سیدمحمّد دبیرسیاقی (زادهٔ ۴ اسفند ۱۲۹۸ خورشیدی[۲] در قزوین، درگذشتهٔ سحرگاه ۱۶ مهر ۱۳۹۷)[۳] پژوهشگر، نویسنده، شاعر، مدرس ادبیات فارسی و مصحح متون کهن پارسی است. وی در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی مشغول بکار بوده و مصحح بسیاری از متن‌های کهن فارسی است.[۴][۵][۶] دبیرسیاقی تاکنون نزدیک به ۸۰ متن ادبی و تاریخی را تصحیح و منتشر کرده‌است،[۷][۸][۹] که از میان آن‌ها می‌توان شاهنامه فردوسی، دیوان منوچهری، نزهةالقلوب، فرهنگ سُروری و سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و تصحیح لغت فرس اسدی طوسی را نام برد.[۱۰] او میان سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۴ در گردآوری لغت‌نامه با علی‌اکبر دهخدا همکاری داشت. از آن پس همکاری او با مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی تا ۱۳۵۹ - که کار این اثر به پایان رسید- پی گرفته شد.[۱۱] کار بزرگی که استاد دبیرسیاقی در دست داشت، نوشته لغت‌نامه فارسی است که تاکنون برخی از مجلدهای آن چاپ شده‌است.

کتاب‌شناسی

برخی از تصحیح و تالیف‌های محمد دبیرسیاقی

آثار تصحیح شده دبیرسیاقی با عنوان به کوشش دبیرسیاقی منتشر شده‌است. برخی از تالیف‌ها و تصحیح‌های استاد در زیر آمده‌است:

برخی مقاله‌ها و شعرهای دبیرسیاقی

 • جشن سده-(نشریه انجمن ایران‌شناسی) شماره۲-سال۱۳۲۴-محمد دبیرسیاقی از جمله نویسندگان مجموعه جشن سده بوده‌اند. این مجموعه در سال ۱۳۹۳ توسط نشر بلور، به صورت کتاب منتشر می‌شود.[۲۶][۲۷]
 • عدالت اسمعیل سامانی (شعر)-مجله جلوه-تیر ۱۳۲۴ - شماره۱(ص۳۱)
 • خورشید و باد (شعر)-مجله جلوه-مهر۱۳۲۴شماره۴(ص۱۹۴)
 • بهار مازندران (شعر)-مجله جلوه-آذر۱۳۲۴شماره۶(ص۲۸۷)
 • رکوب الکوسج یا کوسه برنشسته-مجله جلوه-بهمن۱۳۲۴- شماره۷و۸(۷صفحه-از۳۴۷تا۳۵۳)
 • جولاهه و دانشمند-مجله جلوه-بهمن۱۳۲۴شماره۷و۸(ص۴۲۴)
 • نوروز و بهار (شعر)-مجله جلوه-اسفند ۱۳۲۴-فروردین ۱۳۲۵-شماره۹و۱۰(ص۴۴۹)
 • بهمنجنه-مجله جلوه-اسفند ۱۳۲۴-فروردین۱۳۲۵ شماره۹و۱۰(۵صفحه-از۴۵۳تا۴۵۷)
 • برزیگر و شاعر (شعر)-مجله جلوه-اردیبهشت ۱۳۲۵ شماره۱۱(۲صفحه-از۵۶۹تا۵۷۰)
 • حمزة بن عبدالله خارجی یا (حمزه پسر آذرک شاری) و افسانه رموز حمزه-مجله جلوه-مهر ۱۳۲۵شماره۱۴(۳صفحه-از۱۱۰تا۱۱۲)
 • عقاب (شعر)- مجله جلوه-آبان و آذر ۱۳۲۵ شماره۱۵و۱۶(۲صفحه-از۱۹۲تا۱۹۳)
 • تقریظ-دینکرد- مجله جلوه-آبان و آذر ۱۳۲۵شماره۱۵و۱۶(۲صفحه-از۱۹۳تا۱۹۴)
 • حمزة بن عبدالله خارجی و کتاب رموز حمزه(۲)-مجله جلوه-آبان و آذر۱۳۲۵شماره۱۵و۱۶(۴صفحه-از۱۴۰تا۱۴۳)
 • با بنفشه فروش (شعر)-مجله جلوه-بهمن و اسفند۱۳۲۵-شماره۱۸و۱۹(ص۲۸۶)
 • حمزة بن عبدالله خارجی و کتاب رموز حمزه(۳)-مجله جلوه-بهمن و اسفند۱۳۲۵شماره۱۸و۱۹(۵صفحه-از۳۷۷تا۳۸۱)
 • سرو کاشمر-مجله دانشنامه-خرداد۱۳۲۶شماره۱(۱۹صفحه-۱۸۵تا۲۰۳)
 • حمزة ابن عبدالله خارجی و کتاب رموز حمزه(۴)-مجله جلوه-خرداد۱۳۲۶شماره۱۰(۶صفحه-از۵۲۵تا۵۳۰)
 • صبح و شام- مجله دانشنامه-خرداد۱۳۲۶شماره۱(۵صفحه-از۶۳تا۶۷)
 • بیداد و هوس- مجله دانشنامه-آبان۱۳۲۶شماره۲ (۸ صفحه-۴۲ تا۴۹)
 • انصاف بزرگان ما- مجله جلوه- فروردین -۱۳۲۶شماره۲۰(۵صفحه-از۳۹۶تا۴۰۰)
 • جامه سپید در مراسم سوگواری-مجله پشوتن-شماره ۵۵ سال اول
 • کتاب صورت شاهان ساسانی-مجله پشوتن-آبان۱۳۲۷شماره۸
 • تحقیقات ادبی:لبیبی و اشعار او(۱)-مجله مهر-مرداد۱۳۳۱شماره۸۷(۳صفحه-از۳۱۰تا۳۱۲)
 • رودکی و سندبادنامه (شعر)-مجله یغما-مهر ۱۳۳۴شماره۸۷(۵صفحه-۳۲۰تا۳۲۴)
 • رودکی و سندبادنامه (شعر)-مجله یغما-سال هشتم-آذر۱۳۳۴شماره۹(پیاپی۸۹)(۴صفحه-از۴۱۳تا۴۱۶)
 • رودکی و سندبادنامه (تکمله)-مجله یغماسال نهم تیر۱۳۳۵شماره۴(پیاپی۹۶)(۲صفحه-از۱۵۷تا۱۵۸)
 • یادی از دهخدا در اولین سالگرد مرگ استاد-مجله یغما-۱۳۳۶شماره۱۰۵(۴صفحه-از۱۲ تا۱۵)
 • بخیل-ظریف-مجله یغما-مرداد ۱۳۳۷شماره۱۲۱(صفحه۲۰۸)
 • شاه داعی شیرازی- مجله ایران‌آباد-آبان ۱۳۳۹-شماره ۸
 • سفرنامه حاج نجم‌الملک (نجم‌الدوله)-مجله ایران‌آباد-اسفند۱۳۳۹شماره۱۲
 • پدید آمد از فرّ او کان زر-مجله آینده-سال هفدهم
 • فرهنگ منظومه-مجله یغما- =بهمن ۱۳۴۰شماره۱۶۳(۳صفحه-از۴۹۹تا۵۰۱)
 • مرگ مینورسکی-مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران-سال چهاردهم ۱۳۴۶ شماره۵و۶(پیاپی۵۷و۵۸)
 • احمد اطمعه-(دربارهٔ مجمع‌الفرس، فرهنگ سُروری) مجله یغما-مرداد۱۳۴۶-شماره۵(پیاپی۲۲۹)(۴صفحه-از۲۴۸تا۲۵۱)
 • بیم سجود/تقدیم به روان پاک استاد مرحوم علی اکبر دهخدا-مجله یغما-شهریور ۱۳۴۶-شماره۲۳۰(۱صفحه-از۳۱۷تا۳۱۷)
 • زندگی سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه-مجله آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)-۱۳۴۶ شماره۱۹۷و۱۹۸(۳صفحه-از۱۰۱تا۱۰۳)
 • نقش نام آدم و حوا-مجله یغما-فروردین۱۳۴۷شماره۲۳۵(تکرار شماره)(ص۳۲)
 • دربارهٔ سال درگذشت سعدی-مجله وحید-اردیبهشت۱۳۵۰شماره۸۹(۵صفحه-از۱۹۰تا۱۹۴)
 • لطیفه- مجله یغما ۱۳۵۰شماره۳(پیاپی۲۷۳)(ص۱۶۲)
 • حاصل مسابقه (شعر)-مجله وحید-دی ۱۳۵۰شماره۹۷(۴صفحه-از۱۴۳۲تا۱۴۳۵)
 • هم‌شکل حاکم - دزد و بینوا-مجله وحید-فروردین ۱۳۵۱شماره۱۰۰(۱صفحه-ص۱۰)
 • کفش طلحک (اشعار)-مجله وحید-خرداد ۱۳۵۱شماره۱۰۲(۲صفحه-از۲۶۳تا۲۶۴)
 • رودکی… آن تیره چشم شاعر روشن بین-مجله نگین-مرداد۱۳۵۲شماره۹۹(۳صفحه از۶۴تا۶۶)
 • مقدمه یک نسخه (دربارهٔ جمع‌آوری مقالات عباس آشتیانی است)-مجله یغما-۱۳۵۳ شماره یک (پیاپی۳۰۷)(۳صفحه-از۱۷تا۱۹)
 • بسحاق اطعمه-احمد اطعمه-مجله یغما-آبان۱۳۵۴شماره۳۲۶(۲صفحه-از۴۹۶تا۴۹۷)
 • سر حق (اشعار)-مجله یغما-خرداد۱۳۵۵شماره۳۳۳(۱صفحه-از۱۶۵تا۱۶۵)
 • دربارهٔ تصحیح شاهنامه-نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد مجله جستارهای ادبی-سال دوازدهم- تابستان۱۳۵۵(شماره ۴۶ ISC (۱۱صفحه-از۳۲۰تا۳۳۰)
 • خوانندگان و ما-مجله هنر و مردم-دی۱۳۵۵شماره۱۷۱(۲صفحه-از۹۱تا۹۲)
 • کنج-مجله یغما-اسفند۱۳۵۶شماره۱۲(پیاپی۳۵۴)(۵صفحه-از۷۴۱تا۷۴۵)
 • احتجاجات و سؤالات و توضیحات-مجله یغما-اردیبهشت۱۳۵۷شماره۳۵۶(۴صفحه-از۱۲۲تا۱۲۵)
 • احتجاجات و سؤالات و توضیحات-مجله یغما-مهر ۱۳۵۷شماره۳۶۱(۳صفحه-از۴۴۲تا۴۴۴)
 • پرواز-مجله یغما-بهمن۱۳۵۷شماره۳۶۵(۲صفحه-از۶۵۳ تا۶۵۴)
 • سیزده ره صد هزار-مجله یغما-بهمن۱۳۵۷شماره۳۶۵(۲صفحه-از۶۹۵تا۶۹۶)
 • امثال و حکم دهخدا-مجله آینده سال پنجم پاییز۱۳۵۸شماره۷و۸و۹
 • نامه دخو قزوینی و دخو گیلانی-مجله آینده-سال ششم-مهر و آبان۱۳۵۹شماره۷و۸
 • سابقه کتاب لغت در فارسی و منظومه جامع‌اللغات-مجله آینده-سال هفتم فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۰شماره۱و۲
 • حسین‌قلی‌خانی-مجله آینده-سال هشتم آذر۱۳۶۱شماره۹
 • اصالت ابیاتی از شاهنامه فردوسی که در نسخه‌های قدیم نیست-مجله جستارهای ادبی- پاییز و زمستان ۱۳۶۹شماره‌های۹۰و۹۱ ISC (۱۷صفحه-از۳۶۷تا۳۸۳)
 • یاد و یادبودها: وسواس و دقت علمی عباس اقبال-مجله کلک-بهمن و اسفند ۱۳۶۹شماره۱۱و۱۲(۵صفحه-از۳۳۲تا۳۳۶)
 • مزاری از خاندان برهانان قزوین در چین و کتیبه آن-مجله وقف میراث جاویدان-بهار ۱۳۷۳-شماره۵(۴صفحه-از۹۴تا۹۷)
 • عالم ربانی حاج ملاعبدالوهاب قزوینی (اولین متولی موقوفات مسجدالنبی قزوین)-مجله وقف میراث جاویدان-تابستان ۱۳۷۳شماره۶(۹صفحه-از۳۶تا۴۴)
 • چند سند وقفی مربوط به قزوین-مجله وقف میراث جاویدان-پاییز و زمستان۱۳۷۴ شماره۱۱و۱۲(۱۲صفحه-از۷۰تا۸۱)
 • چوگان-مجله نامه فرهنگستان ۳/۲-پاییز۱۳۷۵شماره(۷ ۴)ISC (از ص۱۲۶تا۱۲۹)
 • نامه رسیده-مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی- خرداد و تیر۱۳۷۶شماره۱۱۷و۱۱۸(از۱۷۷تا۱۷۷)
 • نامه‌ها-نویسنده: مایل هروی-با همکاری فروغ نجیب و جلال متینی-مجله نامه فرهنگستان- تابستان ۱۳۷۶(شماره ۱۰ ۶)ISC(از صفحه۱۹۱تا۱۹۶)
 • هر دم ازین کاروان همسفران می‌روند-مجله بخارا-آذر۱۳۷۷شماره۳(۴صفحه-از۴۵۶تا۴۵۹)
 • سید و خندان، چگونه «سید خندان» شد؟ -مجله بخارا- -مهر۱۳۷۸شماره۸ (۳صفحه-۳۶۵تا۳۶۷)
 • وقف نامه دو قنات صدرآباد و کاظم‌آباد و دکان‌های پیرامون باغ نظامیه تهران-مجله وقف میراث جاویدان-زمستان۱۳۷۸-شماره۲۸(۸صفحه-از۲۹تا۳۶)
 • مجلس شورای کبرای دولتی (مقالات)-نقد و بررسی کتاب فرزان(۱۰)-بخارا-فروردین۱۳۷۹شماره۱۱(۱۳صفحه-از ۳۰۶تا۳۱۸)
 • وین، دیر، دین-مجله نامه فرهنگستان-تابستان۱۳۷۹(شماره۱۵ ISC (۸(صفحه۸۸-تا۹۵)
 • وصفی از کاخ‌های صاحبقرانیه-مجله نامه انجمن-بهار۱۳۸۰شماره۱(۵صفحه-از۶۶تا۷۰)
 • سفرنامه حکمت(۱)-مجله نامه انجمن-پاییز ۱۳۸۰شماره ۳(۲۳صفحه -از۱۰۵تا۱۲۷)
 • سفرنامه حکمت(۲)-مجله نامه انجمن-زمستان ۱۳۸۰شماره۴(۱۸صفحه-از۶۹تا۸۶)
 • شاهنامه پژوهی و تدوین شاهنامه- مجله فرهنگ اصفهان-۱۳۸۰-ویژه همایش شاهنامه پژوهی
 • اشعار فردوسی در خردنامه و مواضع آن‌ها در شاهنامه-مجله نامه انجمن-بهار۱۳۸۱ - شماره۵(۱۵صفحه-از۴تا۱۸)
 • نامه‌ها- مجله نامه فرهنگستان-تابستان۱۳۸۲-شماره(۱۵۲۱)ISC -صفحه۲۹۶تا۳۱۰)
 • نقد و رد افسانه‌ها دربارهٔ فردوسی و شاهنامه-مجله نامه انجمن-بهار۱۳۸۳ شماره۱۳(۱۷صفحه-از۵۴تا۷۰)
 • سردر عالی قاپوی قزوین یا آیینه عبرت-مجله نامه انجمن-تابستان ۱۳۸۳ شماره۱۴(۱۳ صفحه-از ۱۳۹تا۱۵۱)
 • موقوفات انیس الدوله- مجله وقف میراث جاویدان-تابستان ۱۳۸۴ - شماره ۵۰ (۱۴ صفحه - از ۲۰ تا ۳۳)
 • کتابچه املاک وقفی و خالصه و اربابی ایران-مجله وقف میراث جاویدان-زمستان ۱۳۸۵شماره۵۶(۸صفحه-از۲۵تا۳۲)
 • جستار: سرنگون، سرنگونسار، نگونسار، نگوسار-مجله گزارش میراث-مهر-دی۱۳۹۰ شماره‌های۴۷و۴۸(۶صفحه-از۵تا۱۰)
 • دربارهٔ نامه ابوالفضل خطیبی-مجله گزارش میراث-بهمن و اسفند۱۳۹۰شماره ۴۹(۲صفحه-از۵۰تا۵۱)
 • جستار: طرف بستن، طرف بربستن، طرف برداشتن- مجله گزارش میراث-بهمن و اسفند ۱۳۹۰شماره۴۹(۵صفحه-از۴تا۸)
 • هیچ نهادی دلسوز قواعد زبان فارسی نیست (مصاحبه)-مجله گزارش میراث-تیر۱۳۹۱ دوره دوم-ضمیمه شماره۲(ص۸۵)
 • یادداشت‌هایی دربارهٔ برنامه‌های رادیو و تلویزیون-مجله گزارش میراث-دوره دوم، سال ششم، شمارهٔ سوم و چهارم، مرداد ـ آبان‌ماه ۱۳۹۱(ص۱۲۰و۱۲۱)[۲۸][۲۹]

