اطلاعیه
به نقل از کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین کانون تربیت بدنی در جهت گسترش فعالیت های ورزشی دانشجو معلمان اقدام به عضو گیری از دانشجویان مینماید
شورای کانون
سعید فتحی - مهرداد طارمی (فوتسال)
علیرضا فلاح نژاد
 علیرضا محمدرضا لو(والیبال )
جواد تبرکی- ایمان موسوی (دارت)
امیر محمد شکوری (شطرنج)
حسن اینانلو (ورزش همگانی)
جواد عاصم آبادی(ورزش رزمی)
دبیر کانون ‌‌‌‌‌: طاها ایمان زاده
برای عضویت در هر یک از بخش ها وفعالیت در کانون به آقای امیر محمد شکوری خوابگاه ۲ مراجعه کنید