دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2019-01-15T21:52:59+01:00 text/html 2019-01-15T18:13:45+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی کلیدر2 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2355 <div dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 0in 0.35pt 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 14px;">همان روز (15 بهمن 1327) خبر سوء قصد به شاه از رادیو پخش می‌شود. ستار در بحثی که با یکی از رفقا دارد، به این نتیجه می‌رسند که از این به بعد سخت­گیری و دیکتاتوری شدت خواهد خواهد یافت. در جلسه‌ای که شب همان روز در باغ فرمانداری سبزوار با حضور آلاجاقی و اعیان شهر تشکیل می‌شود، برنامه‌ای برای تظاهرات بر ضد حزب توده، به وسیله­ی زندانیانی که آزاد می‌شوند و روستاییانی که آلاجاقی از دهات اطراف خواهد آورد، ریخته می‌شود. ستار مصمم می‌شود خود را به گل‌محمد برساند.</span></div><div dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; margin: 0in 0.35pt 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></div> text/html 2019-01-15T18:11:29+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی کلیدر1 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2353 <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">مارال دختر جوانی از عشایر کُردِ ساکن خراسان به شهر (سبزوار) می ‌آید تا پدرش عبدوس و نامزدش دلاور را که به جرم شرکت در قتل زندانی هستند، ملاقات کند. مارال و مادرش در طول یک سالی که این دو، در زندان بوده ‌اند، بر اثر خشک­سالی زندگی دشواری را گذرانده ‌اند. مادر بر اثر یک بیماری سخت می ­میرد و مارال که تنها مانده است، تصمیم می ­گیرد پیش عمه ‌اش بلقیس، همسر کلمیشی به کلاته ­ی سوزن ‌ده برود. خانوار کلمیشی مثل بیشتر ایلیاتی‌های آن سامان بین منطقه ­ی کلیدر و قلعه ‌ها و کلاته ‌های پراکنده آن نواحی بر حسب فصل، در رفت و آمدند.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><br></span></div> text/html 2019-01-11T11:30:13+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی روز پرستار مبارک http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2350 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><img src="http://delbaraneh.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-11.jpg" alt="تبریک روز پرستار (Û±Û±)"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">ای لباس سپید فرشتگان برتن / قلب بر کف به عشق بیماران</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6">روز تو روز یاس سپید / روز عشق و ایثار، روز امید و نوید . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2018-12-28T14:18:42+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی امتحانات و ... http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2349 <h3 id="Home_NewsView_33_lblLead" class="lead" style="text-align: center; animation: unset; transition: unset; color: unset; font-feature-settings: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-variant-east-asian: unset; font-variant-numeric: unset; font-variation-settings: unset; font-weight: unset; text-orientation: unset; text-rendering: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; -webkit-text-orientation: unset; -webkit-writing-mode: unset; writing-mode: unset; zoom: unset; place-content: unset; place-items: unset; place-self: unset; alignment-baseline: unset; backface-visibility: unset; background-attachment: unset; background-blend-mode: unset; background-clip: unset; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; baseline-shift: unset; block-size: unset; border-block-end: unset; border-block-start: unset; border-bottom: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; border-image: unset; border-inline-end: unset; border-inline-start: unset; border-left: unset; border-right: 5px solid var(--primary-base-border); border-top: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; caret-color: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; columns: unset; column-fill: unset; gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; grid: unset; grid-area: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; inline-size: unset; isolation: unset; left: unset; lighting-color: unset; line-break: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin-block-end: unset; margin-block-start: unset; margin: unset; margin-inline-end: unset; margin-inline-start: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-block-size: unset; max-height: unset; max-inline-size: unset; max-width: unset; min-block-size: unset; min-height: unset; min-inline-size: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; offset: unset; opacity: unset; order: 8; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; overscroll-behavior: unset; padding-block-end: unset; padding-block-start: unset; padding: var(--gutter) var(--gutter) var(--gutter) 0px; padding-inline-end: unset; padding-inline-start: unset; page: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; r: unset; resize: unset; right: unset; rx: unset; ry: unset; scroll-behavior: unset; scroll-margin-block: unset; scroll-margin: unset; scroll-margin-inline: unset; scroll-padding-block: unset; scroll-padding: unset; scroll-padding-inline: unset; scroll-snap-align: unset; scroll-snap-stop: unset; scroll-snap-type: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; tab-size: unset; table-layout: unset; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration-line: unset; text-decoration-skip-ink: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; text-underline-position: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-box: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; user-select: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-appearance: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke-color: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; width: 535px; will-change: unset; word-break: unset; x: unset; y: unset; z-index: unset;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">درس خواندن در شب های امتحان یکی از معضلات تاریخی دانشجویان بوده است. به خصوص آن‌هایی که زمان مفید طول ترم را از دست داده‌اند و حالا با زمانی محدود و حجم بالای درس‌ها مواجه هستند. راهکار این معضل چیست؟ بهترین روش درس خواندن کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها شما را به خواندن این مطلب دعوت می‌کنیم.</font></h3><div><br></div><div></div><div></div> text/html 2018-12-16T15:35:13+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی 25 آذر؛ روز پژوهش http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2343 <div class="box-note" style="margin: 15px 0px; padding: 10px; text-align: justify; background: rgb(250, 250, 250); border: 1px solid rgb(226, 226, 226); border-radius: 10px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; box-shadow: rgb(31, 31, 153) 0px 1px 5px;">اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، اساسی ترین نیاز برای دست یابی به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقلال واقعی است. تأکید بر پژوهش و تشویق پژوهش گران و دانشمندان به فعالیت های پژوهشی مورد نیاز کشور، یکی از مهم ترین راه های رسیدن به خودکفایی است.</div><div><br></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>نامگذاری روز پژوهش</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز‪ 25&nbsp; ‬ آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی كشور» به نام روز پژوهش نام‌گذاری شد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال ‪ 1379 ‬&nbsp; چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاری كرد و از سال ‪1384‬ این نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغییر یافت.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشكلات و چالش‌های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در كشور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفتة پژوهش با مشاركت بیشتر دستگاه‌های اجرایی كشور برگزار می‌شود. تقدیر از مقالات برتر، تقدیر از پژوهشگران‌ نمونه، تقدیر از مدیر تحقیق نمونه، تقدیر از پروژه‌های برتر و انتشار كارنامه پژوهشی در هر سال از مهم‌ترین برنامه‌های هفته پژوهش است.</p></div> text/html 2018-12-03T13:55:01+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی بازار http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2342 <div style="text-align: center;"><a href="https://cafebazaar.ir/developer/518828498493/?l=fa" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="6">دریافت اپلیکیشن ها انجمن در بازار</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-11-25T19:05:58+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی مجموعه اپلیکیشن های اموزشی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2338 <div align="center"> <font size="5" face="Mihan-Nassim">مجموعه اپلیکیشن های اموزشی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">طوبی1: محتوای ادبی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">طوبی2: تاریخ ادبیات ایران</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">طوبی3: علوم و فنون ادبی(معانی، بیان، بدیع،عروض و قافیه، نقد ادبی)</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">ایسم(مکاتب جهانی)</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">همراه معلم<br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">و...</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><a href="http://s9.picofile.com/file/8343693776/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86.rar.html" target="_blank" title="">فایل را اینجا دانلود فرمایید.</a><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim">تهیه شده در انجمن علم فرهنگ</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim">محمد رحمانی</font></font><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"></font></div> text/html 2018-11-18T19:11:02+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه سلام الله علیها http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2337 <img src="http://aboumoslem.ir//Photoalboum/00_Ezdevaj_haz_khadijeh_sa/004.jpg" alt="http://aboumoslem.ir//Photoalboum/00_Ezdevaj_haz_khadijeh_sa/004.jpg" class="shrinkToFit" width="1366" height="532"><div><p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#000000"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">زدواج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه سلام الله</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">علیها</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"></span></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000000">پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 15 سال قبل از هجرت با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ازدواج نمودند<span style="COLOR: red">[1]</span>. از احادیث شیعه و اخبار عامه معلوم میشود که حضرت خدیجه بنت خویلد بن اسد, در علم و اطلاع به کتب آن زمان معروف بوده است. او از زنان قریش, علاوه بر کثرت اموال و املاک وتجاراتی که داشت, به عقل و کیاثت نیز مزیت داشت و در آن زمان او را طاهره, مبارکه, سیده نسوان و ملکه بطحاء میگفتند. او از کسانی بود که انتظار قدوم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را میکشید و همیشه از علما علایم نبوت آن حضرت را جویا میشد.