آثار منتشر شده در دهه ۲۰

 • دیوان منوچهری-اثر منوچهری دامغانی-به کوشش محمد دبیر سیاقی(۱۳۲۶)-چاپخانه پاکت‌چی

آثار منتشر شده در دهه ۳۰

 • تذکرةالملوک - ترجمه مسعود رجب‌نیا - سازمان اداری حکومت صفوی به کوشش محمد دبیرسیاقی (۱۳۳۲) بی نا- چاپ دوم ۱۳۶۸ انتشارات امیرکبیر
 • ترجمان القرآن-اثر علی بن محمد جرجانی-فارسی عربی-به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی(۱۳۳۳)
 • دیوان فرّخی- اثر حکیمفرخی سیستانی-به کوشش محمد دبیرسیاقی(۱۳۳۵)-شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکاء
 • فرهنگ آنندراج در هفت جلد به کوشش محمد دبیرسیاقی فرهنگ جامع فارسی (۱۳۳۵)-تجدید چاپ در سال (۱۳۶۳)
 • زراتشت‌نامه اثر زرتشت بهرام پژدو شاعر قرن هفتم قمری- به کوشش محمد دبیرسیاقی(۱۳۳۶) کتابخانه طهوری
 • جامع‌التواریخ - ت‍واری‍خ آل‌ب‍وی‍ه و آل‌س‍ام‍ان - ب‍ا م‍ق‍دم‍ه و ح‍واش‍ی و ف‍ه‍ارس ب‍ه ک‍وش‍ش م‍ح‍م‍د دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی (۱۳۳۸)- ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی ف‍روغ‍ی
 • مجمع‌الفرس سُروری کاشانی- اثر محمدقاسم بن حاجی محمدکاشانی- کتاب فرهنگ لغت در سه جلد - به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی (۱۳۳۸)
 • کلیات شاه داعی شیرازی - دو جلد - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی (۱۳۳۹)

آثار منتشر شده در دهه ۴۰

 • سفرنامه خوزستان-اثر عبدالغفار نجم‌الملک(عبدالغفار نجم‌الدوله)- به کوشش محمد دبیرسیاقی(۱۳۴۱)-چاپخانه علمی
 • دیوان دقیقی(دقیقی و اشعار او)-اثر محمدبن‌احمد دقیقی-گردآورنده محمد دبیرسیاقی(۱۳۴۲)- مؤسسه مطبوعاتی علمی[۳۰]
 • مشتی از خروار یا نمونه نثرهای بجامانده فارسی- شرحی در شناساندن هر اثر و نویسندهٔ آن به انضمام شرح لغات و ترکیبات و فهارس نمونهٔ آثار قرن پنجم هجری در سه جلد شامل نمونه نثرهای قرن چهار و پنج و شش ه‍.ق نویسنده محمد دبیرسیاقی(۱۳۴۵)
 • دستور زبان فارسی-(راهنمای آموزشی)-نویسنده محمد دبیرسیاقی(۱۳۴۵)چ‍اپ‍خ‍ان‍ه ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی-چاپ چهارم (۱۳۴۸)انتشارات زوار
 • تاریخ ایران عباس اقبال آشتیانی، با حواشی و تجدیدنظر و فهرست‌ها به کوشش محمد دبیرسیاقی(۱۳۴۶)
 • گزیدهٔ تاریخ بیهقی-نوشته ابوالفضل محمدبن‌حسین بیهقی-به کوشش محمد دبیرسیاقی-(۱۳۴۸)-انتشارات کتاب‌های جیبی-چاپ چهارم ۱۳۶۳ انتشارات امیرکبیر
 • کشف‌الابیات شاهنامه فردوسی جلد نخست(۱۳۴۸)و جلد دوم(۱۳۵۰)انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی-(۱۳۷۸)نشر مدبر[۳۱]

آثار منتشر شده در دهه ۵۰

 • پیشاهنگان شعر فارسی (۱۳۵۱) - چاپ دوم ۱۳۵۶ انتشارات امیرکبیر
 • فهرست الفبایی لغات فارسی با معادل عربی به ضمیمه (۱۳۵۴)
 • گنج بازیافته-اثر محمد دبیرسیاقی- ج. ۱، شامل احوال و اشعار لبیبی، ابوشکور بلخی، دقیقی، ابوحنیفه اسکافی، غضائری رازی، ابوالطیب مصعبی-(۱۳۵۴)-نشر اشرفی
 • گزیدهٔ امثال و حکم دهخدا (۱۳۵۷) - چاپ چهارم (۱۳۶۶) نشر قطره
 • مقالات دهخدا(۱) - (چرند پرند، مجمع‌الامثال دخو، هذیان‌های من و یاداشت‌های پراکنده) - نوشته علامه علی اکبر دهخدا - به کوشش محمد دبیرسیاقی - چاپ نخست (۱۳۵۸)
 • خاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا (۱۳۵۹)

آثار منتشر شده در دهه ۶۰

 • شروع تألیف لغت‌نامهٔ فارسی حرف آ، دیوان دهخدا (۱۳۶۰)
 • شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی ۵ جلد-انتشارات علی اکبر علمی- چاپ سوم خرداد ۱۳۶۱
 • مخلص‌اللغات اثر حسن خطیب کرمانی - به اهتمام محمد دبیرسیاقی و غلامحسین یوسفی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتشارات علمی و فرهنگی چاپ نخست (۱۳۶۱)
 • غیاث‌اللغات اثر غیاث الدین محمد رامپوری - فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت به کوشش منصور ثروت - تصحیح و تحقیق سید محمد دبیرسیاقی-(۱۳۶۲)چاپ نخست انتشارات امیرکبیر
 • دیوان عنصری-اثر عنصری بلخی به‌کوشش محمد دبیرسیاقی(۱۳۶۳)-کتابخانه سنایی
 • مقالات دهخدا(۲) چاپ نخست (چرند و پرند، مجمع‌الامثال دخو، هذیان‌های من، یادداشت‌های پراکنده)- نوشته علامه علی اکبر دهخدا- به کوشش محمد دبیرسیاقی(۱۳۶۴)
 • لغت‌نامه فارسی(۱۳۶۵) - انتشارات دانشگاه تهران
 • نمونه‌های نظم و نثر فارسی - با همکاری حسین بحرالعلومی و فرزام‌پور (۱۳۶۵)
 • لغت‌نامه فارسی- بخش ا، آ، آیینه هوش - نویسنده سید محمد دبیرسیاقی -

بررسی‌کنندگان: سید جعفر شهیدی – سعید نجفی اسدالهی – حسن احمدی گیوی – داریوش آشوری – عباس دیوشلی – رسول شایسته – حسن انوری – یداله شکری انتشارات دانشگاه تهران - چاپ نخست آبان ۱۳۶۵

 • گزیده امثال و حکم- اثر علامه علی اکبر دهخدا - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی-انتشارات تیراژه - چاپ چهارم بهار ۱۳۶۶
 • دیوان دهخدا - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی - انتشارات تیراژه - چاپ چهارم ۱۳۶۶(با تجدید نظر)- چاپ ششم (۱۳۷۷) تیراژه
 • سفرنامه مکه - نوشته حاج مهدیقلی هدایت (مخبر السلطنه) - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی - انتشارات تیراژه - چاپ نخست ۱۳۶۸
 • داستان بهرام چوبینه - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی-انتشارات مهتاب، سعدی و بوستان - چاپ نخست(۱۳۶۹)
 • رگِ رگی از آبِ شیرین و آبِ شور - مجموعه اشعار محمد دبیرسیاقی - چاپ نخست (۱۳۶۹)
 • سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی مروزی - با حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام تاریخی و جغرافیایی و لغات - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی -انتشارات زوار - چاپ سوم زمستان ۱۳۶۹-چاپ دهم ۱۳۸۹
 • مجموعهٔ مقالات عباس اقبال آشتیانی - گردآوری و تدوین- بخش نخست (۱۳۶۹) انتشارات دنیای کتاب - انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (۱۳۸۱) ۵ جلد

