محمد رحمانی چهارشنبه 21 شهریور 1397 15:46 نظرات ()

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397جهت اطلاع دانشجومعلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان قزوین