دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دپارتمان زبان و ادبیات فارسی http://elmfarhang.mihanblog.com 2019-10-12T20:53:39+01:00 text/html 2019-10-04T14:23:31+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی تند خوانی جزء به جزء قرآن کریم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2443 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; font-family: RTNassim; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 400; padding: 0px;"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6106451/%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85" style="box-sizing: border-box; color: rgb(154, 0, 0); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; outline-offset: -2px; text-decoration-line: none !important;">تند خوانی جزء به جزء قرآن کریم</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 23px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم را برای استفاده ی مخاطبان در ماه مبارک رمضان منتشر می شود.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><br style="box-sizing: border-box;"><img src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285533_138.jpg" title="تند خوانی جزء به جزء قرآن کریم" alt="تند خوانی جزء به جزء قرآن کریم" width="300" align="left" height="210" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 10px;"><div style="box-sizing: border-box;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/fa/art/52" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: bold;">حوزه قرآن و عترت</a>&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/fa/art" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: bold;">گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛</a>&nbsp;تحدیر روشی از تلاوت قرآن است که قاری در آن علی رغم رعایت کردن قواعد تجوید، از سرعت در خواندن نیز بهره می‌برد، از این رو در زمان یکسان نسبت به ترتیل و تحقیق تعداد آیات بیشتری تلاوت می‌شود. به دلیل سرعت بالا در تلاوت از این روش برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می‌توان بهره برد.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;">دراینجا فایل صوتی تلات قرآن استاد معتز آقایی آماده دریافت است.</div><div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">در این روش تلاوت هر جزء حدود نیم ساعت طول می کشد.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285539_275.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء یک</a></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285540_745.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء دو</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;<a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285541_661.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء سه</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285542_351.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء چهارم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285543_749.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء پنجم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285544_656.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء ششم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285548_574.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء هفتم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285551_766.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء هشتم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285552_826.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء نهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285558_786.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء دهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;<a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285560_172.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء یازدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285563_190.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء دوازدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285568_178.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء سیزدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285569_730.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء چهاردهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285573_188.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء پانزدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285574_166.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء شانزدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285577_599.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء هفدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285581_143.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء هجدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;<a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285582_950.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء نوزدهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285583_135.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیستم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285586_326.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و یکم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285590_869.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: bold;">جزء بیست و دوم</a></div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285591_355.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و سوم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285596_782.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و چهارم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285599_652.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و پنجم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285600_155.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و ششم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285603_122.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و هفتم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285604_645.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و هشتم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285605_664.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء بیست و نهم</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><a href="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/7/6285614_322.mp3" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">جزء سی‌ام</a>&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div></div></div> text/html 2019-09-17T19:28:45+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی دیدار صمیمانه با استاد پدرام http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2442 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Szkt9/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2019-09-13T07:33:49+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی منابع آزمون دکترا رشتة زبان و ادبیات فارسی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2441 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Mirza; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 153);">منابع آزمون دکترا رشتة زبان و ادبیات فارسی</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Mirza; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۱</strong>ـ نظم فارسی:<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;شاهنامه (جلد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۲</strong>و<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۱</strong>)&nbsp; ـ مثنوی (دفتر اول و دوم)&nbsp; ـ مخزن الاسرار نظامی ـ بوستان سعدی ـ غزلهای حافظ ـ قصاید خاقانی ـ حدیقه و دیوان سنائی ـ منطق الطیر عطار &nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۲</strong>ـ نثر فارسی و دستور زبان :<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;تاریخ بیهقی ـ گلستان&nbsp; ـ کلیله و دمنه ـ چهار مقاله نظامی عروضی ـ تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول و دوم) ـ مرزبان نامه&nbsp; ـ مرصاد العباد- نفثه المدور زیدری<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۳</strong>ـ تاریخ ادبیات و سبک شناسی:<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;سبک شناسی بهار ( جلد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۱</strong>و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۲</strong>و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۳</strong>) ـ تاریخ ادبیات مرحوم دکتر صفا (دوره کامل) ـ فن نثر دکتر خطیبی ـ سبک &nbsp;خراسانی ( از دکتر محجوب ) ـ تاریخ ادبیات ادوارد براون ( جلد<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۳&nbsp;</strong>از سعدی تا جامی و جلد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۴</strong>&nbsp;).<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۴</strong>ـ عروض و بدیع،&nbsp; قافیه، فنوان ادبی:<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;صناعات ادبی ( استاد همایی) ـ المعجم شمس قیس رازی ـ عروض و معانی و بیان آقای دکتر تجلیل ـ معانی و بیان<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(دکتر صفا) ـ بدیع از آقای دکتر شمیسا ـ عروض دکتر وحیدیان - معالم البلاغه استاد محمد خلیل رجائی.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۵</strong>ـ عربی:<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;قرآن کریم ـ نهج البلاغه ـ جواهر الادب (سید احمد هاشمی) ـ مبادی العربیه (جلد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۴</strong>) ـ مجانی الحدیثه شامل: (اعراب&nbsp;&nbsp; گذاری ـ ترجمه ـ تجزیه و ترکیب.)<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;;">۶</strong>ـ زبان خارجی :<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;انگلیسی ( از تاریخ ادبیات ادوارد بروان (متن انگلیسی) یا دائره المعارف اسلام ) (در حدود گرامر و ترجمه)<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</p> text/html 2019-09-09T18:21:47+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی تحلیل اطلاعات کیفی با NVivo http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2440 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;">شما کاربر محترم، می توانید از لینک های زیر، آنچه مورد نیازتان هست را دانلود نمایید.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://download.qsrinternational.com/Software/NVivo10/NVivo10.x86.exe" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">دانلود&nbsp; NVivo 10 (نسخه 32 بیت با حجم 645.552 مگابایت)</a></strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><a href="http://download.qsrinternational.com/Software/NVivo10/NVivo10.x64.exe" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><span style="font-size: small;"><strong>دانلود&nbsp; NVivo 10 (نسخه 64 بیت با حجم 393.356 مگابایت)</strong></span></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://s3.picofile.com/file/8227604050/NVivo10_Keygen.exe.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><span style="font-size: small;"><strong>دانلود کی جن (برای استفاده نامحدود)</strong></span></a></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>توجه: مدتی لینک های بالا خراب شده بودند. اما اکنون سالم هستند و به راحتی می توانید هر کدام از سه لینک بالا که نیازتان هست را دانلود کنید</strong></span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify; padding-left: 60px;"><strong>NVivo 10 32bit (چهار قسمتی)<br></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify; padding-left: 60px;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8227728692/nvivo10_x86_part1.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><strong>قسمت اول(169.216 مگابایت)</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify; padding-left: 60px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8227753684/nvivo10_x86_part2.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><strong>قسمت دوم(169.216 مگابایت)</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify; padding-left: 60px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8227770892/nvivo10_x86_part3.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><strong>قسمت سوم(169.216 مگابایت)</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify; padding-left: 60px;"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8227794468/nvivo10_x86_part4.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">قسمت چهارم(154.135 مگابایت)</a><br></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong>NVivo 10 64 bit (سه قسمتی)</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/8227855818/NVivo10_x64_part1.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">قسمت اول (</a></strong><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/8227855818/NVivo10_x64_part1.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><span dir="ltr">117.188</span>&nbsp;مگابایت)<br></a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8228622376/NVivo10_x64_part2.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);"><strong>قسمت دوم(117.188 مگابایت)</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/8228685934/NVivo10_x64_part3.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">قسمت سوم(105.588 مگابایت)</a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228694218/amouzesh_nasb.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">آموزش نصب برنامه</a></span><br></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به زودی لینک دانلود ها به روز رسانی می شود و تعداد لینک ها افزایش یافته، تا اگر با دانلود از سروری، مشکل پیش آمد، با لینک های جایگزین، بتوانید، به راحتی به خواسته ی خود برسید.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ب</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">رای&nbsp;</span>نصب نرم افزار و استفاده کامل، باید توصیه های معمول را، از قبیل اینکه در حین نصب ارتباط سیستم مورد نظر با اینتنرنت به کلی قطع باشد، یا جلوی به روز رسانی نرم افزار توسط اینترنت در هنگام استفاده، گرفته شود و یا... در نظر گرفت.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نکته:</span>&nbsp;اینجانب، قبل از اینکه کی جن ریجستر کردن این نسخه از نرم افزار را برای شما کاربر محترم، قرار دهم، آن را با موفقیت آزمایش کردم و نرم افزار مربوطه هم اکنون به صورت کامل در سیستم بنده، قابل استفاده می باشد. بنابراین اگر در حین نصب و ریجستر کردن برنامه، با مشکلی مواجه شدید می توانید یا از طریق شماره تماس ها در پست های قبل و یا از طریق کامنت گذاشتن در این پست، مشکل خود را با بنده در میان بگذارید.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تنها یک نکته دیگر را متذکر شوم</span>&nbsp;که بین کدهای 4 رقمی ریجستر شدن این نسخه از نرم افزار، نباید خط فاصله بگذارید. (هنگام نصب، خودتان متوجه خواهید شد، کدام قسمت را می گویم)</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;">در پایان خاطر نشان می کنم: این پست از وبلاگ، هر از چندگاهی به روز رسانی خواهد شد. هم برای قرار دادن لینک های جدید و هم برای قرار دادن آموزش نصب، مخصوص این نسخه.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;">منبع:&nbsp;&nbsp;<a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">http://hallolmasael.parsiblog.com&nbsp;</a><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">&nbsp; (حل المسائل)</a></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مطالب مرتبط:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/29/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">انجام کار کِیفی با نرم افزار NVivo</a></strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(39, 175, 231);"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/25/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">اطلاعیه جدید کارگاه آموزشی گراندد تئوری و کارگاه آموزشی NVivo</a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/23/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">گزارش کارگاه آموزشی نرم افزار NVivo 10 به همراه تصاویر</a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/22/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">مکان های توزیع کتاب تحلیل داده های کیفی با نرم افزار NVivo 10</a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/20/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل داده های کیفی (NVivo)</a>&nbsp;(<span style="color: rgb(255, 0, 0);">برگزار شد</span>)</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(39, 175, 231); text-align: justify;"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/17/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">دانلود نرم افزار تحلیل داده های کیفی (NVivo 8)</a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(39, 175, 231);"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/6/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">تهیه کتاب تحلیل داده های کیفی با نرم افزار NVivo 10</a></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(39, 175, 231);"><strong><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/5/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 55, 161);">تحلیل داده های کیفی با نرم افزار NVivo 10</a></strong></p><div>منبع:</div><div><a href="http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/18/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%D9%8A+10+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%A9%D9%8A%D9%81%D9%8A+(NVivo)/">http://hallolmasael.parsiblog.com/Posts/18/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%D9%8A+10+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%A9%D9%8A%D9%81%D9%8A+(NVivo)/</a></div> text/html 2019-09-01T19:26:25+01:00 elmfarhang.mihanblog.com امیر حسین خانی پیام تبریک انجمن ادبیات فارسی پارسیان به استاد گرامی دکتر مشهدی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2439 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>باسمه تعالی</b></div><div style="text-align: center;"><b>بسی خوشحال و مفتخریم، که استاد علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان قزوین؛ جناب آقای دکتر مشهدی، با تواضع و صداقت بسیار، همچون معلمی دلسوز و آینده ساز، ریاست دانشگاه فرهنگیان قزوین را قبول منت نهادند، تا اساتید، دانشجویان، و به ویژه معلمان گرامی از برکات ایشان استفاده بفرمایند.</b></div><div style="text-align: center;"><b>برای ایشان از خداوند متعال، آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون خواستاریم...</b></div><div style="text-align: center;"><b>دبیر انجمن ادبیات فارسی کانون کوثر</b></div><div style="text-align: center;"><b>امیرحسین خانی</b></div> text/html 2019-08-30T17:40:58+01:00 elmfarhang.mihanblog.com امیر حسین خانی فریدون مشیری: این ناسازگاری http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2434 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEgU1VTAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM2OQAAkpIAAgAAAAM2OQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxOTowODozMCAyMjoxMDozNwAyMDE5OjA4OjMwIDIyOjEwOjM3AAAAQQAgAFMAVQBTAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMTktMDgtMzBUMjI6MTA6MzcuNjg5PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPkEgU1VTPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAugBrQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiioobmC4aVbeaOVoX8uQI4bY2M7TjoeRxQBLRXIHw54qNyX/AOErYRm/8/YLdeIf7n/1uldfR0DqRzXMFvs+0TRxeY4RN7BdzHoBnqfapK4LxR4o8DXmvxaR4jkLTafMJFkKN5aP/dJX8MgjFdhYazpmq5Gmaja3hA3EQTK5A9wDxQtVcHo7F2ik3rtJ3DA4Jz0rPsddsNR1fUNNtJS9xp5QTjHALDIwe/TmgDRopCQqksQAOpNZHiXxRpvhTTBe6tI4Rm2RxxrueQ+gFK9gNiud1fx54b0WXybvVInuM7RBB+9fPoQucH64qnrtxL42+HNxJ4RuQXukwu75WIB+aP2JwR/9Y5rE+FsHhy4snij0WGz1uwYLdLMpeQN03KWyQDjoOh/Cmlq0+gPa6O50zXtN1ma7i025857KTyrgBGGx+eMkc9D0zWhXA/DiPyvEPjJBgAao2MduWrpvDun6pp1tcprGrHU5HuGdH8sL5aHovH547dqFqk/JMOvzLWpa3pujvbLqd5FbNdSeVCJDje3p/wDX6VerjvEnhXVdc1Sa7h1uGGBIQLOKS3V/InB++D2Pv1GfYV0+n7orSO0uLxbu7t40WeTgMxx94qOmcE0LYHuWqKoabrdjq1zfQWM3mPYzeRPx0bGePX0+oNYPjLxZeeGtW0OGK2iazv7kRXE8mSUGQMADocEnJz06UdUu4d/I6ee9tbWSGO5uYoXnfZEsjhTI3ooPU/Squn69puqahe2NhdCa4sHCXKBGHlk54yRg9D0zVDxKnh4X2jzeIIY5Lj7WsdiWBJEjdPw4HXjOK5zwWn2f4oeMoQAA8kUnT1yf/ZqI6u3r+gS0V15fiehUUEgAknAHUmsvxCdZ/sSU+Gvs5v8AK7PtH3cZ5/HFAGhcXEVpay3Fw4SKFC7sf4VAyTVfStVstb02K/0ybz7WbOyTaVzg4PBAPUVW1ffL4XvoLlojctYyeYqH5clCCQDzjOa5/wCG13BYfCmxu7yVYoIY5XkduigSNk0d79P+CHa3U7UkAEk4A6k1HBcQ3UCzWssc0TjKyRsGVvoRXOaB4x0DxxDe2VkXcKhWaCdNpeM8EjnkdvWr/haHRbbQYrfw06PYxO6Aoxb5gx3ZJ6nP+cUAbFFZPiKbXINPRvDVta3N0ZlDrcuVUJnk8Y/n+fStRHDHaSvmKAWUHOM/5NADLq5hsrOa6unEcMKGSRyPuqBkn8qh0vVbPWtNiv8ATJvPtZs7JNpXOCQeCAeorL1PVbDVrTX9GtpfMurW0ZZ0A6b0bA9/esz4Ttu+Gum57GUf+RGoWt/l+oPSx2VZ2k6/pmufaf7KuhcfZZTFNhGXa3pyBn6itAsAQCQCenvXnvw0VbLUvF8LlUjg1NiWPAAy3P0wKNL69v1QdP68z0Oiq+n6ha6pYRXunzLPbTDKSL0YdKnZ1UqGYAscLk9T6UALVHS9b03WkmbSryK6WCQxSGM/dYdv/r9DRrNvd3ej3Ntpt4LK7lQrDPtzsb6f5x1rA8O+HLzwzfzXN3rcD2BgUSwiBYlMx+9IxHc+vfOOwoW4PY62iqF/rVjpt/YWd5Nsn1CQxwLjO4gZP07D6kVbnnitbeSe4cRxRIXd26KoGSaOlw8iSs/SNd07XoZpdJuRcRwSmGRgjLhxgkcgZ6jkcVmeGvHmh+K7ue20qeTzoRu2SptLrnG5fUfr7VgfCxo7HRPEDTuscUGqzl2J4UKq5P04o9e1/wAg9O9vwZ6FUN1e2tkiNeXMVuruI0MrhQzHooz1J9K5fS/ih4U1WZok1JbVwcD7WvlBvcMePzOas+JLnwrfaPbXuuPbXtlHdIIZEbevmE4HKnkdyOmBR2A1LfXtNutcudHt7oPf2qB5oQjfIDjvjHcdDWjXn2kx+R8d9bCqAJtOR+n/AFzH9K9AV1cEowYAkHBzgjqKF8KYdWv62FopN67c7hjOM5rP07XbHVdQ1CzspS8unSiKfjgMRnj17j6g0AaNFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXlnk+PPBeqamNI0uDWNOvLt7pXzlwW56Bgc9OxHHFep0Uutw6WPNF8VfEq/O2x8I29tn+K5JGPfllqlJofxK07xBF4gC6frN88DQmFnCpbqSDgAlPTqD69a9YopgeXP4U8X+MX8vxVb6Vo9mW3Si1gR5n78NlsfXd+BrOg8I+MvCWo6tbeEdJtJbS+OyO9kmXzY4+2MuMHnJ+U817FRQB4o3g74grpFroa2libLTpjdRSiVf9IfO4BsnJ5J6ge5rtvAuha1barq2u+JLa2sr3USgNtbEFVCjljgnk/U967WinfqKxy3jvTdV1qxsdM0yAvbT3aG+k8xV2QqQTwSCc+3pXF64fEfiH4hX9zokVrc/wDCNuiQWFyBtk3qdzckDPHqO2K9drh7GI2Pxt1JEGI7/S0uGH+0rBM/oalfEl6/fb/gDfwv5fn/AME5jQtP+JXhr7S2laHp5gv5TO1o0q7LZieijzBjjHGTxiun8I+HNdXxReeJvFH2S3vLm3EAtrQcAZHLHnn5R3P1ruKKrYT1PLZ9I8e+HfE2tzeGLG0vLTVZjN5ksigxk56AupBGfccVQsdE+JehaNc6DYWNjNb3TMz3omXepcfMQS4OfcqfavYaKlJJW+RV9bni7eEviGtjp+mLZWJtdEl+0WzCVcXLhsjILc9T1C96t2Gm/EzR9cvNatNJ0+afVcNcW5lXZEQcD+Mc49GPWvXayvEehJ4j0d9Pku7i0VnVvMt32twc49xT1FZbHMeHtB8ReH9D1zVFtrF9d1KQTrZx5EKkfw5yOTlj1x71g6rpvxB8e6Z9k1XTNP0qGBvPjckh3kAICj5mI69cCvQdF8NxaJqOoXcd9eXLXzqxW4lLhMDHH+Ppgdq2aHYFc8wg0Pxt4pv9Li8YWNhZWmmzrP8AaEYNNKV7fK7DnAzwP6V0Hh7Qr+0+IfiTV7uDyra78pLdt4PmAKMnA5HTvXX0U72d/X8RdLf1ocv4+0/VtY0GPS9GgMgu50S6k8xV8uHOWPJGe3A96r23jW0tvG2q6Hql1a6fbWUUQtvPYR+YSuW+YnHcYFdhXPeIPAvh/wAT3C3GrWW+4VQomjdkYj0ODz+NLVD3OWtZ7fXvi1qZ0XUDeWs2kNDPIh3RxNkABT0I78dyawU8JfEOTw0PCJtbKLTEkLfajMvzjcW2nDE7c8/dzXq2h+HdK8OWZttGs0to2OXwSWc+pY5JrSoskrf1vcLvf+trHmHh3R9ah8TPrfjOz0/R7S1sDZs0TqizjoCcMccfTsAPS/8ACSGOHS9ZGnu76X/aLizd/wCJAAM/yrpvEfhLR/FUUCazbGXyGJjZHKsM9RkdjWlp+n2ul2EVlp8CQW0K7UjQcAf5700+/p+NxW6L+tLHLaT48s5vEWuWGs3tnYCxufKt0nkEZdAMFsscHn06DFcfFqniGX4h67f/AA9EWt28ojE5uGHlg44CksucYOMHoe/Wu81z4e+G/EWofbdSsM3JxvkjkZC+PXBwfr1qebwfpi+FbjQdLVtMtplwXtmIfPqSeW6YOeo4qVtfqU97dDC8MeG9at5tc1zXbe1h1LU4dgtLQ/KCAepyRknHc1qfDvRLvw/4Is7HUo/KugXeSPcG25YkDI46YqzovhSHRdXmv49QvrlpbeO38u4mLqAgxn68fhk+tb1VtsTq9zlp9M1W++Jtrf3EGzSdOtHEEhkU+ZM/BO3ORwccjtWVpGkJo/8AwmF14qMdlp+qXb7TJMo3xfMMjByCd3A6+1d9WD4h8F6H4ouLefWbQyyW/CsshQlc52nHUVFtLfL73crrcxfhHG8fgUDLm3N1KbYuMEx54P55qn8VmuVk8Pvo92V1ZL4fZbUMP3pI+8QewIAyePmNd/bW0Nnax21rEsMMShEjQYCgdAK5zSfh5oWj+IpdagSea6ckp58m9Yc9dvGfzJq3rJeX6CWif9bnFzad8TbvxBB4km0vTxeWaGGGzMq7drA7mA347/3gelZzeCfiBNo91o01rZNBfT/bprp5hvEuM7cg56jHQj3xXttFL+v6+eoHmml6D4x8Qa7o914ws7Gyh0dxJHJEwaacgDg4ZhgkAnpW98RNZbTvD6WFvZre3WrSfY4YHYqrFhzkgj+Y61rXXh6K78UWWtteXSSWkTRrbpJiJs9yP85wPSuf+Ka+VoOnagg+ex1OCUEemSP6ih+8kn1f5sF7t2ui/JHN6D4a8XweNtFvb3Q7CwtrJDDJNZsoDR7SMMN5JPvjvUtvpPxA8L6lq1toOlWGpaffXT3Aed1x83sXU9MZBB6V6tRR/X3geVyfDTV/EkU174pksYLpYXFraWMKxqrkfL5jgZIBxxk/XtVLT/B3jHUdFs/DGq6TpunaTbTLK10rh5SQckjDn5jk9h1r0r/hH0/4S3+3vtt1vFv5AtvM/ddeuP8APPNa9C01BnH2uh3sXxW1DXJovK08acsEcxdfmb5SeOoxg8muB0L/AITZ7HWtN8IiHUdJnvJohfzSKHUn7zKSw6gg5weelepeKPCWn+LrGK11N7iNYn3K1vJtPuDkEEfhV/SNJstD0uHT9MhENvCMKo5J9ST3J9aSXf8ArW4bbf1ZWPJG8JfENbHT9MWysTa6JL9otmEq4uXDZGQW56nqF712/gLQdW0+fVtW8QQW9pfapMrvbW5yse0Hngnkkk9TXY0VVxWCiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACoBY2o1Br4QJ9qaMRGbHzbAc7c+mTmp6KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqveWNrqEKxX0Ec8ausgSQZG5TkHHsasUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFZf9vWx8Vf2CqubkWv2pm42qu7aB65oAsavc3dpo91cabafbLqOMtFBu2729M1yXgW01vS9Sura/0y4itrpBePcXF35pWZuqAe3PvxyTkVD438Z3fhDxjpUtzuk0aW3k8yGAAyO/qQSOB8uOe7Vxs3xL1+70O+sxFqMer3UwntDDAoWO264GBu6A84P1pRfX+v66/IbXT+v66fM9xpryJHjzHVdxCjccZJ6CvIdS+L11qVvZf8I/Y30f2dll1NxCrYjBG5VPOAcnk47VJq3jGL4h32j2Phq01VJ7a/juJGkjURqoPLMVY4x2qkru3n/TJvpc9crmp9G1KC38Ry3WsTXcN7C/2a3KgC3Gw8D8/0yea6WvPDLf6f8XtTt7m7NxaahpZmWPtCqcAY+u767qiWzXk/yuXHdeq/Mv8Awkk3/DawHOVeUHP/AF0Y/wBa7SuI+ESOnw7tTIMBppWTI/h3H/69dHoGvW3iOwkvLFXWFJ3hBfHzbTjPHY1rP4jOOi+Zk+OrfVNTsrfR9OsJp7a+Ypc3ENwImgA5HX1x34PTuK0PCMuoy+G7caxYNY3EWYhE8vmMVXgMT6kf49681vviVrunya7opSSfWmvmSye3jV0iTIG0DqSAOBg9eaYvxXuV1nTNReDUm0i2txb3ymNRvnIOWBHBPA4JHfgVnHb1/r/gFy39P6/r0PZ6asiOzKrKxQ4YA/dOM4P4GvJIPi/JF4im1HUrLUE0CaPy7KNIEyXGMsSSMnrwGOM10Xw4W6u77X9beK6isdUuVltVu1CuQAcnA7cgD6U1qJ6Hd0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXF+MPAMviDVodY0fV5tJ1KKPyjLHn515xyCCOp9a7SilYdzjfCngD+w9VbV9Y1W41nVCmxJ5ycRqeoGSTn3z07V2VFFVcRzGtR+Mm1K9Ohz6eln9kAthMpL+dnnP4Z68dOOtc7Hr3jRPE0fh64vNNOoNKk52W77Ps4HzfN7/AJ9eRwK9Jpvlp5nmbV3427sc49M0lo/6/r/gA9V/X9f8Eq6va3l5pU8GmXxsLp1/d3AjV9h+h4PpXP8Ag/wU/h+6utS1XUZNU1W7G2S4kB+VP7oyT7fkOK6yihaO4PVWEAAUAAADgAV5pP8ACrUrbULg+HfFd3plhcyGR7dN42Z/3WAb8ccV6ZRR1uHSxi+FvDFn4U0cWNkzyszGSaeT70rnqT/hWy27YdmN2OM9M0tFD1BaHJafF47F1p51K50swCeQ3gjQ7jH/AAAf59M55rW8PJryQXX/AAkstrJKbhjB9mUgLH2B/wA59a16KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiud8deILrwx4TuNUsIopZonRQswJXlgMnBB7+tJuw0rnRUVBYztc6fbzyABpYldgvQEgGp6pqzsyU7q4UUZGcd6KQworlfH/AIovvCmkWl3p8EEzTXawP5wJCggnsRzxXVUAFFVtQ1G00qxkvNRuI7a3j+9JIcAVDY67pepXctrp9/b3M0KK7pE4YhWGQfpQBfoork/EnjRdG1m1s7V7GSNGDaiZrja1tGcYbH4+/YY5Bo62A6yimxSxzwpLC6yRyKGR1OQwPQg06gAooooAKKyNW1ubTNV0yzi0q6vFvpTG88IG2AAdW/n24B+lZmmeKL68+JGreHp4IEtbK3WWN1B3sTt6nOMfN6ULV2/rQNjqqKKKACiisiXW5o/FkOjDS7poZLczG+A/dKR/D/n1HHejyA16KKbJLHCm+V1RcgbmOBk8CgB1FFFABRRWR4e1ubXLW4mn0u600w3DQqlyBlwP4h/n8TQBr0Vl+JtUm0XwzqGpWsSSzWsJkVHztOPXFN8LarPrnhbT9Su0jSa5hDusYIUH2ySf1oA1qKKKACiimySxwxmSZ1jRerMcAfjQA6iuX8U+N4fDt7Bp1rp11qup3CeZHa2y8hc4yx5I79j0o8L3ni/Ub+W58SWFrptj5f7m3jbdIWJHLHJ6DPp9KFqD0OoooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCpqlrJf6VdWdvdNaTTwsizIMtHkY3AV4/dXeo/8Kv8UaDrU32qbRbiGOO4DFtymQYGe+Md/XHavQfFvw/0zxheW9zf3N3BLAhjBt3UArnPOQasWfgXQrHwtPoENsxs7j/XMz/PI3HzFvUYGO3FS1dP+upV7NFTXteudD+GSarpKJNKlrDsYkFVBAG73wK6axuTeadbXJXYZolkK+mQDj9a8huvCfw98M65cw6jLq11LYQrcyQyANGQSABlVGeo749+teo3WdY8Jz/2SxjN5ZN9mYqU27k+Xjt1FXKV05oiK1Uf66EF5oul/wBvR+KbiWbzrO2dQVlJjCYJJ2jrxn/DOKTRfFFt4g8LtrGmRs4CyEQMwDBlz8p9M4H5157o3jTxRouhweHV8F3U17bR+SkhD7COgYrt5HvuwfWqf/CvPDWjR6Sni+51BNT1Fm3Q2eDEpznBwpPGQOD+nNJ9Unp0H5vct+KdbuPEnwVtNU1BFW4F8u8KuASrsvH4V6N4j1+Lwz4Xn1aaIzCFF2xBtu8kgAZwcdaxbHS/DnjbwNa2WlC4ttJt5xsRV2MShPB3ZyDnOf610+q6TZ61pM2najF5ttMu1lzj6EHsQeactnbv+iEtZJv+tRJ7Wx17SBFeww3drcIGKE71buCD/Wqz2+geGzcak8dlpplULLMdse4KOB/9YVxLfBe1gkP9meIdStIz/BkE4+ox/Kren/Brw9bzibUZr3UnHVZ5cKfwUA/rS9B9NTorLxnpV94Vn8QoZY7CDfkyKAzbTjgZ7noDg1h3er+ENQXTLq90hJrjxLtiUOiFyobguc8YOOnPQduIZfgt4WkvmuA9/GjPu+zpMvlj2+7ux+NB+C3hYtcEG+Al+4BOMQ85+X5fw+bNHn/X9MP6/r0Oh0TxRZ6rqWraVYW/lS6S4iEZZQJAAR8oHQAjH5Vwd58QfGHhrV1h1m20zUhcOdlraTAyp6KNuT+JU5rYl+CfheRIgkuoxFFwzJMuZD6nKnn6YFdH4b8DaD4Vy+l2n+kEYa5mO+Qj69vwAoW92HSxyGseO/Ed/Hp1jp9pH4ZvrsyOz6o4G1Exj769zkdO1db4F8QTeJPC0V3eBPtccjQTmP7pdT1GPUYP41i/Ev7FLHaw3XhG81+cg+RJCGVIyexZDu9DjGD61q/Dzw/P4b8IQ2t4ix3M0jTyxqciMt0X8AAKcdmEt0L418XN4Rh06b7IZorm6WKaQ52xJ3P+96fQ1jWAVPjzqW3/AJa6Ujfqgql4r1LVfGuof8InYaFeWtuLhTd3t0mAqK2crjIwccHPPpXa23hqztvFNzryyTNdT262+1mGxFGOgxnJwO9KPSXr+X+YS7Ly/P8AyNG9he5sZ7aGdreWaJkSVRloyRjcB7ZzXmXh7xNqXg/RfEmm6zJ/aMmhFPs8m8nf5hwqk9euDjqOR2rrfF3gPTvGMlrJf3F1BJbBgjW7KMg4znIPpVSfw14S8IeCbyy1BXj0y4IFzNJud3bPyklRng4xgYFLZNj6pEfg3xXrl/rl1oviywhs75IFuofJPDRk4/vH1Hf1rntc8d+MPC2sO+ow6Xc2s0pWKyjnUzIueBwd2fcgiue8KeAND8X69fvYNqkehWyBY55GQSSyk9vlxjGeMZ6eteo+HPh74e8LzCewtWluhwLi4be4+nYfUAVXZk90WfCmv3/iGxluNR0O50co4VEuCcycZyAVU46c4ry7x34om12aa4XULS3sdI1FY4rAsPPnZThpSDzt9MV7fXM6r8PPDGsXFxc3emILm4BDzRsytk/xYzjPvil9pNdBrazGeIfFFzp2ueGoLGNJbTVbjZLL1+UgbcfnnPtW3rV7Npuh3t7bW7XM0ELSRwqCS7AcDA5riNE8K+D/AAb42s7GH7bc6tcxtJbvcDesQGcnKqACcHnnHtmrPxQWW6i0LS3nlhsNR1FILtojhiD0GfzP4Ch6xsur/wCB+ALR69F/wSv4R8V+JB4lh0jxjFCDqMJns5IQo2kDJQ49vXkfjW54W8YHxDrOt6fNam1k0242IrZDMnIyR65B/AiuauvAuheAbiDxHYWusahLav8ALbwsjgEggFuAce4z24qHS9euNAk1Pxt4p0q7tjqzpDb2sEWWRFHBfOMZ45OM4PHSndf1+ArP+vxOkl8S6b4u8F+IfsT4W3ingcSYB4Q4bHoe30qx8OCT8OdHzz+4P/oRri9B+GVn4tS58QeIYbvTpL65eeG0gdVCxk5G7Kk5PPpWrPr9l4M+IcOm6jPJp+iR6YsdnGNxi37uSQM5PBGT/WktNHu7fgmN66rZX/NHo1cb418Tajaajp/h/wAMyW6avqBJEk5G2FB357nBxweh4rnPiTr/AIV8TeH1tLbW5JryNt9tb2aGQTSHgBhj+o69+lT6H8G9Ek8Nw/2ut4moTxI8rCYAwNjJCjGPzBpWbHsdP4E8Q3uvaPcJrESx6lp9y1rc7B8rMvf/AD6V538RvEk+u/2nBHqFna2Wj3SRrZOw8+6kDYLgHnaMnp+Pt6n4Y8MWHhPSfsGm+YyM5keSVgXdj3OAPQVU1bwB4Z1q7mu7/S42uZlIeZGZTkjG7AOM++Kct01/TFHaz/pGF408OLrFhbeLtAvBaarawLNHPvAWZMZ2ntnBPsc4PHTpvCOunxJ4UsdUePy5J0PmKOm5SVOPbIrlYPgl4XhnV5JtRnUHJjkmUKfb5VB/Wu9srK202xis7GFYLeFQscaDhRT0sxa6E9FFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBG8EMhYyRIxddjblB3L6H1HPSpKKKACmtGjsrOisyHKkjJU4xxTqKAGpGkSbIkVFHQKMCnUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUyWKOeJop41kjcYZHXIYehBp9FADIYIraFYreJIo1GFRFCgfQCn0UUAFFFFACFFLhyoLqCA2OQD1/kK5b4gaReazotlFpsJluItQhmXBA2AE5bnsAa6qijqmAUUUUAFUdV0TTNcgEOr2MF2i8qJUBK/Q9R+FXqKAMfSvCWgaJMJdL0m2t5R0lCZcfRjkitiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAorjPiXrur+HdEs7/SJFjiW6VbpigZth7DPABxg9+RWt4ptrLVvCzpeas+l2smx/tSTCPAzkDJ7H0o6XDrY3aKqSXVnpdnALy8SOM7Yo5LiUAyN0AyerH9apal4ms9M8RaXo84Y3GpF9hHRNozz9TxR1sHS5sUUUUAFFcNe/FPTbLxKdONlcPZRzi2m1Ff9XHKf4enOO/PY8Gus1fVrTRNJn1HUJNlvAu5iBkn0AHck4FK+lw62LtZ2la/pmuNcjSrxLk2svlTbQflb8eo9xxXIeDfFGsaz491S31eGaxhNok1rZSkZjTI5OAOTnPPI6V0XhzWtK1S+1i20m3WFrO7KXDKgUSuRy/HXkEZPpT/r8bB/X4G9RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVe/S5l065SwlWG6aJhDIwyEfHykjnocVYopPVWA8wk8H+PvEttJp/izX7WPT2OWWCJCzkcr0VeM4PX8KqTfDfxtqWmw6TqviS0bTrQZt0RSzblGEz8oOPqTivWqKYHkepeDPGWqSRt4h8Xaas2mr9ptgDjYQR87fIuBx945rTtNF1uDUItb8ba9Z6lLpdvLdWdraqoLjby2Qqkjp2Pbmup1XwPoWtX91e6haGSe6gEEjiQj5Qcgj0PA59qki8HaFDqNvex2Kia2tfskeWJUR4xjGcHgkZ9zRrbTf/h9fyDT+vl/wSTwlrEuv+FbHU7nyRNcIWdYQdqnJGOSelcD4g1Dx+fiD/YWm6zaW8d6HktVCIwjjAP3jsLA4H59DV6b4N2KXbyaRreoafBI2WhjbIHsDxx9c103hfwPo/hPzJLBJJrqUYkurht0jD07AD6fjRo3f8A1SscKvws8URWI0ZdetZdHuZVmu0eM7w+QWK5BJ6eoz3FejeI/D1t4k8PTaTdSSRRyBSsiH5kZTkH36VrUUPVWDrc8sk+GnirS9Vi1TQPFf2i/8sxST34OdnZRkPkexrsPB/hmfw/BeT6leC91PUJRNdTKgRSQMAADHqecDOa6OincAooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDeXUVjYz3dwSIoI2kcgZIUDJ479KzdD1y18W+Hft+mPPbxz741ZgBJGQSM45Ge/euf1/4p6Four3Wj39lqEs0R2OI4UKvkA8ZYZHPpXFeEfGg8C2l5o2uaTqcCXMhns1jjBkVXHAwxHoOnfPFLdP00G9LGr450y40jwt4cW51afVWg1VQ9zI2S2STjqem3HJPf8AD1csoYKWAY9BnrXi2oaZqFh8JdIt71JUuJ9ZWSCOYfvFDFiuR2J5OPesvx7dm08Yapd6o+pwavDcI2lPGF8gRLjByTn16d85p36Pv+kRb6rt+rPafEitNoU9tBqy6TcTjZDdFgNregz69OOfSrthBLbafbwXFy11LHGqvOwAMhA5YgetePa94w8P+PY7WD+wtc1C+hQhIYCEUMcZPBb8yOlbPg3wF4h0cW97qniK5sLSB/NbTEmZ1CDnazZCj3wDTSte4m9rHqFFVtO1G11bT4r7T5fNtphmN9pXcM4zggHtXF6x8X9A0bVrrTpbXUJp7ZzGzRRpsLDqAS4PX2pPR2Hvqds19aJeLZvdQrcuu5YDIA7D1C9SKnr5yub43t1Jd3ljqkPi27vUuLKTBCGMkbVAODjHQgHoOete1eObfVrvwRewaIrNeyIoKo2GZcjeFPqRmh3Ub/1/XcNHK39f12JNJ8X6frXiW/0ewzIbFFZ51dSjknBC4POP51PoGlXGmSah9q1m41QzXJkUTEf6OCMhBjpwR6DpgDv5Fo/iEeCPFo1O/wDC17o2nXVn9mFuo3MWUg78ttyTjnPr3rvPhtHdzy67q8sd1FaaneedardqFkK4OSQO3IA+lNL8v1E3/XyO5ooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY0ETTLM0SGVRgOVG4D60+iigBCAcZAODke1ef8AiHQPGXirVm0vUJbG08PCYO725O+dAcgEEk5/IZ9a9Boo63DoNRFjjVEAVVAAA7CoNStP7Q0u6s9+z7RC8W4fw7lIz+tWaKT1VmC02PKNK1P4g+ErCLRD4Zj1GG2BjgniJwy54yQcfmAa3PD+ga/qviuHxP4tt7Sxmtomjt7W2GWORjc7ZOeCcDP5d+7oqr63e4raW6CEAkEgZHQ+lLRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFQWt9a3yyNZXMNwsbmNzE4YKw6qcd/agCeiuY8beI20XT4rSxukt9Uv28uzaSIugIxknAOOuOc8npjNXfCmvQ+IvD8N7DMJnX91M4iMamRfvEA9u4oWtwehtUUVFdXVvZWz3F5PHBBGMvJKwVVHuTQBLRWZrV1qSaBNc+G4ILy8KBoElfCOD3z349x9a5q68Qa3b/EvQNIuJIoba8sTJc28ahgZQr5wxGcAgUdbA9Fc7iiiigAooooAKKqxanZT6lNYQ3Ucl3AoeWFWyyA9M+lU9CuNdna+/t+ztrUJcFbXyJC2+PsT/AJH0HcA1qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDPvdc0exma21HVLG2l25aKe4RGwfYnNeafDbxDonh/V9f0abVbWOzF0ZrSeSULG69DhjwTgL9a7fXfAPh7xJqaX+rWbSXCqFLLKybwOgODSXnw68J38UEdxosO23TZH5bPGQOvJUgn8c9aFdag+xz5+LOiy6bql+8MDPp8+yyhaYebc543qCPlHJ5GcDNTQ/E7SYtb0ewWSwhs722M1xOk4228rZOw9AOc5J9e1bH/AArjwj50Ev8AYdvugACDc2Dj+8M4b/gWar3Pw38H2+m3GPD6yqMylI5HMjEA/Kp3ZGfQECltr/X9dQ3K8PiqTUPipbWGl6ha3mlNYOzi2lWQK4OcsR0PAA+tN+IOqeHdZ8D6laHW9OaVU8yJVukZjIpyAADkk4x+NQeC7rTLG8sbXSPB15pY1GB5ZLiQFtgU4ALNyQfw6jjmtS3+GPhO21Q366WHk371SSRmRT/uk4P0OabjdW/rcE7O5zlj47tf+FPg2eq2lvrFtZ+SsUsyrIGX5cqp5J28j3pJ7me68dfD+9u0Y3VxYuZQRjkx8n9Sa6v/AIV34U/tQ6h/YsBuC+85ZimfXZnb+lW9c0G3vWfU4IN2q21pLFZy7yNhZSOBnGeetDlZ879fwf8AmJR05Pl+X+RtVl3fifQbCeSG91rT4Jo/vxSXSK6/VSc1554R+J2h6B4bttH1mG8tLyyUxyqYc5bJJPXOfXI61S03w7o3j/x4dXsdHvI9FId7yS6dkW4lOcbMNkcnJwccdB3La2Ww72V2VLrx5q11dXHiex1+GKC1vBFFojPhpYc43be5Pr255GMV6d421648P+DLvU7GPdOqqEJXIQsQNxHtnNRN8OvChvre7GiwJLb7dmwsqnHTKg4b8Qc966SSNJY2jlRXRhhlYZBHoRQ17tkH2rnjPgXX9H0z4h3sk3iH7bDe2Sl7+8JiDTAgkHfjA64/Ku48Da9e65qniP7TcR3NrBehbSSFg0ewjorDrwAfqTV/UfAXhfVVjW80W2AizsEAMOM9fuEZ/GtbTdLstHsUs9Lto7a3T7scYwPqfU+5p/1+Nxf1+BbooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooArXGm2N3Mst1ZW80i9HkiViPxIqwAFUBQABwAO1LRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFYvhvxTY+KYbuXTknRbWcwP5yhckDqME8VhJ4u1Ww+JbaFrlmsWn33GnTKOpA7nvn06g4qr8Lo/s954qtuP3WquNvpyf8ACha6+X6oHp9/6M9BoridE8Xar/wn174d8R2S2xkLS6e6dGjHbPfgZz65FdtR0TDq0FY2t+KLHQdS0uxvUnaXU5vJhMSghTkDLZIwPmHTNYnjLXtbGuWPhvwm8EOpXcbTvcT4KxRj0BB5OD2PSsPxhHqkS+CZvEDwHUIdUWOaSE/I2WGGHA6hQegoWrXr/wAAJaJ+n6HqFFFQ295b3ZlFtPHMYZDFJsYHY46qfQ89KAKXiHXrTw1ok2qagsrwQlQywqCxyQBgEgd/WsrxP4yGh6DaX9tBE5vFDR/apxEsalQcnqWPI+VQSeaxfHGv6b4k+GniD+zJvMFnKsMhI/iWRTkeoPY1m+MPD2o3Gj+H/EdhDFqMemWUfm6dPGHV12glgO/HUewxU9HfuvuaH/wSXwf401LX/Ery32pF9PtYZJJvs9p5VomB1MjneeucEDpXWal460XTvDcOuLLJeWU0ohRrZQSWOezEY6HrVrw9q+m694VgvrOKOKzkiIeEgBY8cMpHTA5/CuD8baho2q/CmKXw4qx2NvqCRqix7QpBIPHvnP41b35fT8yVqr/1seqA7lBHcZparT31pYwQte3MVuJGWOMyuF3seijPU+1U9Y8R6do9lfzTTxyS2MHny26ODIB2yOoySBk+tJ6BG7SGXHiaytvFtr4ddJzeXUBnRlUeWFG7qc5z8p7VPba/pl5rVzpNteJJfWqhpoQDlQffoeozjpmuH+3x6t8WvCupwAql3pLyBT1XKucfrXV2etaVL441DSLa3VdRit45Z5wgBkHZSepwGH50JPRPz/BsL7teX6G9RVTVIr2bSrmPSrhLa8aMiGWRNyo3Ykf5/Gq+mXElnbWGna1qEFxq0kJZioCeaV+8Qvtken0FAzTrF8O+KbHxN9t/s9J1+xTmCTzlAyw7jBPH1xTrzxNZ2fiuw0CQMbq+ieRSOihRxn64b8q5f4aR+Rrni+3B4j1RiB9S3+FC1fy/VIHov67M9AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKzvEEGqXOhXMWgXUdpqDAeTNIMqpDAnPB6jI6HrWjRSeoHBaL4S8T3mvWWqeN9Xt7saeWe1t7ZAAHIxuYhV/rTYPCXifTLHXZtF1C0tdS1HUjdRsRuURZPynKnBOfQ/Wu/op/1/X3B/X9fecR4b8J6/8A8JBFrvjTVYb67tomjtYrdAFjDdSSFXn8PxpnjTxC/h3xn4eudQnnh0YiYTGPcVMhXA3AdQM5xz3ruqgvLG11G1a2v7aK5gb70cyB1P4GjXS3QO9+p5Z471zwD4jto7s6vONSt0xbSWUT7z3CkEAdfcH3rRsvDXiHxH4V8KnWZl86zvBdXBuSfMMQPyj3bHr+NdhYeEfD2mXAuLDRrOGZTlZBCCyn2J6fhWzTWmwO7I7jzvssv2XZ5+w+X5hIXdjjOO2a5Xw/FbeAfCSp4n1O1juJZpJppjIcSuxz8uQCxxjtXXVU1LSrDWLT7LqlpFdQbg2yVcgEd/Y1OvQPU8x8NaFb+LbHxkdIDWWl6pMiWjMmBuTLFtvpkjj3q5Z+Fvibb2sViPFOnxWkaCNdkYZ1QcDkxA9PevSLW1gsrWO2s4Y4IIxhI41Cqo9gKlp2Wy/qwa7s5PT49B+HHhWOw1TU4gh3u7TY3TsfvYQZJHQYGa47w74S/wCEp8A65Fp2dPs77UjcacsoOAqnjPsen4d69P1TRdN1qFItWsYLtI23IJUDbT7VbiijghSKCNY40UKiIuAoHQADpRvdv+v6sG1rHld18P8Ax7qz20ur+JbJpNPxJZFFJxIMYLfIvp1O40wfDjxv593dHxFY/aNVUx6iShIZOny/J6egXHrXrVFAHnuu/D7VQ2h3PhLVIrS80m2+zK9wOGH97o3JyeCMc1q+E/CuqadqtzrfifUo9Q1a4iEG6GMIiIDnHAGTwOcCutop3d7iscLrvjdfDfxGitNbuHttIksN0bCIsrSl+pwCegxx61zOtX7eOfiBYXHw9vHS9srZ/Nv5EZYlX+EYKk92HTnPtXqep6NpuswrFq1jb3iLyomjDbfoT0/ClstH07TbN7XT7G3tYH+/HDGEDcY5x1qV59Cn+ZxXh3w/q0/iSx1nxd4jsdRuLYSx2UVoEAJxh+Qq5xzxg4rb8KeG7rRNW1+9vHiY6nemaNYyTtTJxnI680th8PvDmmXNlcWlkVlsXeSFjIxwW9eecdq6WqJCiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq89/Z2s8MN1dQQy3DbYY5JArSH0UHqfpVigAoqvd39nYKjX11BbLI4RDNIEDMegGep9qsUAFFFFABRRRQAUVRu9b0yxu4rS7v7eK5mYJHA0g3uScDC9avUAFFFFABRVdL+zkvnskuoGu413vAJAZFX1K9QORzVigAoqNLiGTZ5c0b7wSm1gdwHUj1qSgAooqOK5gneVIJo5GhbbIqOCUPXBx0NAElFFFABRVaLUrGf7R5F5by/ZSRPslVvKI7Ng/L071x2p/FGygi36RYTXsZzturh1tbdsddryfePsBSuOx3VFcVerr02o2skfjSz02S/RTDpzWaP8Aw87Szbm+tdjAjxW8aSytNIqgNKwALnHJwOBn2qrdxElFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoornPE3iSXRNY0KzjEKpqV2YpZZeiKAOByOSSBzR1SAk8W+K4PCunxStbS3l3cv5dtaQ/elb8jx+B6ip/DuvPreh/b72wn0qVGZZre6BUxkc5yQOMEHOBWL488OalqE1hrehajDZX+lb2Q3BAjKsOeSCAeO/HPaqWl61L44+FuqPrTppzqskEtzC2EO0A7hz07EZ559aV7Rb7Dt7yXci+IIQ+LvBN7ERIpvtoZWyGBKEEGuqtdDtLTxfeaqt9O93dwKptXmyqKpxuC+mfy59a84sLXUtW8J/D/y7eeYwX5Z5EQkJEj8Fj2GB3rf1KE2nx00me1u2le8tJEuLfdnykVTg+wJAOPUH1qrcr5fN/kRe6v5L8x3xaj3WGgyY4XVohn6g/wCFdzNfW1vd29tPOiT3JYQxseZNoycfQVyXxR0zUtR8MWz6PatdXFnex3PlIMswUMOB35I4FY1gdc8aeNdH1a+8O3Ohw6VvLyXEjfvcjhVUqp69/T8KUddPP8LIqXfy/VnptIzBVLHoBk1T1q8m0/RLy7tbeS5niiZooYkLs7Y4AA5POK4+HWtd8KeAtInn0a+1q9nJa7Tc3mRFiW5+ViOoGMcdKXcZteE/Gum+L0uhYrJDNayFXhlGG254b6HH4Gs/4oza1B4RL6F5wUSg3b277ZFiA529+uMkdvbNZvhPT9V1bxVqniebSW8PC5s/s8cUnLPISD5rKQOmB1Az78msHwp498T2GifYj4ZvfECRSyIt9EzlX+Y5BOxgec856YoaurdQTs79DpfAHhbwfPp9trmjxSXlxuyZ7x98kcncEfdBHrj3zXfVw3w40LUtNk1fUNRsU0uPUplkh09H3eUBnJ9s56e3QV099rtrYazp2lyiR7nUC4iCAYUIMlmyRgfnVvdIldTSrB8WaVpOp2Nqdcu5LWC3uo5EdJjHl84UH6k/UdiKseJtal8P6BPqMGnzag8WMQQ5yRnkkgHAAyc4rzW81/V/ipp9vp1l4Zms7f7Ssn9oNcloo9p5/gAY4J4zmpWrsvIb0V2b2nR+R8fNV4/12mK+c+nlj+ldjDqWk64l1ZWl9b3m1THPHBOCyg8HO05HeuJ1nRtXvviNq8umxTR50JoIrhlIR5G6KG6Z/liuE0i+v/CXizTXsPB1/b3i2rwz2vmSM18ccuvyHGCM8ZHFJWaUX5/m/wCvmDurteX5L+vkeq6T4N8L6Tr1klgXGoadbs0cbTknY7H5mH1LD8fpXW1594PtdX1bx1e+KtS0abRoprQW4gnlLNIwI+bBAIGF9P610l54mjtPGun+HzGu67t3mMrPjGOAoHcnB/Kq10T3/wCHFpdv+v6ua199q/s+f+zvK+1+W3k+dnZvxxnHbNcb4Q8O6/ouuNc3cOmxQX0Jlv2h3F2nycYzwOueOOW9qqfEPXNR0XxV4em0l2vXVpN+lQsd82VxkgAnGCccduK5eW/8fXtlq1nPoGptJrbB4ZfMdVtEBPyc8KMcYJX3zmpT6r+v63+RT7P+v6/U9N8a+Im8MeGpb+38p7reiQQy5/esWGVAHOduap+EfiDpXiwm2QNZ6igPmWc3XjrtP8X6H2rz6+1XxlrMehRx+EL+K/0eVXW4mRvLmIAHIZQBnA53etQ+HdK13U/FVlJdeHbuy1BNUa+u9SkQxrsPWMAqOOOOT1NVFe9bp/w3/BJb0v8A1/X+Zt6DFqMdn8QotDi8y9+3OsKEjnJbOM98E496j+Hfhzwt4lt5LvVVur/WoGxdw6hKWKN6gcZH+9mpI9R8SeCfF/iAweFbzV7bUbrz45LcNgDnuqt69OOlaHhTT9a1Xx/J4ovdE/sC3e2MUkLPl7hiepGAfTkgdB1pU+j8l8rIcuvr+bH+OYRB8RvBVwoCg3DQ8DpyuB+tehSSJDE0krqiICzMxwFA6kmuL8bafd33jHwg1pbSypBeNLM6ISsajYcse3TvWt440e+1/wAH3mnaXKsdxKFIDnAcBgSpPbOMUk3yfNj0cvl/mUvDXju28T+KtS07TkR7SziVo7kE5lOcE4IGB2q/4a0rSdKuNVTSLuS4kkuy90sk5k8qQgHb7cH6+p4rza2PjTwt4oj1u48JJMs1r9lNppgO0KuME7d+08Cuz+HmkahZnWNV1OzbT21a689LN5N7RDnOT6kk/lVL9P1Jf9fcdpRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVkeJfDGm+K9L+w6tGxQNvjkjOHjb1B/wAeK16KTVw2PN4PgpoyzKb3U9RuoEOVhZ1UY9CcfyxWtrXwz0rWDZwi6vbSwtVCfYYJcQsB3wc4Pqep+vNdlRTApvpdv/Yp0u2MlpAIfJjNs5RohjA2sOQRWH4U8Bad4Vuri9jnuL6+uBh7m5bLBc5wPrxk11FFHW4dLBWRLpepP4sh1FNXkTTo4DG1gEG13P8AFn/J49zWvRQAUUUUAc34u8K3XieGGK21270uNcrNHBysynsRkf1+la2jaRaaDo9vpunoUt7ddq5OSe5J9ycmr1FC0B6hXIeN/C+qaxcafqvhu9S01XTi3lmT7rqw5HQ+ncYOa6+ikM83isvipqX+j3moafpkR+V541VnI9QADz+Vdp4d0G28NaHBplmzOkeS0j/ekYnJY/U1qUVQitqUN3cabPFp10LS6ZCIpygcI3Y7Twa5Xwt4Kv8ATtem17xNqv8AamqPGYo2C4SJT1x/9YADn1rs6KS0dw3VgrmvF3gXS/GSQm/aaC4gBEc8BAYA9jkHIrpaKVrjvY5Lwp8ONG8J3RvLYzXV6V2ie4YEoD12gAYz+J9662iiquTYKKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopskqQxtJM6xooyzMcAfjQA6iuO+IevaloVrpD6TcCD7TqCQynYrbkPbkHFdjR0v/AF/WoBRRXJeMLzTLfVtGGoeJptHeOfzBBETi4HTDY6DPc8dfqDqkHQ62ikJ+XI9OK5H4a65qXiDwzPd6xOJ7hbySIMEVQFAXAwAPU0LVtB0udfRRRQAUU1pY1kWNnUO4JVSeWx1wKcSFBJOAOSaACivNo/GHirxldXMPgm0srSyhkMTX91IGbPYhO2f9012+gWWoafo0UGsX51C9yzSz7doJJzgDsB0oW1wejsaVFFZGu3GuwSWA0CztrlXuAt0Z5Cvlx9yP8n6GgDXorjND17VLr4oa9o15cK1naQo9vEEUbc7ec4yfvdzXWXpuRYzmwEZuvLPkiUkJuxxnHOM0r+6pDtrYnormNFbxmdRsRrkenC0NqTdGEneJc8Afhjpx19q6emIKKo61qY0bRbrUWt5rkW8ZcxQrlm+n+elct4E1nUZr6707VjqdxK6C8Se7thGsaP0j+v6cMB0oWrsD0Vzt6KK4x9f1RPjAmhtcKNNex85Ydi5Leu7Gex4zRu7B0udnRUF5e2un2zXF/cRW0K/ekmcKo/E1ODkZHIoAKKKKACiqsWp2U+pTWEN1HJdwKHlhVssgPTPpVPQrjXZ2vv7fs7a1CXBW18iQtvj7E/5H0HcA1qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK5nxi+gatpF3oWra7bafJIqswa5RHXnKkgnkcdO9dNXO6z4C8OeINU/tDVtP8+52hWYTOu4DpkAik1fQadtTy+51GeX4V6PJqMvnR2GurDFc9d8SBuQeuOo/AV2vi/xrGn9jp4X1exupJtQiWeK3uFkkZCemATwe/4V1dz4d0i80RdHuNPhbT1ACwBdqrjpjHIPuOa4Gzj0Dwzq11NpXgTUDPaXqWsc/wA0m7d/Gu4nHtjrkcjNUn71n3v+S/H9Sbaadv8AM6/xl4rTwjptteS2zzxzXKQuV6RqeSx/AHA9a8u8e3thNrmqanG2k65aX1mkUDrfxiWzYDqEznOeeB+XNdZ4ofxD4w1T/hF10GWx0wXCtc6hMcrJGpz8hxjJ9Mk/Tmty1+Gfg+zuFmh0SIupyPNlkkX/AL5ZiP0qUrq7/rQq9nZf1qaHg55pfBOjvdZ802ce7d1PyjH6VwHgbxJY6R4F1uAalZWupR3Vw8EVzMsZJKjbgHryO1esgBVAUYA4AHauK8SeDvC1jb3mvyeGv7Quo/3phgZ/3jZ5OwHb7ng9+tObu2+4oqyS7Gv4Hv7vU/BGl3moszXMsOXZhy2CQD+IAP409/Eaf8JougQwhylo11cTF8eUMgKMY5znNaWmzfadLtpvsr2nmRK32d1AaLj7pA6YqvBoOm22sXeqQ22L29UJPKzs29R0GCcAcdgKcvifzFH4Tzv4lXek3aWfiPQvElsdU05lENvDcq/mAtyAoOc889iODXUXvjy10rxVY6PrEYso7q085rqZtqK56Lk8Y4PPriiH4e+GdFlk1PTdDWe8hBkhjaZmyw5AAYkA56E9KwLfR7/4jeJVvvFugyadpNjE0cNrOzLJK7dyRtOBjPGB0680l2+f4f5jfcztTn0fw54807VvBWqWlx/aNwsF5p1pMsisGP3gFyB9Oxxjqa9cd1jjZ5GCooJZicAD1rC0fwR4c0C4+0aVpUMM4+7KxaRl+hYkj8Kv69ave+HdRtYciSa1ljXHqVIFKT5YadBpXlqeSax451HVdX1HWND8RQWdppLqLfT5JNhvU/ibB+9n05OPQ9el8RfEFLvQ9FuPDGo2xubm8h8+1WUGYKTymzr14P8A9eofBHhHw14n8E6Re6jpkctzbq0TMGZNxVz97BG715rq9M8C+GtG1L7fp2kww3OSQ5Zm2E/3QxIX8MVduV2fT+vxJvfVf1/wxxuo6q3h/wCJ/irUoYvNeHR1kAPTd+7Az7ZxTPCHjq/tfEK2fizxBpd3a3lr9ojninjC27/882IAAOM8H2xXbarp+kaQNU1+bTJbya4gEd0sS+Y0kYwNoQnGMdfpXm/hbwZpPi7xNPqB8Ny6boEURWOKWWQNPIT97O7IwM8A46VEd7eX+f8AwBy2v/XQ7Pw/4luNX+JGsWkF7b3mlRWkbwNbSB0U555Hc5bP0Fdc17bJfJZtPGLmRDIsO75ioOCcenNVNG8P6V4etWt9Gso7SNjltmSWPuxyT+JrkfGWmeKLHxfbeJfCdvFfMtobWa2lI4XcW6ZGR06HORT0VkGruzZ13xpa6B4r0zSb9Vgt7yN3e8mbYkZHQZPHUc+mRXJa/wDE5dS8N64NDu7eyuLSdI7Z2uB5twm75nRcfyzxmrFn4X8QeN9WhvfiJaW9tYWqMILCFipdmH3iVYkdPXt0rpYvh14ShubeePRIBJbAeWdzEcHILDOGPu2aLO2v9ahfXQq+N/EesaD4NttV062V5d8Ruiy58pDy3Hufl9s1l3dxHN8adCvI+I59IZ9x4wuHIJpfFkPjDxRqUnh2HTIrDRpJB59+ZQ5kjBzx0wf9nBOe+Oa69fDelrqUOoG2DXMFqLONyx+WLnjHTv160b+956fc1/XzDb3f63OO+J2p+Hta8CXUcOtafLcQss0CRXKOzMDjAAOTkE1PafE3RbP4fW2oyXcE99HbojWImCytIAFIxyQM85x0rS074ZeFNM1AXlvpgeVW3IJpGdUPspOPzzWVrPhTwpomt6dJD4Plv5b24KloCzRxcZyULbfwwBgH0pbK3ce7v2IvFPxASXwNbXnh/VLFdTmaFnto7hXlTJBZQvUnPB46ZrpfG2u3Xh7wZd6lZx5uEVVXK5EZYgbiPbOa4/SLbw9py2Gs2PgO+iuri+NuqPucw4P+swxIH5DkHnjJ9PkjSWNo5UV0YYZWGQR6EU2rrT+ttBLRq54z4F1/R9M+Id7JN4h+2w3tkpe/vCYg0wIJB34wOuPyruPA2vXuuap4j+03EdzawXoW0khYNHsI6Kw68AH6k1f1HwF4X1VY1vNFtgIs7BADDjPX7hGfxrW03S7LR7FLPS7aO2t0+7HGMD6n1Puaf9fjcX9fgW6KKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDnPA+gXPhzQJLO8KeY91LMFRshVZuBn6V0dFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRUN1e2thbtcX1zDbQp96WaQIo+pPFAE1FIjrJGrxsHRgCrKcgj1BpaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiuP8WeNtR8NarFaWvhm71SKWMMs8LkAtkgrgIeeB370hlzwj4vTxW+pqtm9o1hceSUkfLEepGODkHjn61ynjLQ9JsPh74nTSbuW4l+2JNcrJOZPLk3qdvtwfr6njjK0+98X+G/E174gXwhczW2tDe9lCzM0TA8FiFJB6nkfxdqt/2Bqy+AfFt9caZPb3GtSrLFp6kyyJ8468ZySTxjOBSkvdv5fjoNP3vn+Gv/DHbjXIdB+HNtq9xE8kcFhC5jTqxKqAPzPWtDQNds/EmiwanpzEwyjlW+8jDqp9xXHXXijWfDGn6ZpC+ErzVk/s+FWkj3Y37cMhARumKXwTnwhY29pq1o9pda/qEkltYxYYWy4BwSTwAB7npxWj1k/66ma0iv66HoVRXV1BZWslzdypDBEpZ5HOAoHcmqXiDVZdE0G51CCxmv5IVytvCDufnHYHAHUnHQV5Tq/i7xH8SNDbT9E8MTxWxk3TyiYukgT5vL3bVAOccZz0qL9EX5s9Y0bXtM8QWbXWjXiXUKtsZlBBU+hBwRVHw1pWk6VcaqmkXclxJJdl7pZJzJ5UhAO324P19TxXmGj6lr+heIJtZ0PwLf21jNGsFzp6B8NIM4dfkyPyI5PPNdz8PNI1CzOsarqdm2ntq1156Wbyb2iHOcn1JJ/Kqtrfy/Vf8OT5P+v62O0ooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK5Txz4X1HXl0+90G9S01TTZWkgeT7p3AZB4PoOxFdXRSA82htPitff6Pc32nafH0a4VVZiPUAA8/l+Fdl4Z8PW/hnRU0+2keY7jJLNJ96WRurGteiqAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVl6L4j03X5LxNMlaQ2Uxhm3IVw3tnqODQBqUUVkazHr0l9pp0Oe1itlnzeiZMs0eOi/r6c45xmgDWLBfvEDnHNLXDfEfVfC1q2mW/id7tnWcXEUdo3IA4y3I+X9fTvUPivWLkeMvBkum6hKunX8pDLFIQkwO3GQOow3ehatetgen3XO/orI0+PXl8Q6i+pT2r6WwX7HHGmHX13H/9ftitegAooooAKK434qXt5p3gOe5067mtJlmjHmQuUbBbBGRzWZrvirXZvEen+FvDk9rZ3U9okz3l4CSSRnC5BBOB6HJ+lC1++34XG9P6+R6LRXM+F/Cl9ot5Nfaxr13q95NHs/e5EcYzkhVyccj2+ldNQIKKKztZ8QaZ4fhhl1e7W2SeQRRkqTuY/QfrQBo0UVkeLZLiLwdq0tlK8M8dpI6