آثار منتشر شده در دهه ۷۰

 • ره‌آورد سفر - گزیده سفرنامه ناصرخسرو - تصحیح و توضیح سید محمد دبیرسیاقی -انتشارات سخن - چاپ نخست پاییز ۱۳۷۰
 • زندگی‌نامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی - انتشارات علمی- چاپ نخست ۱۳۷۰
 • داستان‌های چینی و داستان‌های امثال چینی - گردآوری و ترجمه جان خون‌نین و لئو بائوزین - به کوشش سید محمد دبیرسیاقی - انتشارات آرا- چاپ نخست پاییز (۱۳۷۱)
 • گفتارهای آموزنده و دلاویز(گزیده مقالات معاصران) - گردآورنده سید محمد دبیرسیاقی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - چاپ نخست ۱۳۷۴
 • معانی و بیان - تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر- گردآورنده سید محمد دبیرسیاقی - چاپ نخست (۱۳۷۵)
 • الادیان - در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی-نویسنده ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی- به کوشش سید محمد دبیرسیاقی - تصحیح عباس اقبال آشتیانی و محمدتقی دانش‌پژوه - انتشارات روزنه-چاپ نخست بهار ۱۳۷۶شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 • دیوان لغات الترک -ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبایی سید محمد دبیرسیاقی- انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تهران - چاپ نخست ۱۳۷۵[۳۲]
 • پنجاه لطیفه از عبید زاکانی قزوینی - به ضمیمه گلچینی از سروده‌های دبیرسیاقی(۱۳۷۷)
 • پادشاهی خسروپرویز - داستان‌های نامورنامه باستان (۲۵) - (۱۳۷۹) - نشر قطره
 • ره‌آورد حکمت - دوره دو جلدی - شرح مسافرت‌ها و سفرنامه‌های میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی (بخش نخست)-به کوشش سید محمد دبیرسیاقی - انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - چاپ نخست (۱۳۷۹)
 • گلچینی از دیوان ناجی قزوینی-اثر باقرناجی قزوینی (قرن ۱۳)-به کوشش محمد دبیرسیاقی-(۱۳۷۹)نشر حدیث امروز

آثار منتشر شده در دهه ۸۰

 • کتابچهٔ سرشماری شهر قزوین بر مبنای تعلیمات نوین - جلد اول دوره ۱۲۸۱ تا ۱۳۲۰ - نویسندگان محمد دبیرسیاقی و ابراهیم صفاری(۱۳۸۰) - نشر حدیث امروز
 • برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر (۱۳۸۰) نشر قطره
 • تاریخچه فرهنگ و مدارس سرزمین قزوین بر مبنای تعلیمات نوین-جلد اول:دوره ۱۲۸۱ تا ۱۳۲۰-(۱۳۸۰)- نشر حدیث امروز
 • سیر تاریخی بنای شهر قزوین(از آغاز تا سال ۱۳۲۰ هجری شمسی با فهرست و نقشه‌ها و تصاویر)-تالیف محمد دبیرسیاقی (۱۳۸۱)-سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین
 • ره‌آغاز حکمت -دو جلد-یادداشت‌ها و شرح زندگانی علی‌اصغر حکمت(۱۳۸۳)انتشارات خجسته
 • تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (۱۳۲۰تا ۱۳۲۲ شمسی) دربارهٔ تاریخ ادبیات ایران - ۱۳۸۵ انتشارات خجسته[۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰]
 • کلمات قصار و ابیات آبدار-تألیف حبیب‌اله قاجار- با مقدمه و اهتمام سید محمد دبیرسیاقی-چاپ نخست ۱۳۸۸ انتشارات حدیث امروز
 • سبدی پر میوه، انبانی پر دانه و طبقی پر صیفی نوشته محمد دبیرسیاقی(۱۳۸۸)و(۱۳۹۰)
 • آغوشی پر ریحان، دامنی پر گل- اثر محمد دبیرسیاقی(۱۳۹۰)

پانویس