منوی اصلی
دانشگاه فرهنگیان قزوین
انجمن علم فرهنگ(تربیت معلم قزوین)
 • 1) یک مهارت جدید یاد بگیرید: به جای اینکه به کارهایی بچسپید که هیچ وقت درآنها پیشرفت نمی کنید.

  2) دیدگاه خود را تغییر دهید:به مشکلات به دید یک موهبت پنهان بنگرید.

  3) گریه کنید:طبق گفته ویلیام فری دوم متخصص شیمی حیات درمرکزپزشکی رامست در مینیاپلیس با گریه کردن احساس منفی را از خود دورکنید و مواد شیمیایی مضری را که نتیجه استرس در بدن تولید می شوند را دوربریزید.

  4)نگرانی تان را فورا به یک عمل مثبت تبدیل کنید: برای موقعیت های شغلی جدید چندجا زنگ بزنید برای یک کارداوطلبانه به گروه های اجتماعی بپیوندید.

  آخرین ویرایش: جمعه 23 مهر 1395 16:05
  ارسال دیدگاه
 • آسانترین راه آشنایی،یک سلام است ولی گرم وصمیمی.

  آسانترین راه قدردانی،یک تشکرساده است ولی خالصانه.

  آسانترین راه عذرخواهی عدم تکراراشتباه قبلی است.

  آسانترین راه ابرازعشق،به زبان آوردن آن است.

  آسانترین راه رسیدن به هدف،خط مستقیم است.

  آسانترین راه پول درآوردن این است که درهرکاری رعایت انصاف راداشته باشی.

  آسانترین راه مقابله با مشکلات روبه رو شدن با انهاست نه فرار.

  آسانترین راه رسیدن به آرامش این است که سالم وبی غل وغش زندگی کنی.

  آسانترین بحث،بحث درباره ی چیزهای خوب وامیدوارکننده است.

  آسانترین راه راحت بودن آن است که خودت را همان طور که هستی بپذیری ودر همه حال

  خودت باشی وراه خوشبخت زیستن آن است که همان طورکه برای خودت ارزش قایل

  هستی برای دیگران هم ارزش قایل باشی.

  آخرین ویرایش: شنبه 23 مرداد 1395 14:04
  ارسال دیدگاه
 • رنگ مشکی معانی زیادی دارد.

  اگربه همه ی معانی وعلت استفاده ازرنگ مشکی در دیگرکشورها نگاهی بیندازیم ،دیگربرچسب غم وافسردگی به چادر مشکی نمیزنیم.

  1)  مشکی رنگ تقدس است.به همین دلیل ردای کشیش ها،راهبه ها به رنگ مشکی است.

  2) مشکی رنگ دانایی است.به همین دلیل جهت دانا نشان دادن قاضی ها،وکیل ها در جهان غرب

  همچنان از رنگ مشکی یا سرمه ای سیرکه به مشکی میزند استفاده می کنند.

  لباس وکلاه فارغ التحصیلان بیشتر رشته ها نیز مشکی است.

  3) مشکی رنگ اقتدارو بزرگی وبرتری است.به همین دلیل در ورزش های رزمی کمربند مشکی به

  عنوان بالاترین درجه در نظر گرفته می شود.

  4) مشکی رنگ هیبت وعظمت است .به همین دلیل رنگ سنک های کعبه ورنگ پرده ی آن مشکی

  می باشد تا عظمت ان بیشتر نمایان شود.

  5) مشکی رنگ نجابت وشرافت است ولذا یک زن مسلمان با استفاده ازرنگ مشکی برای چادر

  وحجاب برترخود اقتدار، دانایی،تقدس،هیبت وعظمت ،نجابت وشرافت به ارمغان می آورد.

  رنگ مشکی کاهش دهنده ی میل جنسی وجذابیت های جنسی است به همین دلیل سالها خانم ها به این

  نتیجه رسیده اندمشکی بهترین گذینه برای حفظ امنیت وآرامش آنها درجامعه است رنگ مشکی بدجورتیر

   شیطان رابه زمین میزند مشکی افسردگی می آورد اما نه برای زنان بلکه برای چشم های هرزه و

  تنوع طلب خیابانی !!!!

  آخرین ویرایش: شنبه 23 مرداد 1395 14:02
  ارسال دیدگاه
 • متوسط انسانها در تمام زندگی خویش اصلا تفکر نمی کنند. فعالیت ذهنی این انسانها تنها تکرار کلیشه هاست.(منکن)

  کتابها برای باور کردن نوشته نشده اند بلکه نوشته شده اند تا در معرض پرسش گری قرار گیرند.(امبرتو اکو)

  محال است بدون شناخت راه درست،یک راه نادرست را تشخیص داد.(گرجیف)

  ازگذشته بیاموز

  درحال زندگی کن

  به فردا امید وار باش

  چیزی که مهم است اینکه هرگز پرسش گری را متوقف نکنید.(انیشتین)
  آخرین ویرایش: شنبه 9 مرداد 1395 00:39
  ارسال دیدگاه


 •  این تکنیک ساده برای بهبود تصمیم گیری وبه اولویت بندی بهتر امورکمک می کند

  این تکنیک را سوزی ولچ ارایه کرده است

  برای اینکه تصمیم بهتری بگیریم بهتر است چارچوب زمانی خود را تغییر دهیم در این صورت ما می توانیم

  نیازها،ترس ها،تمابلات وموضوعاتی که بدان آگاهی نداریم

  را در مقاطع گوناگون ببینیم این تکنیک کمک می کند تا اهداف وارزش های عمیق تر خود را شناسایی کنید

  چگونگی استفاده از تکنیک 10-10-10  در تصمیم گیری:

   

  در ادامه مطلب

  آخرین ویرایش: شنبه 2 مرداد 1395 14:41
  ارسال دیدگاه
 • قرن ششم .پ.م (آغاز فلسفه ی غرب با اندیشه های تالس ملطی)

  پایان قرن ششم .پ.م (مرگ فیثاغورث)

  399 پ.م (سقراط در آتن به مرگ محکوم می شود)

  387 پ.م (افلاطون آکادمی خودرا که نخستین دانشکده به حساب می آید تاسیس میکند)

  335 پ.م (ارسطو مدرسه ی لیسه ئوم را در آتن بنیان گذاردکه رقیب آکادمی می شود)

  324 م (امپراطور کنستانتین پایتخت امپراطوری روم رابه شهر بیزانس منتقل میکند)

  آخرین ویرایش: شنبه 2 مرداد 1395 01:30
  ارسال دیدگاه
 • روش عبادت را بایداز قرآن وعترت آموخت.آنگونه که آدرس هر خانه را باید از صاحب آن خانه گرفت .


  آیات قرآن واحادیث معصومین ،بهترین عبادت را کدام می دانند وچه اوصافی برای آن می شمارند؟

  جواب را باید از آیات قرآن وعترت دریافت.پس مروری به کلمات اولیای دین می کنیم.
  آخرین ویرایش: سه شنبه 8 تیر 1395 23:50
  ارسال دیدگاه