دانشگاه فرهنگیان قزوین
انجمن پارسیان( دبیران ادبیات) 
لینک دوستان

نام پروژه :: نظام آموزشی غنانظام آموزشی غنا
حجم فایل :: ۸۱۴  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزشی
فرمت :pdf
صفحات ::۱۴۴
ناشر: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار

قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:

ملاحظات تاریخ ی ۶
ملاحظات جغرافیای ی ۸
ملاحظات سیاس ی ۸
ملاحظات اقتصاد ی ۹
ملاحظات علم ی ۱۰
جمعی ت ۱۲
ارتباطا ت ۱۳
تاریخچه آموزش ی ۱۴
سیاستهای آموزش ی ۲۱
سیاستگذاری دراز مدت آموزش ی ۲۶
سطوح آموزش ی ۲۶
تعداد موسسات ومراکز آموزش ی ۲۹
آموزش پیش دبستان ی ۳۰
طرح های آموزش ی ۳۰
طرح نگاهی به کودکا ن ۳۰
طرح مراقبتهای بهداشتی وپزشکی کودکا ن ۳۱
آموزش پیش دانشگاه ی ۳۲
ساختار آموزش ی ۳۲
برنامه های آموزش ی ۳۳
آموزش ابتدای ی ۳۶
اهداف آموزشی ۳۶
آموزش متوسط ه ۳۷
اولویتهای آموزش ی ۳۷
اهداف آموزشی ۳۸
ارزشیابی تحصیل ی ۳۸
آموزش عال ی ۳۹
سیاستهای آموزش ی ۳۹
ساختار آموزش ی ۴۰
سال تحصیل ی ۴۲
مقاطع آموزش ی ۴۲
م قطع کارشناس ی ۴۲
مقطع کارشناسی ارش د ۴۳
م قطع دکت ر ی ۴۳
اولویتهای آموزش ی ۴۴
اهداف آموزشی ۴۵
اقدامات آموزش ی ۴۵
اصلاحات آموزش ی ۴۶
پذیرش تحصیل ی ۵۰
پذیرش دانشجویان خارج ی ۵۰
تایید مدارک تحصیل ی ۵۱
امکانات آموزش ی ۵۱
۵۲ NEED) آموزش غیر رسم ی
تاریخچ ه ۵۲
آموزش خصوص ی ۵۳
اهداف آموزشی ۵۴
اولویتهای آموزش ی ۵۴
آموزش بزرگسالا ن ۵۴
اقدامات آموزش ی ۵۴
آموزش از راه دو ر ۵۵
آموزش عال ی از راه دو ر ۵۷
۵۸ (TVET) آموزش فنی و حرفه ا ی
اولویتهای آموزش ی ۵۸
آموزش عالی فن ی ۵۹
آموزش معل م ا ن ۶۰
آموزش معلم ین مقدماتی و تکمیلی متوسط ه ۶۰
آموزش اساتی د دانشگاه ی ۶۰
اولویتهای آموزش ی ۶۱
آموزش زنا ن ۶۱
سیاستهای آموزش ی ۶۱
اقدامات آموزش ی ۶۲
نهادهای مرکز ی ۶۳
مشارک ت همگان ی ۶۵
اصول و اهداف آموزش ی ۶۶
طرح های آموزش ی ۶۹
طرح های بین المللی آموزش ی ۷۸
معضلات آموزش ی ۷۹
اصلاحات آموزش ی ۸۰
ارزیابی تحصیل ی ۸۵
سیستم نمره ده ی ۸۵
قوانین آموزش ی ۸۶
قوانین آموزش عال ی ۸۹
توسعه آموزش ی ۸۹
نهادهای مرکز ی ۸۹
بخش آموزش معلما ن ۸۹
بخش تدارکا ت ۸۹
بخش بازرسی و نظار ت ۹۰
بخش توسعه وتحقیقات آموزش ی ۹۱
بخش آموزش استثنای ی ۹۳
۹۳ TVET) بخ ش آموزش فن ی و حرفه ای
دستاوردهای آمو زش ی ۹۴
آموزش کنش گر ا۹۴
اتخاذ روش شناسی مشخص جهت قرائت طرح های نوشتاری بوم ی ۹۵
استفاده از ابزار آموزشی ساده ومحلی در نظام آموزشی کشو ر ۹۶
نظارت ومدیریت اصولی بر حوزه آموزش کشو ر ۹۶
تقسیم کلیه مراکز آ موزشی در عملکرد های موفق آموزش ی ۹۷
مشارکت همگانی در حوزه آموز ش ۹۸
۹۹دستاوردهای آموزشی ده ه ۱۹۹۰
اجرای طرح جام ع آموز ش ملی رایگان ، آموزش ابتدای ی ۹۹
افزایش نرخ ثبت نام کنندگان کلاسهای سواد آموز ی ۹۹
باز سازی و احداث مدارس متعدد در مناطق مختلف کشو ر ۹۹
۱۰۰ SIF) صندوق بهسازی مراکز آموزشی کشو ر
تشکیل بخش آموزش دخترا ن ۱۰۰
ارتقاء سطح کیفی برنامه های آموزشی و مطالب درس ی ۱۰۱
رخدادها ی آموزش ی ۱۰۲
مدیریت آموزش ی ۱۰۶
نهادهای مرکز ی ۱۰۶
وزارت آموزش وپرورش غن ا ۱۰۷
اهداف استراتژی ک ۱۱۴
دستاوردهای استراتژی ک ۱۱۴
نهادهای مرکزی بین المللی آموزش ی ۱۱۵
همکاریه ا ی آموزش ی ۱۲۲
همکاریهای بین الملل ی ۱۲۲
بودجه و هزینه های آموزش ی ۱۳۲
سرمایه گذاری و بودجه بند ی آموزشی ۱۳۳
شهریه تحصیلی دانشگاه ی ۱۳۷
کمک هزینه های تحصیل ی ۱۳۷
بودجه آموزش دانشگاه ی ۱۳۸
اقدامات اساس ی  ۱۳۸

لینک مستقیم
طبقه بندی: دانشگاه فرهنگیان قزوین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین، نظام آموزشی،
[ پنجشنبه 31 فروردین 1396 ] [ 23:03 ] [ دانشجویان فرهنگیان قزوین ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین