اولین دوره ی انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجومعلمان پردیس شهید رجایی قزوین مورخ 17/06/1396 با نظارت سرپرست محترم پردیس شهید رجایی قزوین جناب آقای دکتر علی مدد معصومی، با اجرای کارشناس مسئول فرهنگی پردیس جناب آقای دکتر علی رجبی و مسئول محترم نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان قزوین حجت الاسلام والمسلمین مهدی شعبانی در ساختمان آموزشی پردیس برگزار گردید.

در پایان، شمارش آرا توسط معاونت آموزشی پردیس دکتر ستار زارعی، کارشناس مسئول فرهنگی  و مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب آقای مهندس مرتضی کریمی انجام شد.

اعضای شورای مذکور به شرح زیر انتخاب شدند:

علی تقی زاده: 24 رای
سجاد پوررحمتی: 17 رای
سبحان محمدپور: 14 رای
فرزاد احمدی: 10 رای
علی اکبر چراغعلی زاده: 6 رای

احمدرضا حسین خانی و شایان رزقی نیز اعضای علی البدل انتخاب شدند.