تبلیغات

باسمه تعالی

کانون کورد پژوهی انجمن علم فرهنگ  دانشگاه فرهنگیان قزوین

آشنایی با آداب و رسوم،فرهنگ و زبان غنی کُردی
 آشنایی با انواع شعرها و موسیقی های کُردی


کانال کورد پژوهی                    https://telegram.me/kurd_elmfarhang