SIcMpCk5B9eKUnZXHFXdjXornPh/eT3/gHSrm7nkuJniO+WVizMQxHJPJ6V0dU1Z2JTurhRRUNreW19B51lcRXEWSu+Jwy5HUZFIZNRRRQAUV554vPinSvh5rNzf6wrXK3Kvby2SmJo4S4G3Iwe/4eprtdEma48P6fM7mRpLWN2djksSoOTQtU2D0L1FVdTvv7N0u5vfIluPIjL+VCuXfHYCsXRfF7axqsFkdE1G0860FyZZ48IuT93P9f0o3DzOkoopskiRRtJK6oijLMxwAPrQA6is208R6Lf3n2Sx1exubjtFFcIzH8Aa0qACiiigAoorNTxBpcniCTQ0u1OoxxiVoMHIX64xnkHGc80AaVFFcJ8RdQvtO1bwu1pez20EuorHcLE5USKSvDY6jGeKOqQdGzu6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigClqerWekRQyX8vliedLeIBSSzscAACsXxxrN14V8LTalpFnG8nnoZTt4UE4LkDqeg/H2p3jnwxP4o0OOCwuhaXtrOtxbysSAHGeuOR16+1ctH4N8ceIpIrXxprkJ0qNw0kFsAGnwc4O1V447nj0pLX7/AMNB6I5j4hajFN4sv5tVutStJ7eCJ9GECjy8lQxYk89e4/pivQdb8Walp3wxsvEFnbLPcSQwSTbhwgYDc2P09s1F4m8OeLfEF82mxanY2fh6TCuIUYTGPupyDn8CAf0qtr+g+K9ZuE8NQQ2ll4ZXYrXMb5keJcYQgnOeOwx7018Nl3/q4ut32OO8WeLtKvdXl1zQtUs5nutP+yT2N/aSllB6hWC4z+I/GtHyLm20j4aR3MbLcrd5CvwQpdSOPpivTbbwvoNnIklrounxSJ92RLVAw984zmpNZsHurX7RY29nJqdupazkvI96xufpyM4xkUaL77/qGst+1vwsclqGt6/p/wAT7ixJ82zu9MkewhTkb0Utkj+9uBH0IrgvBWsQ2njbR5ba91GXUr+VodWiulAQs3THOeD6+nbpXoPhzwt4iGr3XiHxNfW82rmBobONQWitwe5Ax+Q7Z5yaZpvhXxTe+IBrXirUbKWeyR/7PtoFYwxyMMbmGASPxz7jFEfda/ruEtU/66In8QavrGlfEzQI/MH9j3ytbmNT1kPUsPb5cfjXanO07cZxxmuE0Twv4kv/ABZFrvjW8tn+xbhZ2lrnYjHgt0/nk9PSug8VL4lbTVHhKSzS4LYkNypyB6qemR7g0tohvI8z1XVNZ1D4deLNP15jNe6dqCbmXkBWcHA/2Rg49jSeM/FXhnXvD+mT6PfSjxDYmM2wjt3DhuMoSRg888E8j3r0Twf4UbQNGuI9VnW/vr+QzXsrDcsjHjHPUf4mtS18O6JY3AnstHsLaYdJIbVEYfiBmna2np96QXvr6/icVp3xh0YaGza15trq0CFZLQwv88g9CBgZPrjFM0T4u6RdeHmfXtQjsNUbePLjtZWVOu08A57d66TxZpkaWTahpvhjT9Y1PzEA8+FN2M4J3EZOPr79q5bWb+607WJb7W/A+ix2S3IRr+Yxliu3IO7GSSe+PbGeaW97ha1rHQfDGW+n8B2supSSSyPJIySSZ3OhckHnnnn8K3be90zXZLmKNY7r+z7ny5N8eQky4PGR1GeoqHwvqGo6p4fgu9Xso7KeQkrHFJvUpn5WB9x/j3rirvwd410bXdQn8GavbRWWoTmd4pwCY2PJ4ZWH4jk8cVUn739eQlsXR8TbXSvF2s6X4qP9nw28ii0YRM+5cck7QevBHHfFUdA1WXW4vHd6t293pcsZ+zSsjIuPKbKgN0wNoP596sJ4Lu9F8O3+o31ha+K/ENy6u4ukDIMcYXcOwJ9M9OMV0WhvqdxcXumap4fttP0uOFFhWNwyybl+dcAYI5PYfjU8t011tYq+t+lyt8L93/CttJ3jHyPj6eY1eWeK9W+y+MNU1G9vNSg12zvsWEQQCHyAeAT15HPHB98173b20Fpbpb2kMcEMY2pHGoVVHoAOlcNq/hbxV4m1sW2t6nZp4eSYSGC1VleZQcqGyD+PzY74qm71FJEpWhZm74u1i403wHf6nYridbYNHxnYWwM/hnP4V5n4KvLTRfEaR+EdQuNThuNMkmvbd42ASZEyMZA6tx+PU17U8UckLRSIrxsu1kYZBHoR6Vl2+iafoFrdT6Bo9slwyFvLhVYzKRyF3Y4GfwFTs2/66jWyX9dDx7w345bSfEOn6jqfiie/hvg/9pWskUm20P8ADtHIPP8AdHHIrrbP4xaRL4ovIby4W30eOMC2uPs8heV+Mk4yQOuBtqvpXhy/8WeNI9W1/wALWej6bahz9neFC9zIe78ZfHXJGP1rqLbSkuteudNv/CemJotogazmMMbBmP3sLjA/Tp3zVLp8/wCv8gfX+v68ziHvrrVPhz41vZ7l7qxnu99nM6lQw3L90HkAYUY9q7uK9u9N+FkN7ax7rqDSUeNQM/MIhjjv61uzadZXFgbGe0hktCApgaMFMA5A29McVYVFRAiKFVRgKBgAelS1o0vL8ENPVN+f4nD+Hfih4du9Es/7T1hI7/yVFwJoymXx8x4G3k+lT33xX8IWUTMupNdOOkdvC7FvoSAv61pXvgTwvfymW50OzLsclkTZk+p24qzp/hPQNKkWTT9Hs4ZFOVkEILj6Meap6iWhxmj/ABi0uWC/k8QEWE0crC2tVgkLtHjI3NyNxPHYVlyfELQ/F/gi907xXqI0u7nc7Et7eVgoBBTJAbPI56fhXdeK9KgGmz6jYeGdP1jVBt2LcQIWbnrkjJwO2aq6bpZ1bXb4+IvB2lQRRrH5Ny0ccrSHHIzjnH4Y96m3Nox7anj3hvV/D8GvaHJcxRaV/ZsjSXN/GZZPteD8oCYJGe/1PTpW54q8WaT4w8UOsmuXOm6XZ25NjOkT7ZLjg7iAMjrjpnjtmvZbjRNKu7eOC70yznhi4jjlt0ZU+gIwKjk8N6JLYpZyaPYNao29IfsybFb1AxgGm9RLQ83tfiTo+t+Af7O1/WrjTNRZPKmlggdmkAP3gQMDcOvTvWZ4WtfGl1cSf8IRrF4NHXhLjVkCox9FU7/zAHvivWn8NaFJcCeTRdOaYYxI1ohYY6c4qLQb3V7uW/TV9LSwignMdqUk3ebH6/59enFPq2LpYsm7/sfw+LrXLpWNtAHuZwuASB8xAHv0FV7+6SLQ7nXdKso7i7ay8yIlAryLt3KpPXHOcVL4h0dNf8PXulySGIXURQOBnaeoPvyBXnsPhD4kyWa6Lc+IrWHTFQRGSPlzH0wDsDHj1I+tS7u6KVla5IPivpOoeBJEuNU+xa3JashC20hxJjGQQCBn68VT183h8AeBzfBjefboOJPvHg4zn2xXRS+Hz4evdOs9B8I6fqMUNqxe+mCLL5ij5QWIyCTjn37YrahTUdW8L217qej2aa1Epmht5/mSOUZ2nPVTj8RnrVXV+Zd1+DZKvt5P8UZGu/EBfDPjyPTtbj+zaTLab0uQhcmTPXjJxxjGM55pvw91O51jV/El+LqS702a7U2czIyqRg5ChumBtH4VFofhfWNd16XW/iDZ2TFIvItdP2rJGgzkseSM/iTz2wK6PwxPqctjPHqukQ6SsM7R28MLgqYx0OBwP6+gpR033t+o3rt/Wht0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFV7/AE+01Sza11G2juYHxujlXIOOlWKKAEVVRAiKFVRgKBgAUtFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRWJPo8dr4ll8R3GqXUcMdqUe2aTEKAclsfr9eay9b+IFtZaFpt9ollNq02qMRaW8YIZwv3iRgnj0xSuB19ZOjeI7HXrm/gsPO32E/kTeZEVBb2z16H3/Ss7SPF7654Mm1jT9Nle9h3RtYZ+YSj+HPHHIOfSuWi+LU2iXTWvjDw5cafO3z7rcA7+2drEenXJp7OzDpc9QoqppWpRaxpNvqFskscVwgdFlXa2D0yP1rM/wCEusv+E5/4RjY4ufs/neYfuk9dv1285o62Dpc3qK4T4gat4i8N6lYa5YOsmiwYjvLcdTubG4/oAex+tdzHIssSyJyrAMD7Ghaq4PR2HUyWaOCJpJ5FjjXq7sAB+Jrifitdarp3hu21HSbua3S1uka4WJtu9SeMkc4zjjoc1qeK5fDuoeD1l8RykaZcGN0ZC24seVxt5Jo3XzH1JfE3jbRvCnlpqcsjXEq7o7eBN7uM4z6Dn1IqDwt4l1bxFeTPdeH59K09I8xS3LYeVs8fLgYGM+v1rB8aeGL/AEy/t/F3hVz9p0+FUks35V4VHQA+3UfiOevaeH9Zh8QeH7PVLZSqXMe7af4T0I/AgihdX/XkJ9DRoorB8X+Jf+Ea0lJYLc3d9cyiC0tgeZJD/Qf560gN6iuW8F+K7vXmvrDW7EWGrae4WeFT8pB6MOT6ep7HPNTeMvE83h2xt49NtRe6pfSiG0tifvHuT7D8OtN6AtTb1C7Sw024u5SoSCJpCXbaOBnk9q8Zn8XeJfFVw0OmzajernBi0eI20KehMzAufcELXc6VqK/EXwjqWk6xC+nX0bfZ7yGMkGNgchhnsSOh9CKpeA9Q1PQdak8E+IArvBEZbC5UcSxZ6f59CPShL3tQvpod3Ywtb6fbwuCGjiVCC27kADr3+tT1leJtaj8P+G7zUpc/uY/kAGSznhRj6kVy/g3xdrQurjR/G1t5F9Ba/bI5go/exd8heMj29+Mii92wtZI72isTwn4otfFui/2jZxtEolaJo3OSpB/qCD+NcF8RPFOq6ha6jFoa+TpekXKR3t0JSrySbsbFAP3QTznrj8zZ2Ba7Hc+JvGmjeE1jGqzOZ5hmK3hTfI4+nQfiRVbwv4n1bxHfytP4fuNL01Y8xzXRw8rZGMLgYGM+v1rE8baBqD3lr418MTl760hDPbt8yyxYz8o+hPHftz16/wAN63F4j8O2eq26lFuEyUP8LA4YfgQaF1vuhN7W6mpRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACszxJ9tPhfUv7J3fbfsz+Ts+9u2nGPf0rTopNXVhp2dzyKy+LOm/wDCKRaNdaTqF5qX2YWrwMoZZmxtOTndz9M1JL4as9N+H2ix67r/APwjurWKyzRSRyfvFEjElQoIZuCBwfWvVhBEJjMIkEpGC+0biPrWfq/hzSNf8n+2LCG7MJzGZByv4jt7dKb116sS0suiPJ/BHgfWtd0WbUbbxZqWm21xcyEIgcG4HQyHEg5PTv0616P4a8C6R4adriFZLy/fl726O+Q/Q9vw59Sa6GGGK3hSG3jSKKMBURFAVR6ADpT6d+wvUgvbyDTrGa8u2ZYIELyMqFiFHU4AJNeb2Gpw+P8A4lWmpaLbzRWOlW8qSXzLtMjOpCqPpkkZ569K9PpkUMcEeyCNI067UUAfpS66j6WPPbb4XX81zGviHxbqGq6fG4f7G5YLJg5G7Lnj8PxFd7fWz3em3FrDO9s80TRpNHw0ZIwGHuOtWKKHqrB1uebQfC3U77dF4p8W6hqVnk4tlkcBj2YlmPT0x+NQD4NSTQraah4rv7mxhB+z22whYmxwQC5HHsBn2r1CigDzdPhZq0g8nUfHWrXNoRteBS67l9OZGH6VevdUg8GeIvDXh+3uE0/RjDL5jy4w5A+UFiOPmOSeOTXdVla/4a0rxNZLa6zaidEO5GBKsh9QRzRdhZGT401G1uvC88dj4otdImbDrcLOMsBztBU5545GT7GuG8MfD6/8Y6Bbax4g8R6mZWDG0V2ZzCd3DgsxJBxnAx9a6/T/AIS+E9PuRMbKS6ZTlVuZSyj/AICMA/jmu0VVRAiKFVRgADAAoSS1C7OY8HeDZPDMt7dX+qzarf3pUSXMwIO1RhRyST+fpXI6z4dPiz4satZ3WoXFlPa2cUunzRH/AFX3cnGRnknoR1r1auNvLGYfGLTb2CFzE2mSJPIFO0YY4yemckUbyXz/ACYbRf8AXVGFH8JNThna8g8a38F/NxcXCI2ZR2GRID27k10fhjwHDoGotql9qd3q+ptGY/tN0xO1fQAkn8ya6yinewbmR4p8PxeKPDtxpU8rQebgpKoyUYHIOO/TpXCQ29t8NLw6z4w1u81i/mha3tF8p2wgIJAZiQD04JHU9a9SpksMU6hZo0kAO4B1BwfWp22Hvucb8L9Pnt9AvL+4tfsQ1S8e6itsY8uM42jH+eMUzXPhN4e1vUrrUHNzb3FxuZvKkGzef4sEdc84ziu4opuzErnmtv8ACnVFiS1ufHOqSWKqENtGGQbP7ozIQBj2rvdH0m00LSLfTdOQpb267VBOSe5JPqSSau0U7isFFFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFZ9xr2m2uuW2jz3QS/ukLww7GO4DOTkDA6Hqe1AGhRRRQAUUUUAFFFFABRUdxcwWkDT3c0cESDLSSOFVfqTWLpnjTQtZ1ptL0m9F5cJGZHMSEooBA+90PUdM0b6Ab1FFFABRRRQAUU13WONnc4VQST6Cs/TvEOlatpDapY3qPYoWDTuDGq7eudwHHvQBpUUyGaO4hSaCRZYpFDI6NlWB6EEdRT6ACiqV5rOm6fdRW19fW9vNKrOiSyBSyqMk89hVSLxXodxe2Npb6jHLNqCM9ssYZhIBnJyBgYwepHSgNjYooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACio/tMH2oW3nR+eU3iLeN23OM464z3qlpOv6Zrn2n+yroXH2WUxTYRl2t6cgZ+ooA0aKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDl/G/i6bwhZ2d2mmyXlvJNtuHXgRJ659STxnjiuf124huvip4M1SzYSQ3cEmx8dVKkj9Hpdbk+IurTahoqaLpg064Z4lu5GHEROA33zzj/Z/CrMvg29t/EPg2O0Qy2WjQuJ7gsBzgY468n0ohum+/6O4S2a8v1Ol8W6td6F4VvtT0+3S4nt494RyduMjJOOuBzj2qXw1qx1zwxp+psFD3MCu4ToG6MB+Oa4rUL/AOJOp3N7pC6DpsVrNvh+1OTtEbZG775zx7H6VlWeh/EnQ9Gn8M6bbWc+nuXSO+MqhkRuu35wR1P8JIycUls/wG90epanqlppGlXGo30my2t1LOw59sD3zxVi3njuraK4gbfFKgdGHdSMg15LB4e+IDeHf+EQn0zShpeDH9tdwSF3btww+c55Hy5r1Gzsn0vQYbKzIke1thFEZOAxVcDP1xT6Ni6pGJ8QPEl/4V8M/wBo6baxTuJlRzLnbGp74GM84HXvWnqaXes+F3/sW/8AsNxcwq8NztztyAf1HGe2c1wN5/wsbxfZT6JqmjadptpPhZrls/KAc/KN7Z6dh+IqhNoHxKv/AA2nha4tbOOwjAT7WZl3Oi8qpIYnHAH3QemaXRj6ot/EnSNRhbRdT1dG1zRrCJUvY0YxszH70hCnjPHI6Y967/wzb6GNFt7rw3aW8FpcRhlaGMKWH+0epI6HNcTDP8U3sV0x9B0iODyhCZZGUjbjGSBIe3+z+Fa+hg+ANO8P+GpsXl3qE8gZ1fakf8TEccgZAA4z7Va6ru9PmT2/rY7eqmqapaaNpk+oajKIbaBdzsRn8AO5PSoPEF1qdnoNzPoVmt7fouYoXOAxzznkZwMnGea8ne58d/E7S1UWWnW9la3BZjygklQfcZWZievoBzyajfRFebPTfC/jHSfF1tNLpMkm6FsSRSrtdc9DjJ4NX9ZOpDRrr+wxCdQ8s+QJ/u7vf/PWuP8AA2ieIF8Valr3iTT7XTZLiBYBBbEbZCCPnwGPp6960brxrBp/xCfRNTuLeys1shKks7bPMkLdNxOAMZ/Gm1su4lfV9jethdyaLHBqrQfb5Lc+asR+UtjBxnnGSPzrhfhzDp8vwhuI9aRGsA85nD9NoOSf0p82o2mrfGfSZdE1EXyR2UqXKwtviiXBwdw45JGfoKxtP8O/EHR9Ju/DNrpmm3Wl3DuPtM8gOFbqQA4Pv90nNLV3fdfqPay7Nfken6A+nSeHrF9ERY7BoVMCqMYXH8/X3rJ174gaD4c1qDTNSnkE8oBYom5YQehc9vwzVvS7D/hFPBUVqrfaDp9qxJxjewBY/rXktlpPjDW9HutWtrCw1iPxGpE7S7Q9sVYquCWGMYyMZHA4qpfE7Cj8Kuet69a6Ats2ua5aW8y2cDfvnQMQhHIHrnOB9feuMubTTrX4leCTosMcNi9pMYVQY+UozZ/8e+tUhpXxJufD58LXumaZJYeX9n+2zyBmCDo3D54wMfLngVqeJfCfiCyPhm98KJDeXOiQeQY5WC7xtAzyQMHB4yDzQrJ36X/zE9Ytdbf5f8E6LxL490PwpeQWuqzSedMN2yFNxRc43N6D9faugt7iK6to7i2kWSGVQ6OpyGUjIIrx6fw58QWudR1W50jTb241iI289s7qTAnQbSWwO3Rj0ya9O8KaVNonhPTtNunDzW8IVyDkZ6kD6Zx+FC21G99DW3AMASMnoPWlrh75NXsfFeu+Jryz/wBD07TGj08F1bzD95jgHI5HfHFSWfjjRNS8DLcanr1pa3M1oROIpQskblcHamd2QelTf3b/ANdf8h21t/XT/M7JZY2jEiupQ9GB4/OkWaJpniWRDIgBdAwyoPTI7ZxXhek6P4613wnpUFjaQHS7GQ3Vo8zqpnIYkBgW9c4yAOetbVppvxM0vxBd6/baTp8tzqagXFt5y7I9vA48wc4HZj1quthdD06x1ux1LUb+ys5vMn091ScY+6SM/j3H1FP1eTUItIuX0aKKa+WMmCOZsKzehP8A+r6iub8DeHdU0271XV9ejtYL7VZEd7e1+5Htz7nkkk9T9afdeNYNP+IT6Jqdxb2VmtkJUlnbZ5khbpuJwBjP40mtl/WwJ7vodDpkt2+nWv8Aa6wxX7xBpooWyobvjPbkUyTW7GLX4dGeb/TpoWnSPH8IOOv5/ka818T6veX/AMTNPuvAF1Fq19BaOssAcNAq55+bIHOeeeoFbXh3Q/E2p+M4PEni2zsdPltIGhjitTlpM5GWO5hgZPemtdfX9Qemnp+h0U1joEPja3vZvLXXLi3ZIQWO50XqcdM44z6Z9K5v4YxfZtW8W2wACx6o2OPdv8Kg8Vmwuvir4YfSrgS6rHMUuUifdshGSd2OhwW/A1teC9Dv9L1vxNeX8Hkpf35eAbwdyAthuOmd3elHv5P80Eu3p+TOuooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArI8ReH4/EVnBby3l1aCGdJt1tJtLbT0P+eDzWvRQByUvw/t5dNv7NtX1Tbe3gumf7R8y4P3R7f4D0rq408uNUBZgoAyxyT9TTqKOlgCiiigArm/GfhBfFdpbeVeyWF9ZyGS2uYxkoT1HBB7DkHjFdJRS3A82h8BeM7r9xq3jecWvQi33b3Hpnj+td1omi2Xh/SYdO02MpBF3Y5ZierE9yav0VVxBWH4i8G6H4p8ttZs/NliG1JUco6j0yOo9jW5RSGZGgeFdG8MwvHotktv5n+sfJZ3+rEk/h0rXoooAa6LJGyOMqwIIPcVxXwqD2/hi8sHyRY6jPAn0BB/mTXb1BZ2Nrp8bx2UEcCPI0jhBjczHJY+5oWjB6qxPRRRQAUUUUAI6LIjJIoZWGGVhkEelcgPhV4PF99q/srJzu8ozP5ef93P6dPauwoo63DyGxxpFGscSKiIAqqowFA6ACsnxVoza94cubKOa4ikI3p5Evls7LyFz6E8VsUUnqC0OS8B6Lf2Vrc6nrP2qK+1BgZLaa4MixBeBj3PvnsK0fEXg3Q/FPltrNn5ssQ2pKjlHUemR1Hsa3KKb1BaGJo/hDRdAsZ7bRrT7J9oUrJMjkyHj++ckY7elZmnfD20sJrB5NT1C7SziliMM02UlEhOcj05PHfj0rrqKAOf8P8AgjQfDFzLcaRZeXPKMGR3Lsq/3RnoK6CiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACis7Sdf0zXRcnSbpbkW0vlSsoOA3sT1HuOK43xifFOleAtcur3WFMq3SPayWamJooS4G3I57+/1PZN2Gld2PQ6Ky7DUobfwnaajqNyEiWzjllnlPqgJJrQt7iG7t47i2lSWGRQySIchgehBqmrNolO6uSUUUUhhRRWToVtrlu19/b99b3Ye4LWohi2eXH2B/wAn6nsAa1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWDrXjbw94evhZ6xqItrgoJAhidvlJIByqkdjW9Wbqfh3RtZnjm1XTLW7liGEeaIMQPT6e1LUDynwh410Hw34x13fPJDouoyefazmB8ZBOQFAzjkjp/DU02oXGr+BPHN9JcvdafPcq1nM6sisNw4UNyABtH4V6ncaFpF3bwwXelWU8MAxFHJboyxj0UEcfhU0um2U+n/YJrSB7TAH2dox5eAcgbemKGvdt5WHf3r+dzh7jxJ4Ui8G2GgeLbvyTPpsDSReXIeNowQVB5yM0fCq4Sz8LyRT3eLGTUJItMe5IRpk7YB9Tngd811974d0XUZY5L/SbK5eJQiNLbqxVR0HI6e1cv8QbXUrGfQdZ0TTjexaRM7SWcIwSrKACAB2APQcZquZczb6/5kqOiS6f5HYanqdno+mzX+pTiC2hGZJCCcc46Dk8ntXm3jj4paPdeG5LPwzqMkt3csEeSOGRDDH1ZgWA5xxx6064+JEniKzfTofA97qDyja8EwzGD7nb2Pfj8K6DwF4Jh8OaEv8AaNlaHUZmd5GWMMYlb/lmHPJAHv3NTZu99ir223OI8H+NdF8Ia5Npo1ua+0GeISxTyQvut5e6lcZ59hjp712Hw61G61a88RXzXMl3p899us5mRlDDGCFDcgAbR+FdGvhbw+sDQDQ9O8pn3mP7Im0t64x1rShhit4Vit40ijQYVEUKqj0AFVfuTYfRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRXMD4jeFmv3shqgNwsnlhFgkbe2cYXC/Nz6V09HS4dbBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAGRnHf0qnJq+nxatHpcl5Ct9KhkS3LfMyjvj/AD0PpXAvONC+PP8ApF1mHVrMKoeTPlt2X25Tgf7VdJLqfh+4+IKaY1mk2sR2jE3BRf3aH+DJOSTnpjoT6mhXaTXW/wCFweja9DFuPiHqmr3U1r4H8PTal5blDe3B2QZHp0yP+BA+1dhoQ1UaNAfEBhOoHJlEA+Rck4A+gwK89exk+GfjayOlz79D1m4EMlkzZaFzwCo6kDPX04PY16lQvhuD+KwUUV514q8W6/P4iu9K8GPag6Vb/aLxptpMhHJjUH0HXp9R3Vx2PRaKyvDWtDxB4ZsdV8vyjcxbmTsrA4I+mQaXUNXRfDF7qmkul75VvJJEYWDq7KDwCOvIpy929+go+9a3U1KqardyWGjXt3CgeS3geVVboSqkgH8q81+GNjpWoX8eux+I7m612RGN9bSOAGB7bSMkA45BI4HSugm8W/2jr3iTw3cWhgFrYu8TtkNKNvzH6fMMe1KaaVutmONm/I2PBeuXPiPwjZ6repFHPPv3LCCFGGI4ySe3rW7XAeAdastF+D9rqN7LiC1WTzNuC2fMbCgepyOPetHxF4wmtvhx/wAJHosG5pUjdFlwfLViOWAPXHYVc7JsmF2kA8S3h+Kx8OyQW4s1s/Pjk2HzC2B3zjHXtXXV508vm/HDSLhVKG50beyntnfx+gr0RmVRlyFGccnFLovn+bHu9PL8kIkscu7y3V9rFW2nOCOx96dXJXTaD8NNKnvI4ZlS/vF3qGLEux9+gAyfwrI8V+OtesNcvbfw5ptvd2ekxJLqEsp5wwzhfmHb0Bqbodju9Ru2sdNuLqO3kumhjZxDEMtIQOg96i0XUZNW0W1v5rOWyedA5t5vvJWD4j1fW7nwtZah4Tazh+0os7zXkiqEQrkD5uMnPX2rmfDvxQ1/UbsWMvhr+0ZUlEUl1p8hMS5OMkgMMd87sVSWrj1JbVkzsPHXiC68MeE7jVLCKKWaJ0ULMCV5YDJwQe/rW3Yztc6fbzyABpYldgvQEgGuV+K6hvhpqZIzt8oj6+YtM1zxNc6D4b8Nz6dEk8V3NbwyvwQEKjIHufWlHVP1S+8cuno/wO0qvdX9rZ29xPcTIiW0Zkm55RcE5I/A1j+NvEjeF/Dj3sKI1xJIsEPmnCK7fxMfQAE/hXDeAo4L3xV4o0fV9QtdYOoQxyyz27Dy5uPn2lfQvjj0pau6Q9FqzVHjvxN4j/5Ezwy4t2+7faidiEeoGRn8CfpXXaheX+k+D7i9lEVxf2tmZX4wjyKmT6cZBrivC63fgbx2vhNrr7ZpV+jzWeWy8DAEkEduh9jwfWu811BL4d1FG6Nayg/98GiXwXQR+OzKng/WbjxD4SsNUvEjjmuUYusQIUYYjjJJ7etbVeW6B4nl8LfBHTtTt7Q3TrK0ZU52qDK2ScdBxj6kV6ZZ3Ud7YwXUBzHPGsiH2IyP51ct3YiL0VyaiikZgilmICgZJJ6VJRU0/V9P1UzjTbyG5NvJ5cvlNnY3oauVy/hbW/DlzpeqalotullaRXLm4kKqvmMACXwCePTOPpSHx7psngW48TQpItvHuWOOUqGdwdoGATjJ/Tmk3ZXH1sdPI2yNmCs5UE7V6n2FZnhzWZte0n7bcabcaa3mMghuPvEA4z/n3+tcd4U8V+Jf+ElsrDxSLWWDWLZrmze2x+6wM7OOvHrntzW/4L8XnxUuprNam0msboxGI53BP4Sffgg/Sqtr/XexN/6+R09FFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVzvjDwZZ+MrO3hvLme2a3cvG8JHcYIIPWuioo3DY4Ffg34X/ALKNo/2t5WcObvzR5v0HG3Htioj8FPC5s1hEmoBw24ziZd5Hp93bj8M16HRQBxvh/wCFvhvw7fpewRz3VzEd0b3UgbYfUAADP1FZnh/x3Zadr3iCy8Vak9tdLqD+QlwWKLEBhQvYevbOc816LWRq/hTQtdlEuraXb3MoGPMZcPj03DBxRrcNLHlvj8aJ458Racnh3UrjUNRd1ga3hQmJIskl9xGBjPJ5/Cunf4LeGGs44Y5L+ORGJM4mG9wex+Xbj6AV2Wl6FpWiRsmk6fb2gb7xijALfU9T+NaFGiVkF23dmbFosFl4ZOjabmCFbdoIjnJXIIzn1yc15tovjHXvBWkw6BqnhG8uHtMxxzQFtsoySMfKQevUH8K9boo1vcNLWPI7Czv38Rf8JtceE5dItbGNiLK0XM90zAjcVO3gZyTgH61teEodR8U+LrvxTrGmNp9p9k+xWtvKDukUnJY5Az37d/avQqKNA1PKNa+HXgbw9qNlLqUmp7b25EUVsjbkyexwu7H45rPsdD+HFmset51W5txffZUgmTKeZnI4Cgle/J9iM8V7K0aOVLorFTuXIzg+opPIiC7REm3dvxtGN2c5+uec0LQHr/XqZTeG7OTxdH4id5TdR232aOPI2KuSc4xnPJ71i/Eq01abR9PvNEt2u5NPvo7p7ZQSZAuccDk89hXZUUvT+tbh6/10PJdR1vxF8SLVNCh8Ly6ZbSSqbm7uSzCMKcnaSq4PHuapfFCLwleapJFb/bZvEnywCC2UhWbACl9y4PGPu9eK9nqE2dsbsXRt4jcBdom2DeB6buuKdkHmed6R8FdAit7aXVHvZ7jy1M8JmAj345A2qDjPvXoVjYWmmWUdpp9vHbW8Ywsca4A/z61YoptiSKeraVaa3pNxp2oxmS3uF2uoOD1yCD6ggGuAtfBngzwT4r0tZTf3V9eSEWgnw6RsP4vlUeo65x1969LpGRWZWZQWU5UkdO3FJaO43qrFbUtMstYsHstTtkubeT70bjj6+x9647Uvg74Uv2jMMV1YCNduLWb73ud4bmu7ooA5jwz8PtB8KXBudOhkkuiCv2i4fcwB7DAAH4DNdDeWy3ljPbOzIs0bRll6gEYyPfmpqKHrowWmqPKtbe9stI/4V74Y0G/kDL5TX12o2bGbJcEcEcnk4x6ZrttUhudD+H1zBpZZriy08pCyjnKpjI9+M1v0Undxa6sasmn2OF8MfEbw2fDFit/rYW7igVZxdFi5cD5jk/e57jNcPYeDdG8bfEG9k06+1C80go01xdlQhEzH7gZl5/IcfnXqVz4D8LXd2bmfQ7Qyk5JCbQT7gcGtq0s7awtlt7G3it4U+7HEgVR+AqtHLmZOqXKjzDxP8NfBGgWP9qahJqdvbIyRmK3kD7mPHdSeep5HtSaN4A8B67r98un/ANpN9gkUS20jFIjnsCV3Y4PcH8K9UeNJU2yIrrkHDDI45oWNEZmRVUucsQMbjjGTSQ2ecTeFtG+Gk517TdN1XVZjujiiRldYN3rgZAPTPzfrWt8PdN1If2rr2t232O71icSi2xgxooIXI9ee/NdnRQgeoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVXv7+20vT5r2/lENtAu+SQgnaPoOaALFFV9P1C21TT4b6wl822nXfG+0jcPoeasUbAFFFFABRRWfrOu6b4fs0utYuRbQvIIlYozZY5wMKCexoA0KKAcjI6UdOtABRUcFxDdQrNazRzRN9142DKfoRTY721lvJbWK5ie4hAaSFXBdAehI6jNAE1FFFABRRRQAUVzninxfH4bCRrYy3czruB3rDCgzxvlY7Vzg4HJ4rN8DeML3xVqV958tj5Nui4itFkbYWJ+87ABjwfujFC12B6bna0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBHcStDbSypG0rIhYRp1cgdB7mvPo/Fq+Nfh94jtrq0NlqNnbSie2bPGASCM89RjHYiuh8X33iqwS0fwlpttqG4sLhZzgr02kfMvv61gaX4a1+W08Sa1rltbxatqtk0EdnakbRhCBk5IyTjufrUPWMvRlLRr1NTwVdy2vwo0+6ht3uZYbNmSCMfNIVJwo9zirXgjxhH4v0iSZoPs15bP5dzbk/cbsR7Hn8iK522i8c+FvCmh6foOj2l40cDC6SZwTG5YkDO9RjB7ZrZ8D+H9T06fVNY8QLbw6jqsqvJb233IgoOB1PJyc8n61q9ZSf9bma0ikddXJ+BfFl54m/taLU7aK1ubC7MXlR5+Ve2c9TkHnj6VD4r1fxvp+sRxeGdEtL+ykjGJJCdyvk5B+cYHTt+NctbaH8RtA1y41zTbPTru51Ubru1DgRxNnjq65I9QT1PXrUrct7FnVfibqOj+KL64is21Hw5FOtqZVTaY5QvzBW/i5z1/MVJ8StWsfEfwth1XSpRNAt3G4JGCh5BBHYjNc5/wAIh8QbeNJP7Ntpbb7eb86as67Fl9T82SvsGNbc/gjXj8Nb6xNpF/aWp6iLp7WGRQluCw4BJxxjsfzoS0V/L9P+CGnN9/6/8A7bU/GugaFeW1jquoJBczIpCbWbaD0LEDCj607xZ4m0bw7pStrrM0F5mIRRruMgI549MHr715r8QvDer6TJq+opYaff6deQxK11ckeda7FCgJlhgk+gOeK0NPPxI1bRrG1bRtHitvs6LFeXSq7bNowxBduSMZ+X8KPiTJj7tjrPCeueDLXR4bLw9qdnFACdsMs2yQseuQ+GJq7Yp4ei8bailjDGuttAkl0yg5KE8ewPQnHXIrz3UvhZqejSabqmgw2+salFOZrqObbFEzcFdqAqAoOeM+nbiur8H6BrZ8SXnibxRBaWd9cwC3FtacjAI+Zjk88AcE093cNl/Xc6bXNcsfDuky6jqkvl28eAcDJYnoAO5qDw34n0zxVppvdJlZkVtkiOu14z6EVynxC1C91LWrDwzoulW2o3igX7famIRApIHG4A98g5HPT0z/C2keNNI1TxBqT6LZWtxc2waG3jdRDLMDxwH443dxyamPVv+rf0ymtkjpfG3iy88L3ejCG2ie0vLoRXM0mT5a5HAAxyQScn06VreJNP1PUdNSLR9V/suZZkd5tgbcgPK8/5OMdDXnmqaf8AEHx7pjWGraXp+lW8becshyGd1Bwo+ZiOvXA/pUOp6R8TfEdja2mpWNlAmnssyHzVzcuvTdhyCfwUU1tr3/D+uguug/x7YHT/AB7baz4ssjqnh50WFSjMPs5x1IB9cnHQ59sV6jpdpp1pYxjR7e3gtZFDoLdAqsCODx1rzy9X4neI9Pm0nUtF0eytrlDHJMzhto9eJG5/Cu/0HS/7E8P2WmiUzfZYVjMhH3sDrTWkbCe5oUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHGax8OLfXvEQv9V1fULiyD+YNPeTMat6D0HsB+NdkqhVCqAFAwAB0paKNlYN3cKKKKAOI1tDa/GDw3dKP+Pu1nt2/4CC39a7eoJbG1mvYLyWBHuLcMIpWGSgbrj0zip6Ftb+twe9wooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD/2Q==" alt=""></div> text/html 2019-08-21T17:52:02+01:00 elmfarhang.mihanblog.com امیر حسین خانی منوچهری دامغانی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2432 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>خیزید و خز آرید که هنگام خزان است</strong><br><strong>باد خنک