اطلاعیه
به اطلاع دانشجومعلمان پردیس  بنت_الهدی_صدر می رساند :

به نقل از کانال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین روز یکشنبه مورخه  1396/7/23 ساعت 10تا12 جلسه صمیمانه پرسش و پاسخ با ریاست محترم امور پردیس های استان جناب آقای دکتر یوسفی در محل نمازخانه پردیس شهید رجایی برگزار می گردد.

لذا از شما دانشجومعلم گرامی دعوت میشود در این جلسه شرکت نمایید.