به نقل از کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین :    تجمع اعتراض آمیز نسبت به اقدامات خصمانه شیطان_بزرگ آمریکا امروز در دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار گردید.

دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ

-
دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