</font></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000000">هنگامی که خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد, اول از مهر نبوت سُوال کرد و آن را زیارت کرد اشعار فصیح او در مدح رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و کمال محبتش به آل عبدالمطلب مشهور است که کاشف از علم و ادب و محبت اوست. در همان روزی که آن حضرت مبعوث به رسالت شد جناب خدیجه سلام الله علیها ایمان آورد.</font></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000000">حضرت خدیجه سلام الله علیها از مال خویش و میراثی که به او رسیده بود به صورت مضار به تجارت می نمود. چندی نگذشت که از بزرگان تجار شد به گونه ای که هشتاد هزار شتر زبر بار تجارت او بودند و هر روز اموال او زیادتر میشد. بر بام خانه او قبه ای از حریر سبز با طنابهای ابریشم با تمثالی چند بود که این علامت جلالت آن مخدره بود.</font></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000000">افراد زیادی مانند عقنه بن ابی معیط و ابن ابی شهاب که هر یک چهارصد کنیز و غلام و خدمتکار داشتند, و ابوجهل و ابوسفیان و دیگر بزرگان عرب آن روز به خواستگاری آن حضرت آمدند؛ ولی آن حضرت قبول نفرمودند. سرانجام خود حضرت خدیجه سلام الله علیها, پیشنهاد ازدواج به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دادند و این ازدواج با آداب و مراسم خاصی انجام شد.</font></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000000">خداوند دو پسر به نامهای قاسم و عبدالله که به انها طیب و طاهر هم میگفتند, و چهار دختر به نامهای ام کلثوم و زینب و رقیه و فاطمه سلام الله علیها به آن دو بزرگوار عنایت فرمود.</font></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#000000"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">در کرامت و بزرگواری ایشان همین بس که آن حضرت مادر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ام الایمه المعصومین علیهم السلام و همسر امیرالمومنین علیه السلام و جده حضرات معصومین علیهم السلام</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"> است.</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"></span></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -1.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt -0.3pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 0cm" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;B Yagut&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000000">حضرت خدیجه سلام الله علیها بیست و چهار سال یک ماه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کرد, و تا آن حضرت زنده بود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همسر دیگری اختیار نفرمود. همچنین حضرت خدیجه سلام الله علیها جمیع اموال خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واگذار کرد.</font></span></strong></p></div> text/html 2018-11-18T19:08:15+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی آغاز هفته وحدت و تبریک سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2336 <div class="page-header"> <h2 class="item-title" align="center">آغاز هفته وحدت و تبریک سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)</h2> </div> <div class="item-media"> <ul class="list-unstyled"><li class="photo"> <figure class="img"> <img src="http://media.ws.irib.ir/image/4bkcb6743edd6fj6pp_800C450.jpg" alt="آغاز هفته وحدت و تبریک سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)"> </figure> </li></ul> </div> <p class="introtext" align="justify"> <br></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اهل سنت، دوازدهم ماه ربیع الاول و شیعیان هفدهم این ماه را سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) می‎دانند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مساله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصلۀ بین این دو تاریخ ( 12 تا 17 ربیع الاول) را "هفتۀ وحدت" نام‎گذاری کردند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این هفته، فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یک‎دلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پُر از فتنه و آشوب، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آراء و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک‎های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبلۀ یکسان نیز هستند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">همچنین مسلمانان&nbsp;بر انجام عبادات مهمی چون نماز، روزه، حج، زکات و غیره اتفاق نظر دارند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری، در آغاز هفتۀ مبارک وحدت که مزین به ولادت پیامبر گرامی اسلام است، این مناسبت فرخنده را به همه مسلمانان جهان تبریک می‎گوید.</font></p> text/html 2018-11-15T20:19:48+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نمایش علامت سوال ??? بجای حروف فارسی در نرم افزار های فارسی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2335 <div class="single-content"><p>برخی از کاربران محترم &nbsp;دچار مشکل تغییر متون نرم افزار ها به علامت سوال شده اندو به جای مشاهده نمودن متن به صورت فارسی علامات و نشانه را مشاهده می کنند.</p> <p><strong>برای برطرف نمودن این مشکل دو راه وجود دارد.</strong></p> <p>۱-به آدرس زیر رجوع نمایید و دستورات لازم را طبق آدرس انجام دهید:</p> <p style="text-align: left;">&nbsp; <strong>control panel &nbsp;– &nbsp;region and language &nbsp;– &nbsp;formats &nbsp;– &nbsp;persian</strong></p> <p style="text-align: right;">۲-مجددا به این آدرس رجوع فرمایید و زبان سیستم را به فارسی تغییر دهید:</p> <p style="text-align: left;"><strong>control panel – region and language – &nbsp;administrative – change system locale – persian</strong></p> <p style="text-align: right;">لازم به ذکر است،هنگامیکه&nbsp;یکی از دستورات فوق را اجرا نمودید،سیستم خود را مجددا راه اندازی کرده و نرم افزار را اجرا نمایید.</p> <p style="text-align: right;">در صورت عدم برطرف شدن مشکل دستور شماره ۲ را نیز اجرا نمایید(هر دو روشاجرا شود).دو مرتبه سیستم خود را راه اندازی نموده تا مشکل برطرف شود.</p> </div>