محمد رحمانی چهارشنبه 21 شهریور 1397 15:50 نظرات ()

برگزاری بیست و هشتمین دوره جشنواره فرهنگی، هنری و اجتماعی کشوری در تهران

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید رجائی قزوین بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی و اجتماعی در تهران برگزار گردید.

این جشنواره از تاریخ 06/14 لغایت 97/06/16 در پردیس نسیبه تهران برگزار گردید؛ و دانشجومعلمان سراسر کشور با یکدیگر رقابت داشتند.

بحمد الله پردیس شهید رجائی قزوین در جشنواره خوش درخشید.


مقام های پردیس مذکور در جشنواره بیست و هشتم: در رشته الگوی برتر تدریس قرآن کریم آقای محمد مسگری حائز مقام دوم کشوری، در رشته تئاتر صحنه مقام سوم کشوری، رشته سرود مقام سوم کشوری، رشته دعا و مناجات خوانی دانشجومعلم رضا اصفهانی مقام چهارم کشوری، رشته خط تحریری سیامک کشاورزی مقام پنجم کشوری، رشته تولید نرم افزار عباس وصالی مقام چهارم کشوری و هیات های مذهبی مقام چهارم کشوری را کسب کردند.

در مجموع تعداد 32 نفر از دانشجومعلمان این پردیس موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی از دکتر خنیفر ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان شدند.

از دانشجو معلم مصطفی اکبری  مسئول گروه تئاتر، و دانشجومعلم امیر حسن رحمانی مسئول گروه سرود و دانشجومعلم علیرضا نائیج دبیر هیات مذهبی پردیس تقدیر و تشکر می گردد.

جا دارد از توجهات مدیریت امور پردیس های استان قزوین به مسائل متعدد فرهنگی و بویژه جشنواره مذکور تقدیر و تشکر نمائیم.