علم فرهنگ دوشنبه 30 مرداد 1396 20:04 نظرات ()

دانشجویان ورودی 1392 دانشگاه فرهنگیان قزوین با کوله بار هایی از خاطرات رفتند.

عکس های جشن در ادامه مطلب:دانشگاه فرهنگیان قزوین-جشن دانش آموختگی

محمد رحمانی-دانشگاه فرهنگیان قزوین-جشن دانش آموختگی

دانشگاه فرهنگیان قزوین-جشن دانش آموختگی

دانشگاه فرهنگیان قزوین

دانشگاه فرهنگیان قزوین

دانشگاه فرهنگیان قزوین