1_jpg/%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA.jpg" height="261" width="200"></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong style="box-sizing: border-box;">چنین گفت زرتشت</strong>&nbsp;«کتابی است برایِ همه کس و هیچ کس» هر کسی که خود را به آن بسپارد چیزی از آن می‌گیرد، زیرا کتابی است که او را به رمزگشایی از نهادِ خود یاری می‌کند و هیچ کس نیز تا پایان راهِ آن نمی‌تواند رفت، زیرا پایانِ راهِ آن، یعنی مقامِ اَبَرانسان، در توانِ هیچ انسانی نیست.</font></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این کتابی است از یک جانِ شعله‌ور که با ژرف ترین مسائل انسان و جهان و روان و تاریخ سروکار دارد، اگر آنچه را که باید خوانده باشید، خوانده اید، وقتِ آن است خود را به روی این کتاب بگشایید و در افقِ جان با آن همنوا شوید و در این راه گوش دادن به کتاب صوتی آن، بسیار یاری کننده خواهد بود.</font></span></p> text/html 2017-03-26T07:26:59+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده لیست ۱۰ کتاب برتر از نگاه سایت اموزون http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1592 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 31.45px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی سایت آمازون کتابهای برتر و پر فروش این سال را اعلام کرد. در فهرست این سایت کتابهایی وجود دارند که از بهترین کتابها و پر خواننده ترین هستند. این کتابها یک تکه از ادبیات هستند که بیشتر خوانندگان آنها به نحوی در آنها زندگی کرده اند و نگرش جدیدی را ایجاد کرده اند.</font></p> text/html 2017-03-26T04:13:49+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده 40 کتاب خواندنی درباره پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1590 <span style="color: rgb(76, 76, 76); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجمع ناشران انقلاب اسلامی در پی اهانت به پیامبر اکرم (ص)، لیستی از برترین کتاب‌های منتشر شده درباره تاریخ زندگی، شخصیت و سیره این حضرت را برای مطالعه به علاقه مندان در تمامی سنین معرفی می‌کند.</font></span> text/html 2017-03-25T17:52:48+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده صد سال تنهایی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1582 <h1 id="bookTitle" class="bookTitle" itemprop="name" style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 2px; font-size: 20px; font-family: Merriweather, Georgia, serif; line-height: 26px; width: 455px;">صد سال تنهایی</h1><div style="text-align: center;"><img id="coverImage" alt="صد سال تنهایی" src="http://images.gr-assets.com/books/1363534430l/894468.jpg"></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><span style="color: rgb(24, 24, 24);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گابریل گارسیا مارکز، در رمان «صد سال تنهایی» به شرح زندگی شش نسل خانواده «بوئندیا» میپردازد که نسل نخستین از آنها در دهکده ای به نام «ماکوندو» ساکن میشود. داستان از زبان سوم شخص حکایت میشود. طی مدت یک قرن تنهایی پنج نسل دیگر از بوئندیاها به وجود می آیند و حوادث سرنوشت ساز ورود کولیها به دهکده، و تبادل کالا با ساکنین آن، رخ دادن جنگ داخلی و ورود خارجی ها برای تولید انبوه موز را می بینند. شخصیت های مهم رمان عبارتند از: «خوزه آرکادیو بوئندیا» که نخستین مردی ست که به سرزمینی وارد شده که بعدها ماکوندو نام میگیرد. زن او به نام «اورسولا» که در طی حیات خود اداره کردن خانواده را با تحمیل مقررات خود به بچه ها عهده دار میشود، و تولد چندین نسل را به چشم میبیند.</font></span></div> text/html 2017-03-25T14:28:24+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده میخکوب کردن مخاطبان در سخنرانی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1620 <p align="center"> <span style="text-align: right; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این فیلم محمد پیام بهرام پور به این موضوع می پردازد که چطور مخاطبان را در سخنرانی میخکوب کنیم؟</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p><p align="center"><span style="text-align: right; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-converted-space">----</span></span></p><p align="center"><span style="text-align: right; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-converted-space"><br></span></span></p><div id="14904521522850690"><script src="https://www.aparat.com/embed/RZksS?data[rnddiv]=14904521522850690&amp;data[responsive]=yes" type="text/JavaScript"></script></div> text/html 2017-03-25T13:48:06+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده معرفی کتاب http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1581 <h1 id="bookTitle" class="bookTitle" itemprop="name" style="text-align: center; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 2px; font-size: 20px; line-height: 26px; width: 455px;"><font face="Mihan-Nassim">۱۹۸۴ هزار و نهصد و هشتاد و چهار</font></h1><div><img id="coverImage" alt="۱۹۸۴ هزار و نهصد و هشتاد و چهار" src="http://images.gr-assets.com/books/1217262662l/3652228.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><div id="bookMeta" class="uitext stacked hreview-aggregate" itemscope="" itemtype="http://schema.org/AggregateRating" style="margin-bottom: 10px; font-family: Lato, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; position: relative;"><span class="stars staticStars" style="width: 75px; height: 15px; font-size: 0px; background-repeat: no-repeat; white-space: nowrap; display: inline-block; vertical-align: top; color: rgb(170, 170, 170);"><span size="12x12" class="staticStar p10" style="width: 15px; height: 15px; float: left; background-repeat: no-repeat; background-image: url(&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB4AAAAeCAYAAAA7MK6iAAABvUlEQVR4Ab2WNZDXQBTGcWtxd+173PYFh5bJ5uBK3B0q3N3d3RvkoMalb6hw6DY5yQ8np5v8s5l5sfe+7zezXi/tVa7HDSDqub5CX60knIONlleEU2h58Zh+xlflBO/umlmrZb/BvDsDx8AXv8G8u2nm6RP6APw3+OdgNMuSJJh/DppZniXB/Mu3mYvG9gJUVZDLr5kDtag6MDkrsyjwpka+bI+07DVaDhnfO260OhtquRRqdSN+3o3jfhyP4++P1YHJUUMtGrR44IUn3jBgwWQxaGF8OYPYRcCC+U8zytzQlygvIN4wqu7DIm9oXPAhB+gHvGsZuaqr0eppoaB44Vm3aTN7SnOj5URWKB542S8WgcwKtQptgWjQZlwixw63BaPJvmhM8wbZgtEUYu9dZwtGU5gjjiU465GIk2TntCMabWqwCaS4OuMokF1EdXm0GfpXrlaxCn2KAm/C7xre+ZesQ5uumVdNaRKLvyfMHlfVhPwjl6j9joc1mLX1H5PS0Jc15eenNKyunhw11P7W4ZFm09/0C/rOZl5SiwYtHmmm0Vs283jvbGWrRYMWD0vhxPbG92bWy3jhgVdVuQp3XI5mu1kSTwAAAABJRU5ErkJggg==&quot;); background-size: 15px;"></span><span size="12x12" class="staticStar p10" style="width: 15px; height: 15px; float: left; background-repeat: no-repeat; background-image: url(&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB4AAAAeCAYAAAA7MK6iAAABvUlEQVR4Ab2WNZDXQBTGcWtxd+173PYFh5bJ5uBK3B0q3N3d3RvkoMalb6hw6DY5yQ8np5v8s5l5sfe+7zezXi/tVa7HDSDqub5CX60knIONlleEU2h58Zh+xlflBO/umlmrZb/BvDsDx8AXv8G8u2nm6RP6APw3+OdgNMuSJJh/DppZniXB/Mu3mYvG9gJUVZDLr5kDtag6MDkrsyjwpka+bI+07DVaDhnfO260OhtquRRqdSN+3o3jfhyP4++P1YHJUUMtGrR44IUn3jBgwWQxaGF8OYPYRcCC+U8zytzQlygvIN4wqu7DIm9oXPAhB+gHvGsZuaqr0eppoaB44Vm3aTN7SnOj5URWKB542S8WgcwKtQptgWjQZlwixw63BaPJvmhM8wbZgtEUYu9dZwtGU5gjjiU465GIk2TntCMabWqwCaS4OuMokF1EdXm0GfpXrlaxCn2KAm/C7xre+ZesQ5uumVdNaRKLvyfMHlfVhPwjl6j9joc1mLX1H5PS0Jc15eenNKyunhw11P7W4ZFm09/0C/rOZl5SiwYtHmmm0Vs283jvbGWrRYMWD0vhxPbG92bWy3jhgVdVuQp3XI5mu1kSTwAAAABJRU5ErkJggg==&quot;); background-size: 15px;"></span><span size="12x12" class="staticStar p10" style="width: 15px; height: 15px; float: left; background-repeat: no-repeat; background-image: url(&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB4AAAAeCAYAAAA7MK6iAAABvUlEQVR4Ab2WNZDXQBTGcWtxd+173PYFh5bJ5uBK3B0q3N3d3RvkoMalb6hw6DY5yQ8np5v8s5l5sfe+7zezXi/tVa7HDSDqub5CX60knIONlleEU2h58Zh+xlflBO/umlmrZb/BvDsDx8AXv8G8u2nm6RP6APw3+OdgNMuSJJh/DppZniXB/Mu3mYvG9gJUVZDLr5kDtag6MDkrsyjwpka+bI+07DVaDhnfO260OhtquRRqdSN+3o3jfhyP4++P1YHJUUMtGrR44IUn3jBgwWQxaGF8OYPYRcCC+U8zytzQlygvIN4wqu7DIm9oXPAhB+gHvGsZuaqr0eppoaB44Vm3aTN7SnOj5URWKB542S8WgcwKtQptgWjQZlwixw63BaPJvmhM8wbZgtEUYu9dZwtGU5gjjiU465GIk2TntCMabWqwCaS4OuMokF1EdXm0GfpXrlaxCn2KAm/C7xre+ZesQ5uumVdNaRKLvyfMHlfVhPwjl6j9joc1mLX1H5PS0Jc15eenNKyunhw11P7W4ZFm09/0C/rOZl5SiwYtHmmm0Vs283jvbGWrRYMWD0vhxPbG92bWy3jhgVdVuQp3XI5mu1kSTwAAAABJRU5ErkJggg==&quot;); background-size: 15px;"></span><span size="12x12" class="staticStar p3" style="width: 15px; height: 15px; float: left; background-repeat: no-repeat; background-image: url(&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB4AAAAeCAYAAAA7MK6iAAACYElEQVR4AcXWA5DcYBQH8JqD2rY7qm0bw7Nt26xt27Ztt8nZRnBrpC9nrJIsMvNf7/32w7vvNWN7JScnj6HTTN/Xv3//QugYAv5FR69owdFd8//+/UvRQVF0lN7g0i0h92pgBEEC9QZXeFvyamCY7h96QYv2xCwVWa2tROvhI3QOl8f6PVQA++sc5nmY8kWWaxrAkG86RbH9WxaITZdTIovVjWEqJSVlmM7gsriA+1XwqsYwPd2+zEpja+gBLMLzOx7u8QcLc0OxENdUPMQ5kwhyzCEDHQrIALti0temrMLHChPZbZTRsFjBiCGlkFfwA55C7kNuQa7Aa+chJyFH4Pl+yE54bNyMOLG7Kx7snEH/QY1TM2IWAfhcXl5eh7ppTAi6KTFbKdcVDKAU4qF42vfEegptq6dTVcxXMkVLUBRdoHrND26ZzvM046mEzRjBX9PS0gZqVjZn9nbGQ11TlcMrNEVPZWdnt2d+GCQEXZWYK1x3daAE4sqpdkt2xviwgBdxMWs2nAtTGDbTXM4wFu3znsWI4zjDPHcTAVOYc0uEH945mUYUwn/+qMTh0OjPfmNtCTmlDEb+/tmLIMgeFaO2Zg0TgY55jUE4i+XQDOyu+Qwg6yBlCvDrrFDqwcmO0Gk0qGFYb5LcGT2n8WfpaQXoVSOYpCiqDZsy8qwBJabL5XiExzvqWGg7ZZ8HpCVMfThMsaxe67uARRl5f6ZRof1madn2MC8Gjf5cSG71Om9hXkauxkLSz66w5EAi44YdRtoN0Ft/4WL0xcL9WyaWw/9pmL7mXMoRpt4F7N6K3vsPiBFctC7XXLQAAAAASUVORK5CYII=&quot;); background-size: 15px;"></span></span><br></div><div id="descriptionContainer" style="border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(24, 24, 24);"><div id="description" class="readable stacked" style="margin-bottom: 10px; line-height: 21px; right: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span id="freeText3334140538683695258">این کتاب بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت‌خواه (توتالیتر) و نیز کمونیسم شمرده می‌شود. ۱۹۸۴ کتابی پادآرمانشهری به شمار می‌آید. جرج اورول در این کتاب، آینده ای را برای جامعه به تصویر می‌کشد که در آن خصوصیاتی همچون تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شدید نسبت به برادر بزرگ (ناظر کبیر) (رهبر حزب با شخصیت دیکتاتوری فرهمند) وجود دارد. در جامعه‌ی تصویرشده گناه‌کاران به راحتی اعدام می‌شوند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد به‌شدت توسط قوانین حکومتی پایمال می‌شوند، به نحوی که حتی صفحات نمایش در خانه‌ها از شهروندان جاسوسی می‌کنند.</span>&nbsp;</font></div></div><div id="details" class="uitext stacked darkGreyText" style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Lato, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 5px 0px; font-size: 12px;"></div></div> text/html 2017-03-25T13:18:05+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده اثر پروانه ای و مهارت های سخنرانی بداهه http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1619 <p> <span style="text-align: right; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در این فیلم، محمد پیام بهرام پور به شما می گوید که اثر پروانه ای چیست و دو داستان از زندگی خود را بیان می کند و سپس به موضوع سخنرانی بداهه می پردازد. امیدارم که مطالب آموزشی مورد توجه شما قرار بگیرد.</font></span></p><p><span style="text-align: right; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font face="Thread-00001020-Id-00000025" size="3">-----</font></span></p><p><span style="text-align: right; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></span></p><div id="14904479416937617"><script src="https://www.aparat.com/embed/4MGkm?data[rnddiv]=14904479416937617&amp;data[responsive]=yes" type="text/JavaScript"></script></div>