محمد رحمانی چهارشنبه 19 مهر 1396 20:05 نظرات ()

دومین جلسه شورای پژوهشی روز سه شنبه مورخ 96/07/18 با حضور ریاست امور پردیس های استانی جناب آقای دکتر نصرت اله یوسفی و ریاست پردیس شهید رجایی جناب آقای دکتر معصومی، معاونین دانشگاه، اساتید و کارشناسان پژوهش در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.

ابتدا ریاست مجموعه در مورد اهمیت و جایگاه پژوهش نکاتی را مطرح و سپس به شرح مسائل مربوط به همایش هفته پژوهش پرداختند.

همایش بزرگداشت هفته پژوهش روز یکشنبه مورخ 26/9/96 برگزار خواهد شد .

در ادامه اساتید محترم موضوعات و محورهای پژوهشی و کاربردی راجع به همایش ارائه کردند.

از جمله محورهای پژوهشی که مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت:

  • آسیب مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی به آموزش پرورش و دانش آموزان
  • تقویت روابط اولیا و مربیان مدرسه. راهکارهایی جهت جلب همکاری والدین در امور مربوط به دانش آموزان.
  • آموزش پرورش بانکداری( مزایا و معایب شیوه های آموزشی و تدریس در مدارس و چگونگی افزایش مشارکت دانش آموزان در مدارس)

از دیگر موضوعات جلسه، اطلاع رسانی در باب محورهای پژوهشی، موضوعات مرتبط با نیازهای دانشجومعلمان و دانش آموزان بود همچنین اساتید بزرگوار نشست هایی با دانشجومعلمان با موضوعات متنوع از جمله نشست حافظ و شاهنامه خوانی خواهند داشت.

موضوع دیگری که در جلسه به آن پرداخته شد برگزاری جشنواره روش تدریس برتر بود که روش های تدریس دانشجو معلمان کارورز مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برترین روشهای تدریس معرفی گردد.