از جانب خوارزم وزان است</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است</strong><br><strong>گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>دهقان به تعجب سر انگشت گزان است</strong><br><strong>کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید</strong><br><strong>نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>نزدیک رز آید در رز را بگشاید</strong><br><strong>تا دختر رز را چه به کارست و چه شاید</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید</strong><br><strong>الا همه آبستن و الا همه بیمار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>دهقان چو درآید و فراوان نگردشان</strong><br><strong>تیغی بکشد تیز و گلو باز بردشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>وانگه به تبنگوی کش اندر سپردشان</strong><br><strong>ورزانکه نگنجند بدو درفشردشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>بر پشت نهدشان و سوی خانه بردشان</strong><br><strong>وز پشت فرو گیرد و برهم نهد انبار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>آنگه به یکی چرخشت اندر فکندشان</strong><br><strong>بر پشت لگد بیست هزاران بزندشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>رگها ببردشان ستخوانها شکندشان</strong><br><strong>پشت و سر و پهلوی به هم درشکندشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>از بند شبانروزی بیرون نهلدشان</strong><br><strong>تا خون برود از تنشان پاک به یکبار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>آنگاه بیارد رگشان و ستخوانشان</strong><br><strong>جایی فکند دور و نگردد نگرانشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>خونشان همه بردارد و بردارد جانشان</strong><br><strong>وندر فکند باز به زندان گرانشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>سه ماه شمرده نبرد نام و نشانشان</strong><br><strong>داند که بدان خون نبود مرد گرفتار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان</strong><br><strong>پیش آید و بردارد مهر از در زندان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>چون در نگرد باز به زندانی و زندان</strong><br><strong>صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>گل بیند چندان و سمن بیند چندان</strong><br><strong>چندانکه به گلزار ندیده است و سمن زار</strong></font></b></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><br><font size="4"><span dir="LTR"><img style="border: none;" title="عکس طبیعت درخت ابر تپه" src="https://setare.com/files/fa/news/1396/8/1/97146_936.jpg" alt="عکس طبیعت درخت ابر تپه" class="img-responsive-news"></span></font></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><font size="4"> </font> </font></span> text/html 2019-08-16T16:05:50+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی انواع اختلال شخصیت: http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2431 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">بدبین(پارانویید)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">این افراد دارای شک و بی اعتمادی غیر منطقی هستند و حالت تدافعی و حساسیت بیش از حدی نسبت به دیگران دارند. </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">منزوی(اسكیزویید)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">از نظر هیجانی سرد هستند. در برقراری ارتباط با دیگران مشكل دارند. گوشه گیر ، خجالتی، خرافاتی و از نظر اجتماعی منزوی هستند. </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">وسواسی:</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">كمال گرا، دارای عادت خشک&nbsp; و مردد بوده و نیازهای طبیعی خود را مهار می کند</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">نمایشی(هیستریک)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">وابسته، فاقد بلوغ فكری، زود رنج، عاطل و باطل، دائم خواستار تشویق و توجه دیگران بوده و با ظواهر یا رفتار خود با دیگران ارتباط برقرار می كنند(جلب توجه می كنند). </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">خودشیفته(نارسیستیک) </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دارای یک حس خودباوری بیش از حد بوده و شیفته قدرت هستند. نسبت به دیگران بی علاقه هستند. خواستار توجه دیگران بوده و احساس می كنند كه سزاوار توجه ویژه هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">دوری گزین(اجتنابی) </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ترس و واكنش بیش از معمول نسبت به رد شدن، اعتماد به نفس پایین، از نظر اجتماعی گوشه گیر و وابسته هستند.</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">وابسته: </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">غیرفعال، بیش از حد پذیرای نظرات دیگران، ناتوان در تصمیم گیری و فاقد اطمینان هستند. بی تفاوت، مهاجم، سرسخت، بدخلق و قهركننده، ترسان از صاحب اختیار بودن و سهل انگار هستند. همیشه كارها را به تعویق انداخته، استدلالی بوده و به سختی از دیگران كمک پذیرفته یا عقاید خود را كنار می گذارند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">ضداجتماعی:</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">خودپسند، بی عاطفه، بی نظم و بی قاعده، تحریك پذیر و بی پروا هستند. از تجارب، درس عبرت نمی گیرند و در تحصیل و كار ناموفق هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">مرزی: </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">تحریک پذیر، دارای شخصیت ناپایدار و تغییر شخصیتی هستند. احساسات خود از جمله خشم، ترس و احساس گناه را نابجا بروز می دهند. نمی توانند خود را كنترل كنند. مشكلات هویتی دارند. ممكن است اقدام به خودزنی كنند(ایجاد جراحت یا سوزاندن قسمتی از بدن برای كاهش تنش خود) و گاهی دست به خودكشی می زنند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کانال تلگرامی انجمن به نقل از خانم مینویی</span></p> text/html 2019-08-16T14:54:27+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی اطلس تاریخی استان قزوین به عنوان کتاب کمک درسی از سوی هیئت داوران قرار گرفت. http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2430 <div>اطلس تاریخی استان قزوین به عنوان کتاب کمک درسی از سوی هیئت داوران قرار گرفت.<span style="text-align: center;">-</span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;">​</div><span tabindex="-1" contenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_focused cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="0" role="region" aria-label="ابزارک اطلس تاریخی استان قزوین تصویر"><img alt="اطلس تاریخی استان قزوین" src="http://s4.picofile.com/file/8369772776/0.PNG" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fs4.picofile.com%2Ffile%2F8369772776%2F0.PNG%22%2C%22alt%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%22%2C%22width%22%3A%22632%22%2C%22height%22%3A%22500%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-saved-src="http://s4.picofile.com/file/8369772776/0.PNG" width="632" height="500"><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: url(&quot;http://blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png&quot;) rgba(220, 220, 220, 0.5); top: -15px; left: 0px; display: block;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" width="15" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" height="15" role="presentation" draggable="true"></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span><span data-cke-copybin-end="1"><div style="text-align: center;">​</div></span><div>-لینک منبع:</div><div><a href="http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86">http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86</a></div></div> text/html 2019-08-11T22:40:56+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نمونه سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2427 <div style="text-align: center;">-<span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center;">نمونه سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8333448718/1608501.jpg" alt="نمونه سوالات مصاحبه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="box-sizing: border-box;"></div><div>-</div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">نمونه&nbsp;<a data-cke-saved-href="http://s5.picofile.com/file/8369409068/elmfarhang.pdf.html" href="http://s5.picofile.com/file/8369409068/elmfarhang.pdf.html" style="">سوالات مصاحبه و گزینش را اینجا دانلود کنید.</a></font></div><div style="text-align: center;">لینک کمکی:</div><div style="text-align: center;"><a data-cke-saved-href="http://s5.picofile.com/d/8369409068/5e883b1e-1d4f-41aa-8f84-b8f6f6dbb343/elmfarhang.pdf" href="http://s5.picofile.com/d/8369409068/5e883b1e-1d4f-41aa-8f84-b8f6f6dbb343/elmfarhang.pdf">http://s5.picofile.com/d/8369409068/5e883b1e-1d4f-41aa-8f84-b8f6f6dbb343/elmfarhang.pdf</a></div><div style="text-align: center;">با تشکر از دوست خوبم حمیدرضا فصیحی رامندی در گردآوری سوالات</div><div style="text-align: center;">امکان دریافت راهنمایی از دانشجویان سال بالایی دانشگاه فرهنگیان-</div><div style="text-align: center;">لطفا سوالات خود را از قسمت نظرات بپرسید&nbsp;</div><div style="text-align: center;">سوالات نهایتا ظرف 2 روز پاسخ داده می شوند.</div><div style="text-align: center;"><br></div>