معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد: شیوه نامه نحوه برگزاری برنامه های  هفته پژوهش سال 1396 (با ذکر جزییات نحوه انتخاب پژوهشگران در سطوح مختلف، موعدهای زمانی مهم) برگزار شد.

این معاونت افزود: انتظار می رود با تشکیل ستاد هفته پژوهش، اطلاع رسانی لازم افراد ذینفع، رعایت موعدهای زمانی اعلام شده، بگونه ای برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم برنامه ریزی شود.

شایان ذکر است اعضای محترم هیات علمی که متقاضی شرکت در رقابت کشوری جشنواره انتخاب پژوهشگران و فناوران وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هستند به شرط داشتن حداقل امتیاز 100 از مقالات علمی – پژوهشی و همایشها، می توانند جداگانه مدارک خود را منطبق با دستورالعمل مربوط که به پیوست ارسال شده است حداکثر تا تاریخ     20 / 7 / 96 به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمیاند.