در پردیس شهید رجایی با حضور اساتید هردو پردیس برگزارشد:

کارگروه کارورزی مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان قزوین در سال تحصیلی 97-96

کارگروه  کارورزی مدیریت امور پردیس های  دانشگاه فرهنگیان استان قزوین در سال تحصیلی 97-96 در پردیس شهید رجایی  با حضور اساتید هردو پردیس برگزارشد .

در ابتدای این جلسه  دکتر یوسفی مدیر امور پردیس های استان  ضمن عرض خیر  مقدم و تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان درخصوص اهمیت درس کارورزی و ضرورت توجه اساتید  به این درس مطالبی را بیان نمودند .سپس استاد کلهر درباره کلیات درس کارورزی  ،نحوه کار و ارائه نمونه فعالیت های انجام شده به بحث و بررسی و تبادل تجربه با اساتید پرداختند