به اطلاع دانشجو معلمان عزیز می رساند شبکه اجتماعی شمیم به آدرس Shamim.cfu.ac.ir  راه اندازی و در مرحله بهره برداری آزمایشی می باشد.

 لذا از دانشجو معلمان فعال درخواست می شود با ورود به این شبکه، ما را از نظرات و پیشنهادات خود در زمینه بکارگیری بهینه این بستر ارتباطی بهره مند نمایید.

مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان به 3 نفر از دانشجویان با بالاترین کارکرد در شبکه ،همچنین 3 پیشنهاد برتر در زمینه بهبود عملکرد شبکه ،تا تاریخ 10/8/96 جوایزی (کارت هدیه به مبلغ 2000000 ریال) اهدا خواهد نمود.